Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:bewaarplicht_telecom

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:politiek:bewaarplicht_telecom [2017/09/11 22:18] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:bewaarplicht_telecom naar archief:politiek:bewaarplicht_telecom
Regel 1: Regel 1:
 +====== Privacy in de politiek: Bewaarplicht Telecomgegevens ======
 +Deze [[http://​www.eerstekamer.nl/​behandeling/​20090730/​publicatie_wet_2/​f=y.pdf|wet]] regelt dat aanbieders van telecommunicatie en internetdiensten gegevens van gebruikers moeten bewaren. De inhoud van berichten wordt niet opgeslagen, maar de rest wel: Wie er op welk moment met wie belt of e-mailt, waar hij/zij zich bevindt, wie verbinding maakt met welke webadressen op internet. Met deze gevens weten politie, justitie en inlichtingendiensten tot op de seconde nauwkeurig met wie u in het afgelopen jaar contact had, en waar u toen was. Vanwege een Europese Richtlijn moet deze gegevens minimaal 6 en maximaal 24 maanden worden bewaard.
  
 +=== CIOT Informatie Systeem ===
 +Al deze gegevens worden verzameld in een database van het [[http://​www.justitie.nl/​onderwerpen/​opsporing_en_handhaving/​ciot/​|CIOT]]. Dit systeem is toegankelijk voor 42 organisaties,​ waaronder bijvoorbeeld de 25 politieregio'​s,​ de FIOD en de AIVD. Het systeem wordt bijna [[https://​rejo.zenger.nl/​focus/​1253127301.php|3.000.000]] keer per jaar bevraagd. Uit een [[https://​rejo.zenger.nl/​focus/​wob-20090703-eindrapport-audit-2008.pdf|evaluatierapport]] blijkt dat er weinig controle is op wie er toegang tot het systeem heeft.
 +
 +=== Verzet in Eerste Kamer... ===
 +In Tweede en Eerste Kamer kwam veel verzet tegen de wet. De gevolgen van de maatregel staan niet in verhouding tot het voordeel dat de opsporingsdiensten er mee behalen, vinden de critici. Toch is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een verplichte opslag van 12 maanden, zij het dat minister Hirsch Ballin heeft toegezegd de termijn zo spoedig mogelijk terug te brengen naar 6 maanden.
 +
 +=== ...maar Tweede Kamer wil lange bewaartermijn toch doordrukken ===
 +Hirsch Ballin heeft daarom de wet [[http://​www.ikregeer.nl/​document/​KST136057|aangepast]],​ daaruit blijkt dat telefonie-aanbieders de gegevens toch 12 maanden moeten bewaren. Internetaanbieders moeten gegevens 6 maanden bewaren. Maar ondanks de toezegging in de eerste kamer, willen enkele fracties toch vasthouden aan langere bewaartermijnen. Zowel de VVD als het CDA in de Tweede Kamer [[http://​www.ikregeer.nl/​document/​KST140022|pleiten]] zelfs voor een bewaartermijn langer dan een jaar. In datzelfde stuk lijkt de PvdA voorstander te worden omdat de bewaartermijn gedeeltelijk wordt bekort. Eerder hebben zij tegen de wet gestemd. De SP pleit er juist voor ook de bewaartermijn voor telefoniegegevens terug te brengen naar 6 maanden.
archief/politiek/bewaarplicht_telecom.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:18 door KapiteinG