Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:belastingdienst_inkomensgegevens

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:politiek:belastingdienst_inkomensgegevens [2017/09/11 22:18] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:belastingdienst_inkomensgegevens naar archief:politiek:belastingdienst_inkomensgegevens
Regel 1: Regel 1:
 +====== Verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst in de politiek ======
 +De Eerste Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel [[http://​www.eerstekamer.nl/​nieuws/​20120620/​wetsvoorstel_tegen_scheefwonen|aan te houden]] tot het najaar. Omdat er nog andere wetgeving in voorbereiding is over huurverhogingen,​ lijkt het de senatoren logisch dat gelijktijdig te behandelen. Overigens zal het er om spannen in de Eerste Kamer omdat vanwege de privacy veel partijen tegen dit wetsvoorstel zijn.
  
 +Over het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​kst-157663.html|flink gedebateerd]],​ maar is op 12 april 2012 aangenomen.
 +
 +De minister was voordat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd behandeld, alvast met de uitvoering begonnen. Maar de rechter heeft op 13 april in een kort geding bepaald dat de belastingdienst [[http://​zoeken.rechtspraak.nl/​detailpage.aspx?​ljn=BW2236|geen]] inkomensgegevens over huurders aan verhuurders mag verstrekken. De rechter oordeelt dat het onder de huidige wetgeving niet mag. Het wetsvoorstel dat minister Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken heeft gemaakt, zal daarom eerst in werking moeten treden voordat gegevens mogen worden verstrekt.
 +
 +In dit [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​kst-33129-2.html|wetsvoorstel]] wordt geregeld dat verhuurders bij de belastingdienst inzage krijgen in de inkomensgegevens van de huurder. De bedoeling is dat huurders met een inkomen boven € 43.000 een hogere huur gaan betalen dan mensen met een lager inkomen.
 +
 +Omdat er volgens de [[http://​www.gluurverhoging.nl/​gluurverhoging-is-inbreuk-op-privacy/​|woonbond]] "390 corporaties,​ 32 institutionele beleggers, 11.000 beheerders en honderden particuliere verhuurders"​ zijn, liggen de inkomensgegevens van huurders praktisch op straat.
 +
 +Eerder bleek al dat de belastingdienst [[http://​nos.nl/​artikel/​355985-fiscus-bemoeilijkt-huurverhoging.html|helemaal niet in staat]] is om van alle huurders die informatie aan te leveren. Toch heeft de belastingdienst de inkomensgegevens voor verhuurders zoveel mogelijk [[http://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​huurwoning/​huurverhoging|al beschikbaar]] gemaakt. De minister vindt dit [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​ah-tk-20112012-1693.html?​zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dhuurverhoging%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&​resultIndex=7&​sorttype=1&​sortorder=4|geen probleem]], maar de rechter heeft dit dus verboden.
archief/politiek/belastingdienst_inkomensgegevens.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:18 door KapiteinG