Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:cu_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief:politiek:cu_privacy [2017/09/11 22:19]
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
archief:politiek:cu_privacy [2017/09/13 19:18] (huidige)
35.184.189.105 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 5: Regel 5:
 De ChristenUnie heeft in het concept-verkiezingsprogramma zeker oog voor privacy, maar worstelt met de consequenties daarvan. Zo pleiten ze voor meer uitwisseling en registratie van gegevens in de jeugdzorg, bij schuldenpreventie en in de opsporing, maar vinden ze ook dat dat niet mag leiden tot "//​onnodige inperking van de privacy//"​. Samengevat wil de ChristenUnie:​ De ChristenUnie heeft in het concept-verkiezingsprogramma zeker oog voor privacy, maar worstelt met de consequenties daarvan. Zo pleiten ze voor meer uitwisseling en registratie van gegevens in de jeugdzorg, bij schuldenpreventie en in de opsporing, maar vinden ze ook dat dat niet mag leiden tot "//​onnodige inperking van de privacy//"​. Samengevat wil de ChristenUnie:​
  
-  * Afschaffen van de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] telecomgegevens en inperking van de [[politiek:​identificatieplicht|identificatieplicht]].+  * Afschaffen van de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] telecomgegevens en inperking van de [[archief:politiek:​identificatieplicht|identificatieplicht]].
   * Betere privacybescherming op internet.   * Betere privacybescherming op internet.
   * Meer gegevens uitwisseling tussen overheid, woningcorporaties,​ energiemaatschappijen,​ politie en justitie “//om misdrijven op te sporen//"​.   * Meer gegevens uitwisseling tussen overheid, woningcorporaties,​ energiemaatschappijen,​ politie en justitie “//om misdrijven op te sporen//"​.
Regel 19: Regel 19:
 Ondanks dat de ChristenUnie meer gegevens wil uitwisselen en social media in de gaten wil houden, concludeeert ze dat "//op dit moment de opsporingsmiddelen op orde zijn//"​. Ze vinden dat "//het geen nut heeft om burgers nodeloos lastig te vallen met antiterrorismemaatregelen. Alleen voor een “aantoonbaar doel//"​ mogen opsporingsbevoegdheden worden verruimd. Ongericht telefoons [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren]] en het langdurig [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaren van telecomgegevens]] "//​passen hier niet in//". Ondanks dat de ChristenUnie meer gegevens wil uitwisselen en social media in de gaten wil houden, concludeeert ze dat "//op dit moment de opsporingsmiddelen op orde zijn//"​. Ze vinden dat "//het geen nut heeft om burgers nodeloos lastig te vallen met antiterrorismemaatregelen. Alleen voor een “aantoonbaar doel//"​ mogen opsporingsbevoegdheden worden verruimd. Ongericht telefoons [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren]] en het langdurig [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaren van telecomgegevens]] "//​passen hier niet in//".
  
-De ChristenUnie wil af van de bewaarplicht van telecomgegevens. Net als de [[politiek:​identificatieplicht|identificatieplicht]] draagt "//​deze maatregel niet bij aan verbeterde opsporingskansen.//"​ De partij wil dat de identificatieplicht wordt "//​ingeperkt//"​. In 2010 bedoelden ze hiermee dat de identificatieplicht boven 70 jaar vervalt. Ook vinden ze dat "//als burgers door feiten en omstandigheden hun identiteit kunnen aantonen, er geen boete wordt opgelegd in verband met de identificatieplicht.//"​+De ChristenUnie wil af van de bewaarplicht van telecomgegevens. Net als de [[archief:politiek:​identificatieplicht|identificatieplicht]] draagt "//​deze maatregel niet bij aan verbeterde opsporingskansen.//"​ De partij wil dat de identificatieplicht wordt "//​ingeperkt//"​. In 2010 bedoelden ze hiermee dat de identificatieplicht boven 70 jaar vervalt. Ook vinden ze dat "//als burgers door feiten en omstandigheden hun identiteit kunnen aantonen, er geen boete wordt opgelegd in verband met de identificatieplicht.//"​
  
 De ChristenUnie schrijft nadrukkelijk dat de "//​rechtsstatelijke beginselen niet worden opgerekt//"​. "//De opbouw van meer kennis en analyse van terrorisme, radicalisme en extremisme wordt ter hand genomen, via de bestaande inrichtingen,​ instituten en bureaus.//"​ De ChristenUnie schrijft nadrukkelijk dat de "//​rechtsstatelijke beginselen niet worden opgerekt//"​. "//De opbouw van meer kennis en analyse van terrorisme, radicalisme en extremisme wordt ter hand genomen, via de bestaande inrichtingen,​ instituten en bureaus.//"​
Regel 29: Regel 29:
  
 ==== Wietpas ==== ==== Wietpas ====
-De [[politiek:​wietpas|wietpas]] wordt niet genoemd, maar de ChristenUnie wil dat "//er een einde komt aan het gedoogbeleid. coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod.//"​+De [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]] wordt niet genoemd, maar de ChristenUnie wil dat "//er een einde komt aan het gedoogbeleid. coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod.//"​
  
 ==== Jeugdzorg ==== ==== Jeugdzorg ====
-De ChristenUnie "//​stimuleert tijdige signalering//"​ in de jeugdzorg. "//Het Centrum voor Jeugd en Gezin signaleert problemen bij kinderen en gezinnen, geeft ondersteuning,​ voorlichting en advies, coördineert de zorg en onderhoudt contact met de tweedelijnszorg,​ politie, justitie en het onderwijs.//"​ Dit betekent doorgaan met het gebruik van het Elektronisch Kind Dossier ([[politiek:​ekd|EKD]]) en de Verwijs Index Risicojongeren ([[politiek:​vir|VIR]]).+De ChristenUnie "//​stimuleert tijdige signalering//"​ in de jeugdzorg. "//Het Centrum voor Jeugd en Gezin signaleert problemen bij kinderen en gezinnen, geeft ondersteuning,​ voorlichting en advies, coördineert de zorg en onderhoudt contact met de tweedelijnszorg,​ politie, justitie en het onderwijs.//"​ Dit betekent doorgaan met het gebruik van het Elektronisch Kind Dossier ([[archief:politiek:​ekd|EKD]]) en de Verwijs Index Risicojongeren ([[archief:politiek:​vir|VIR]]).
  
