Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:cda_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief:politiek:cda_privacy [2017/09/11 22:19]
86.91.6.32 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
archief:politiek:cda_privacy [2017/09/17 20:56] (huidige)
68.180.231.52 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 3: Regel 3:
 Wat opvalt in het [[http://​www.cda.nl/​Upload/​2012_docs/​Iedereen_verkiezingsprogram_2012-2017_digitaal.pdf|conceptverkiezingsprogramma]] (PDF) van het CDA is dat er veel minder nadruk op veiligheid wordt gelegd. In 2010 vormde veiligheid nog een speerput. Er moesten “veiligheidshuizen komen” en meer ingrijpen zonder rechter. Privacy moest hiervoor zo nodig wijken. Toch kan niet geconcludeerd worden dat privacy nu wel aandacht krijgt. Het woord privacy wordt niet één keer genoemd. Veel punten worden op hoofdlijnen aangestipt op een manier waar vrijwel niemand het mee oneens kan zijn. Maar of en in hoeverre er inbreuken op de privacy plaatsvinden bij de uitwerking van die punten is onduidelijk. Wat opvalt in het [[http://​www.cda.nl/​Upload/​2012_docs/​Iedereen_verkiezingsprogram_2012-2017_digitaal.pdf|conceptverkiezingsprogramma]] (PDF) van het CDA is dat er veel minder nadruk op veiligheid wordt gelegd. In 2010 vormde veiligheid nog een speerput. Er moesten “veiligheidshuizen komen” en meer ingrijpen zonder rechter. Privacy moest hiervoor zo nodig wijken. Toch kan niet geconcludeerd worden dat privacy nu wel aandacht krijgt. Het woord privacy wordt niet één keer genoemd. Veel punten worden op hoofdlijnen aangestipt op een manier waar vrijwel niemand het mee oneens kan zijn. Maar of en in hoeverre er inbreuken op de privacy plaatsvinden bij de uitwerking van die punten is onduidelijk.
  
-Samengevat is het CDA voor verdere uitbreiding van verplichte [[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA afname en -onderzoek]],​ uitbreiding van [[archief:​politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]] en gebiedsverboden,​ invoeren [[politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]] en het [[politiek:​lis|Landelijk Informatiesysteem Schulden]] (LIS), het [[politiek:​registratie_prostituees|prostitutieregister]],​ de [[politiek:​wietpas|wietpas]],​ meer bestandskoppelingen en gegevensuitwisseling (ook in EU-verband) en intensief gebruik van het Digitaal Dossier Jeugdzorg ([[politiek:​ekd|EKD]] en [[politiek:​vir|VIR]]). Het positieve punt is dat het CDA nu pleit voor vrijwillige deelname aan het [[politiek:​epd|Elektronisch PatiëntenDossier]] (EPD).+Samengevat is het CDA voor verdere uitbreiding van verplichte [[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA afname en -onderzoek]],​ uitbreiding van [[archief:​politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]] en gebiedsverboden,​ invoeren [[archief:politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]] en het [[archief:politiek:​lis|Landelijk Informatiesysteem Schulden]] (LIS), het [[archief:politiek:​registratie_prostituees|prostitutieregister]],​ de [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]],​ meer bestandskoppelingen en gegevensuitwisseling (ook in EU-verband) en intensief gebruik van het Digitaal Dossier Jeugdzorg ([[archief:politiek:​ekd|EKD]] en [[archief:politiek:​vir|VIR]]). Het positieve punt is dat het CDA nu pleit voor vrijwillige deelname aan het [[archief:politiek:​epd|Elektronisch PatiëntenDossier]] (EPD).
  
 ==== Het programma nader bekeken ==== ==== Het programma nader bekeken ====
-De partij wil, om "//​veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten//",​ zaken als [[archief:​politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]] en gebiedsverboden kunnen uitbreiden. Datzelfde geldt voor “[[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA verwantenonderzoek en verplichte afstand van DNA door daders van misdrijven]]”.+De partij wil, om "//​veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten//",​ zaken als [[archief:​politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]] en gebiedsverboden kunnen uitbreiden. Datzelfde geldt voor “[[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA verwantenonderzoek en verplichte afstand van DNA door daders van misdrijven]]”.
  
-Het CDA wil dat “//​uiteindelijk alle coffeeshops uit Nederland verdwijnen//​”. De [[politiek:​wietpas|wietpas]] vinden ze “//​noodzakelijk//​”.+Het CDA wil dat “//​uiteindelijk alle coffeeshops uit Nederland verdwijnen//​”. De [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]] vinden ze “//​noodzakelijk//​”.
  
 Om uitkeringsfraude te bestrijden wil het CDA de gemeentelijke basisadministratie (binnenkort [[archief:​politiek:​brp|BRP]]) koppelen met de belastingdienst,​ UWV en gemeentelijke sociale diensten. Om uitkeringsfraude te bestrijden wil het CDA de gemeentelijke basisadministratie (binnenkort [[archief:​politiek:​brp|BRP]]) koppelen met de belastingdienst,​ UWV en gemeentelijke sociale diensten.
Regel 15: Regel 15:
  
 ==== Europa ==== ==== Europa ====
-Het CDA wil een register van EU-burgers die "//als zzp’er of op detacheringsbasis in Nederland komen werken//"​. Dit om te controleren of er "//​geen malafide constructies en oneerlijke concurrentie met Nederlandse werknemers plaatsvindt//"​. Hiertoe is al eerder onder andere het [[politiek:​registratie_prostituees|prostitutieregister]] in het leven geroepen.+Het CDA wil een register van EU-burgers die "//als zzp’er of op detacheringsbasis in Nederland komen werken//"​. Dit om te controleren of er "//​geen malafide constructies en oneerlijke concurrentie met Nederlandse werknemers plaatsvindt//"​. Hiertoe is al eerder onder andere het [[archief:politiek:​registratie_prostituees|prostitutieregister]] in het leven geroepen.
  
 Het CDA is van mening dat voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit //​“versterkte samenwerking van justitie en politie over de grens//” nodig is. Dit betekent meer gegevens uitwisselen in EU-verband. Het CDA is van mening dat voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit //​“versterkte samenwerking van justitie en politie over de grens//” nodig is. Dit betekent meer gegevens uitwisselen in EU-verband.
Regel 22: Regel 22:
  
 ==== Preventie ==== ==== Preventie ====
-Het CDA vindt dat er vroegtijdig moet kunnen worden ingegrepen als het bij de opvoeding in risicogezinnen misgaat. Het wordt niet duidelijk of ze het gebruik van het Digitaal Dossier Jeugdzorg ([[politiek:​ekd|EKD]]) en Verwijsindex Risicojongeren ([[politiek:​vir|VIR]]) willen uitbreiden.+Het CDA vindt dat er vroegtijdig moet kunnen worden ingegrepen als het bij de opvoeding in risicogezinnen misgaat. Het wordt niet duidelijk of ze het gebruik van het Digitaal Dossier Jeugdzorg ([[archief:politiek:​ekd|EKD]]) en Verwijsindex Risicojongeren ([[archief:politiek:​vir|VIR]]) willen uitbreiden.
  
-Het CDA wil "//​voorkomen dat mensen problematische schulden opbouwen//"​. Daarvoor willen ze het Landelijk Informatiesysteem Schulden invoeren ([[politiek:​lis|LIS]]).+Het CDA wil "//​voorkomen dat mensen problematische schulden opbouwen//"​. Daarvoor willen ze het Landelijk Informatiesysteem Schulden invoeren ([[archief:politiek:​lis|LIS]]).
  
 ==== Overig ==== ==== Overig ====
-Het CDA is voor het elektronisch patiëntendossier ([[politiek:​epd|EPD]]),​ maar vindt wel "//dat patiënten zelf moeten kunnen aangeven welke informatie wordt uitgewisseld (opt-in). Zij krijgen, als eigenaren van de informatie, de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier hun informatie te downloaden of mee te nemen om zo onnodig dubbele diagnostiek te voorkomen.//"​+Het CDA is voor het elektronisch patiëntendossier ([[archief:politiek:​epd|EPD]]),​ maar vindt wel "//dat patiënten zelf moeten kunnen aangeven welke informatie wordt uitgewisseld (opt-in). Zij krijgen, als eigenaren van de informatie, de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier hun informatie te downloaden of mee te nemen om zo onnodig dubbele diagnostiek te voorkomen.//"​
  
-Het CDA pleit voor het invoeren van een [[politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]]. De kilometerheffing sneuvelde enkele jaren geleden vanwege de grote ophef over de spionagekastjes in de auto.+Het CDA pleit voor het invoeren van een [[archief:politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]]. De kilometerheffing sneuvelde enkele jaren geleden vanwege de grote ophef over de spionagekastjes in de auto.
  
 Het CDA wil dat er "//​voor al het onderwijsgevende personeel en schoolleiders een beroepsregister komt//"​. Wat het doel van dit register is, schrijft de partij niet. Het CDA wil dat er "//​voor al het onderwijsgevende personeel en schoolleiders een beroepsregister komt//"​. Wat het doel van dit register is, schrijft de partij niet.
Regel 36: Regel 36:
  
 ==== Wat wordt niet genoemd ==== ==== Wat wordt niet genoemd ====
-Er wordt nergens in het programma een lans gebroken voor burgerrechten of vrijheden. Het CDA geeft niet aan welke middelen om de burger te controleren nog geoorloofd zijn en welke niet. Er wordt niets gezegd over onder andere de downloadproblematiek,​ [[politiek:​vingerafdrukken|vingerafdrukken in paspoort]], [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren van telefoon en internet en]] de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht van telecomgegevens]].+Er wordt nergens in het programma een lans gebroken voor burgerrechten of vrijheden. Het CDA geeft niet aan welke middelen om de burger te controleren nog geoorloofd zijn en welke niet. Er wordt niets gezegd over onder andere de downloadproblematiek,​ [[archief:politiek:​vingerafdrukken|vingerafdrukken in paspoort]], [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren van telefoon en internet en]] de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht van telecomgegevens]].
  
 ===== Europese verkiezingen 2014  ===== ===== Europese verkiezingen 2014  =====
archief/politiek/cda_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/17 20:56 door 68.180.231.52