Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:brp

Privacy in de politiek: Basisregistratie Personen (BRP)

Minister Spies (CDA) heeft op 30 maart een wetsvoorstel ingediend voor één landelijk centrale database met persoonsgegevens. Dit moet in de plaats komen van de lokale Gemeentelijke Basis Administraties (GBA's). Het bijhouden en uitwisselen van persoonsgegevens wordt met het centrale systeem sneller, eenvoudiger en goedkoper dan met de huidige GBA's. Uiterlijk in 2016 werken alle 415 gemeenten met de nieuwe registratie. De Basisregistratie Personen is één van de 13 basisregistraties die de overheid aanlegt.

In het systeem worden in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd:

  • naam, voornamen
  • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • gegevens over de ouders
  • gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • gegevens over kinderen
  • gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht verblijfplaats (adres)
  • het burgerservicenummer (BSN).

Het wetsvoorstel is eind maart ingediend en moet nog door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden, maar de invoering is al gestart. De minister vindt het vervangen van lokale systemen door één landelijke database slechts een technische kwestie.

archief/politiek/brp.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:19 door KapiteinG