 ==== Onderwijs ==== ==== Onderwijs ====
-De ChristenUnie wil het [[https://​www.registerleraar.nl/​|lerarenregister]] "//​continueren//"​. "//Om studie-uitval en vertraging tegen te gaan komt er scherper toezicht op studiebegeleiding. Studiebegeleiding blijft onderdeel van de accreditatieprocedure van opleidingen.//"​ Registratie van studiebegeleiding gebeurt in het Elektronisch Leerling Dossier ([[politiek:​eld|ELD]]). Eerder stemde de ChristenUnie hier al voor.+De ChristenUnie wil het [[https://​www.registerleraar.nl/​|lerarenregister]] "//​continueren//"​. "//Om studie-uitval en vertraging tegen te gaan komt er scherper toezicht op studiebegeleiding. Studiebegeleiding blijft onderdeel van de accreditatieprocedure van opleidingen.//"​ Registratie van studiebegeleiding gebeurt in het Elektronisch Leerling Dossier ([[archief:politiek:​eld|ELD]]). Eerder stemde de ChristenUnie hier al voor.
  
 ==== Schulden ==== ==== Schulden ====
-De ChristenUnie wil "//een vroeg signaleringssysteem//"​ om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. "//​Hiervoor wordt medewerking geëist van o.a. de Belastingdienst,​ energiebedrijven,​ woningbouwverenigingen en DUO.//"​ Dit betekent uitwisseling en registratie van financiële gegevens van huishoudens. Eerder bleken ze ook al voorstander van een Landelijk Informatiesysteem Schulden ([[politiek:​lis|LIS]]).+De ChristenUnie wil "//een vroeg signaleringssysteem//"​ om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. "//​Hiervoor wordt medewerking geëist van o.a. de Belastingdienst,​ energiebedrijven,​ woningbouwverenigingen en DUO.//"​ Dit betekent uitwisseling en registratie van financiële gegevens van huishoudens. Eerder bleken ze ook al voorstander van een Landelijk Informatiesysteem Schulden ([[archief:politiek:​lis|LIS]]).
  
 ==== Overig ==== ==== Overig ====
 De ChristenUnie is voor de invoering van een Constitutioneel Hof omdat "//dit het gezag van de Grondwet versterkt//"​. Wetten kunnen dan aan de grondwet worden getoetst waarin onder andere het recht op privacy is opgenomen. De ChristenUnie is voor de invoering van een Constitutioneel Hof omdat "//dit het gezag van de Grondwet versterkt//"​. Wetten kunnen dan aan de grondwet worden getoetst waarin onder andere het recht op privacy is opgenomen.
  
-De ChristenUnie wil een [[politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]] op basis van de ‘kilometerstand” van de auto. Maar verderop pleiten ze voor kilometerbeprijzing om bepaalde "//​knelpunten op de weg op te lossen//"​. Dan is jaarlijkse registratie van de kilometerstand niet voldoende. Eerder was de partij voor invoering van de kilometerheffing op basis van registratiekastjes in de auto.+De ChristenUnie wil een [[archief:politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]] op basis van de ‘kilometerstand” van de auto. Maar verderop pleiten ze voor kilometerbeprijzing om bepaalde "//​knelpunten op de weg op te lossen//"​. Dan is jaarlijkse registratie van de kilometerstand niet voldoende. Eerder was de partij voor invoering van de kilometerheffing op basis van registratiekastjes in de auto.
  
 De ChristenUnie wil dat er geen [[archief:​politiek:​belastingdienst_inkomensgegevens|inkomensgegevens]] aan verhuurders worden verstrekt. De ChristenUnie wil dat er geen [[archief:​politiek:​belastingdienst_inkomensgegevens|inkomensgegevens]] aan verhuurders worden verstrekt.
  
 ==== Wat wordt niet genoemd ==== ==== Wat wordt niet genoemd ====
-Opvallend is dat de ChristenUnie wel de identificatieplicht wil afzwakken, maar zich niet druk lijkt te maken over de afname van [[archief:​politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]] en biometrische gegevens voor het paspoort. De [[politiek:​wietpas|wietpas]] en het [[politiek:​registratie_prostituees|register voor  prostituees]] wordt niet genoemd, maar de verwachting is dat de ChristenUnie hier niet van af wil. Ook wordt bijv. de [[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|verplichte DNA-afname]] niet genoemd.+Opvallend is dat de ChristenUnie wel de identificatieplicht wil afzwakken, maar zich niet druk lijkt te maken over de afname van [[archief:​politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]] en biometrische gegevens voor het paspoort. De [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]] en het [[archief:politiek:​registratie_prostituees|register voor  prostituees]] wordt niet genoemd, maar de verwachting is dat de ChristenUnie hier niet van af wil. