Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:afschaffen_vingerafdrukken

Privacy in de politiek: Afschaffen gebruik vingerafdrukken

Tweede Kamerlid Heijnen (PvdA) gaat een motie indienen om minister Spies (CDA) te dwingen alles op alles te zetten om van de vingerafdrukken in het paspoort af te komen. Het gebruik van de vingerafdruk is vastgelegd in een Europese richtlijn. Tijdens het debat (PDF) gaf de minister aan dat ze het gebruik van vingerafdrukken wel wilde bespreken binnen de EU, maar ze verwachtte daar eigenlijk niet veel mee te bereiken. Met deze motie kan de Tweede Kamer haar een duidelijk opdracht geven wat de minister in Europa voor elkaar moet krijgen.

Uit het kamerdebat van 15 mei 2012 lijkt er een duidelijke kamermeerderheid te zijn om van de vingerafdrukken in het paspoort af te komen. PvdA, SP, D66, GroenLinks, PVV willen er allemaal vanaf omdat ze niet zijn overtuigd van nut en noodzaak. De VVD hield zich op de vlakte, omdat ze denkt dat biometrische gegevens op het paspoort sowieso nodig zijn, omdat je anders landen zoals de Verenigde Staten niet meer in kan.

ID-kaart zonder vingerafdrukken

De minister komt nog voor de zomer 2012 met een voorstel om de wet aan te passen zodat een identiteitskaart zonder vingerafdrukken beschikbaar komt. De identiteitskaart zonder vingerafdrukken is geen officieel reisdocument, maar in de Europese Unie kan er mee gereisd worden en met de kaart kan men zich identificeren om bijvoorbeeld te kunnen stemmen.

Inmiddels heben bezorgde burgers op 31 mei een officiële melding (PDF) over de afname en het gebruik van biometrische gegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens gedaan. Het CBP is bevoegd een onderzoek in te stellen naar de (rechtmatigheid van de) afname van digitale vingerafdrukken en gezichtsscans, en eventueel sancties op te leggen. De bezorgde burgers hopen hiermee de beschikbaarheid van een ID-bewijs zonder vingerafdrukken te versnellen.

Nut en Noodzaak

Uit onderzoek van PrivacyFirst van maart 2012 blijkt dat de maatregel om vingerafdrukken en andere biometrische kenmerken af te nemen en aan het paspoort toe te voegen, “volstrekt disproportioneel” is. De belangrijkste doelstelling van het toevoegen van biometrische kenmerken aan het paspoort was om look-a-like-fraude te voorkomen. Uit een WOB-onderzoek blijkt nu dat er in 2010 slechts 21 gevallen van deze fraude plaats vonden. De minister probeert met de afname en opslag van vingerafdrukken van 17 miljoen mensen, een fraude die slechts 21 keer voorkomt, aan te pakken. PrivacyFirst noemt dit “volstrekt disproportioneel en een collectieve schending van de privacy van iedere Nederlander”.

Bezwaren

Er zijn veel bezwaren tegen het opslaan van vier vingerafdrukken van elke Nederlander ouder dan 12 jaar. Maar de onvoldoende technische kwaliteit heeft in mei 2011 de doorslag gegeven. Deskundigen van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid wezen hier begin 2011 al op. Volgens een steekproef in de gemeente Roermond is 21% van de afgenomen en opgeslagen vingerafdrukken niet goed. Toenmalig minister Donner (CDA) heeft nadrukkelijk aangegeven dat als de technische kwaliteit verbetert, (centrale) opslag van vingerafdrukken wat hem betreft weer mogelijk moet zijn. Ook voor CDA, VVD en PVV zijn de technische betrouwbaarheid het belangrijkste motief. Voor PvdA, GroenLinks en SP geldt het principiële punt dat vingerafdrukken niet opgeslagen moeten worden.

Aanpassing paspoortwet

In april 2011 beloofde minister Donner (CDA) onder grote druk van de Tweede Kamer en verschillende gemeenteraden (PDF), de paspoortwet aan te passen om (voorlopig) te stoppen met de opslag van vingerafdrukken. Hiervoor moet de paspoortwet worden aangepast. De Minister denkt een wetsvoorstel hierover medio 2012 voor advies aan de Raad van State te kunnen voorleggen. Na advies zullen Tweede en Eerste kamer nog met het wetsvoorstel moeten instemmen.

Belangrijkste aanpassingen

Bij de aanvraag van een paspoort moeten ook straks nog vingerafdrukken worden afgegeven. Wel zijn het er maar twee in plaats van vier. De vingerafdrukken worden gedurende het aanvraagproces bewaard en vervolgens op de chip in het paspoort opgeslagen. Na uitgifte van het paspoort zullen de vingerafdrukken bij de gemeente weer worden vernietigd.

Dit wetsvoorstel is een aanpassing van de paspoortwet die in 2009 is aangenomen. Meer over de paspoortwet en de stemming daarover in de Tweede Kamer vind je hier

archief/politiek/afschaffen_vingerafdrukken.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 18:18 door 66.249.76.112