Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:bijzondereopsporingsbevoegdheden

Privacy in de politiek: Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

In 2009 zijn ten minste 3.350 internetaansluitingen afgetapt in Nederland. Gemiddeld werd een aansluiting bijna een maand afgetapt. Dat blijkt uit een voorzichtige schatting van het NBIP. Het aantal taps steeg met 385% ten opzichte van 2006. Tijdens een tap wordt de inhoud van alle chatgesprekken, telefoongesprekken (via internet), bijdragen aan internetfora, videogesprekken en downloads geregistreerd en doorgegeven. De VVD heeft aangegeven meer capaciteit te wensen voor internettaps. Demissionair minister Hirsch Ballin denkt dat het aantal internettaps zal stijgen.

Ook de telefoon wordt veel afgetapt

Elk jaar worden er meer telefoongesprekken getapt. In 2008 werden in totaal 26.425 telefoonnummers afgetapt. Een gemiddelde van 1946 per dag. Zelfs de VN hebben kritiek op Nederland op deze gang van zaken. Als reactie hierop heeft Groenlinks gepleit voor strengere normen rond het aftappen.

De Tweede Kamer nam in februari een motie van Gerkens (SP), Teeven (VVD) en Azough (GL) aan dat ook de tapstatistieken van de geheime diensten openbaar gemaakt moeten worden. Nu blijkt dat de inlichtingendiensten in 2009 ruim 1100 taps geplaatst hebben. De AIVD zette er 1078 uit, de militaire inlichtingendienst (MIVD) 53. Minister Ter Horst (PvdA) vond openbaarmaking eerder niet nodig. De AIVD zou afgeluisterden ook naderhand moeten vertellen dat ze afgeluisterd zijn, maar dat gebeurt in de praktijk nooit. Demissionair minister Hirsch Ballin (CDA) wil deze verplichting daarom maar laten vervallen. Een groot deel van de Tweede Kamer gaat hier echter niet mee akkoord.

En zelfs vertrouwelijke gesprekken worden afgeluisterd

In plaats van dat het helpt, komt justitie door het aftappen regelmatig in de problemen tijdens rechtszaken. Zo werden in de Hell's Angels zaak vertrouwelijke gesprekken niet verwijderd en werd de zaak daarom niet-ontvakelijk verklaard. Ook in andere zaken komen verdachten op deze manier vrij.

Ook in de gevangenis luistert de politie gesprekken illegaal af tussen gevangenen en hun advocaten. Het is illegaal omdat dergelijke gesprekken altijd vertrouwelijk zijn. Het is goed mogelijk dat hierdoor mensen vrijuit gaan.

Uit een geheim rapport blijkt dat internettaps vrij eenvoudig te omzeilen zijn.

Afluisteren zonder goedkeuring van rechter

De wet Bijzondere Opsporings Bevoegdheden (BOB) regelt observatie, infiltratie, gebruik van informanten, afluisteren en aftappen. Voortaan mag een officier van justitie hiertoe besluiten zonder toestemming van de rechtercommissaris.

In de evaluatie van deze wet in 2004 wordt over de verantwoording die afgelegd zou moeten worden over het inzetten van deze bijzondere opsporingsbevoegdheden gezegd: “Over de wijze waarop deze vormen van externe transparantie in ruime zin gestalte krijgen, kunnen we kort zijn: ze werken maar zeer ten dele.” (blz 267)

archief/politiek/bijzondereopsporingsbevoegdheden.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:18 door KapiteinG