Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:afsluiten_internet

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:politiek:afsluiten_internet [2017/09/11 22:18] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:afsluiten_internet naar archief:politiek:afsluiten_internet
Regel 1: Regel 1:
 +====== Privacy in de politiek: Afsluiten internetaansluiting bij illegaal downloaden ======
 +De nieuwe minister van buitenlandse zaken Rosenthal (VVD) heeft zich uitgesproken voor internetvrijheid. In het [[http://​www.nu.nl/​internet/​2364584/​rosenthal-three-strikes-out.html|debat]] van 26 oktober 2010 sprak hij zich uit tegen de '​three-strikes-out'​ wetgeving zoals die in Frankrijk van toepassing is. Deze wet regelt dat gebruikers van het internet af gesloten kunnen worden wanneer ze herhaaldelijk (drie keer) gewaarschuwd zijn voor illegaal downloaden. Het afsluiten is daar mogelijk zonder een rechterlijke uitspraak. Ook het [[http://​www.europarl.europa.eu/​news/​public/​story_page/​026-70533-067-03-11-903-20100312STO70504-2010-08-03-2010/​default_nl.htm|EU-parlement]] toonde zich eerder bezorgd over de inbreuk op de privacy. In Frankrijk is deze wet overigens direct al weer [[http://​webwereld.nl/​nieuws/​65604/​fransen-omzeilen-anti-piraterijwet-via-downloadsites.html?​utm_source=feedburner&​utm_medium=feed&​utm_campaign=Feed%3A+Webwereld+%28Webwereld%29|omzeild]].
  
 +=== Europarlement pleit voor harder aanpakken illegaal downloaden ===
 +
 +Het Europees Parlement [[http://​www.nu.nl/​internet/​2339341/​europarlement-wil-individuele-downloader-aanpakken.html|heeft]] op 22 september 2010 het [[http://​www.laquadrature.net/​wiki/​images/​9/​9c/​Juri-gallo-report-adopted-en.doc|rapport Gallo]] aangenomen dat pleit voor een strengere aanpak van illegaal downloaden. Het rapport bevat aanbevelingen voor de Europese Commissie om een opsporings- en handhavingsbeleid op te zetten om illegaal downloaden tegen te gaan. Dit kan er toe leiden dat het internetverkeer van burgers wordt [[http://​www.volkskrant.nl/​multimedia/​article1422202.ece/​EU_wil_dat_providers_politieagentje_gaan_spelen|gecontroleerd]] (deep packet inspection). CDA, CU en SGP stemden voor. D66, GroenLinks, SP, PVV en de PvdA stemden tegen. VVD stemde deels voor en deels tegen.
 +
 +=== Illegaal downloaden is een wereldwijd, Europees en Nederlands issue ===
 +Ook wereldwijd probeert men tot afspraken te komen om misbruik, lees illegaal kopiëren van muziek en video’s, van internet tegen te gaan. Dit doet men in het [[wpnl>​Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement|ACTA]]-overleg. Dit ACTA overleg vindt in het geheim plaats, maar na een [[http://​www.nu.nl/​column-zaterdag/​2204369/​stemmen-vrijheid.html|motie]] van het EU-parlement dat ACTA onderhandelingen openbaar moeten worden, is een [[http://​europa.eu/​rapid/​pressReleasesAction.do?​reference=MEMO/​10/​508&​format=HTML&​aged=0&​language=EN&​guiLanguage=fr|concept verdrag]] bekend geworden. Het EU parlement eist ook een rol op bij de [[http://​www.nu.nl/​internet/​2329069/​europarlement-dreigt-anti-piraterijverdrag-blazen.html|goedkeuring]] van dit verdrag. Minister Van der Hoeven (CDA)  heeft aangegeven dat ACTA in ieder geval [[http://​www.rijksoverheid.nl/​nieuws/​2010/​09/​08/​geen-veranderingen-voor-internettende-consument-door-acta.html|niet]] gaat leiden tot het afsluiten van burgers bij illegaal downloaden. Toch pleitte de Nederlandse belangenbehartiger van de contentindustrie,​ de NVPI, er [[https://​www.bof.nl/​2010/​06/​16/​contentlobby-wil-gebruikers-controleren-en-afknijpen/​|onlangs]] nog voor dat internetproviders het internetverkeer van hun burgers moeten gaan controleren en zo nodig afknijpen.
 +
 +Duidelijk is dat de oplossing zowel mondiaal, Europees als in Nederland wordt gezocht in meer opsporen en handhaven. Ook al wordt er geconcludeerd dat de entertainmentindustrie te langzaam haar diensten aanpast aan de mogelijkheden van internet, dat de schade die ze zegt te lijden wordt [[http://​www.nu.nl/​internet/​2273037/​geclaimde-verliezen-piraterij-overdreven.html|overdreven]] en al is [[http://​blog.iusmentis.com/​2010/​03/​01/​onderzoek-toont-aan-downloadverbod-zal-industrie-niet-helpen/​|vastgesteld]] dat een downloadverbod de industrie [[http://​webwereld.nl/​nieuws/​65734/​claims-piraterijschade-onbetrouwbaar.html?​utm_source=feedburner&​utm_medium=feed&​utm_campaign=Feed%3A+Webwereld+%28Webwereld%29|niet]] zal helpen. Opsporen kan feitelijk alleen gebeuren door mee te kijken wat je op internet aan het doen bent, wat een enorme inbreuk op de privacy betekent.
 +
 +=== Downloaddebat ===
 +Tijdens het grote [[http://​3voor12.vpro.nl/​artikelen/​artikel/​43531256|downloaddebat]] van 27 mei 2010 zei Teeven (VVD) dat de VVD voor het instellen en handhaven van een downloadverbod is. Handhaven van een downloadverbod betekent dus een vorm van meekijken wat je doet over je internetverbinding.
 +
 +In dit debat gaven zowel GroenLinks als PvdA nogmaals aan niets in een downloadverbod te zien. Uit de verschillende verkiezingsprogramma'​s valt op te maken dat ook D66 en PvdD tegen een downloadverbod zijn. SP wil wel een downloadverbod,​ maar gaat het niet handhaven. Het CDA had zich al eerder uitgesproken voor een vorm van controle op wat je downloadt.
 +
 +=== Contentpolitie ===
 +In juni 2009 [[http://​www.nu.nl/​algemeen/​2029314/​cda-wil-online-contentpolitie.html|vond]] Atsma (CDA) dat er in Nederland een toezichthouder moet komen die in de gaten houdt wie ongeoorloofd online '​content'​ (producten) van andere partijen gebruikt. Deze contentpolitie moet ook in staat zijn sancties op te leggen. Met een vergelijkbaar voorstel kwam de werkgroep auteursrecht (commissie Gerkens) die het illegaal downloaden onderzocht. In het [[http://​www.ikregeer.nl/​document/​KST133347|rapport]] dd juli 2009 van de commissie wordt onder andere Deep Packet Inspection (DPI) genoemd. Dit is een techniek waarmee men daadwerkelijk kan meekijken wat iemand over zijn internetverbinding doet. De commissie doet aanbevelingen om deze techniek op termijn te gebruiken om illegaal downloaden op te sporen. Om deze reden werd de commissie Gerkens door Bits Of Freedom [[http://​www.bigbrotherawards.nl/?​page_id=311|genomineerd]] voor de Big Brother Award 2010. Inmiddels heeft voorzitter Gerkens in het debat op 14 april [[https://​www.bof.nl/​2010/​04/​14/​auteursrechtdebat-online-iets-opvallend/​|aangegeven]] dat DPI uit het rapport wordt geschrapt.
 +
 +GroenLinks heeft hierover op 2 juli 2009 [[http://​parlando.sdu.nl/​cgi/​showdoc/​session=anonymous@3A3455855768/​action=doc/​pskey=KVR37401/​KVR37401.pdf|kamervragen]] gesteld. Een belangrijk antwoord van de minister is "De regering [...] ziet vrije toegang tot en gebruik van het internet als een uitvloeisel van de vrijheid van meningsuiting. In dit verband is relevant dat de op 9 juli jl. geïnstalleerde Staatscommissie Grondwet zich onder meer zal buigen over grondrechten in de digitale samenleving."​
 +
 +Het kabinet [[http://​regering.nl/​Actueel/​Pers_en_nieuwsberichten/​2009/​oktober/​30/​Nieuwe_aanpak_online_auteursrecht|meldt]] dat het ook studeert op een downloadverbod. In een [[http://​static.ikregeer.nl/​pdf/​KST136427.pdf|brief]] van 30 oktober 2009 zegt Hirsch Ballin dat "het strafbaar stellen en als onrechtmatig aanmerken van downloaden uit illegale bron het kabinet aanspreekt, maar als nadeel heeft dat het handhavingsbeleid zich op de privésfeer zou kunnen gaan richten en dat er een vorm van controle op het internetgebruik van particulieren zou kunnen ontstaan. Het kabinet stelt voor om de bestaande bevriezing van het thuiskopiestelsel per 1 januari 2010 met drie jaar te verlengen. Dit geeft ruimte om in de tussenliggende periode een wettelijke regeling voor te bereiden die het downloaden uit illegale bron verbiedt.
archief/politiek/afsluiten_internet.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:18 door KapiteinG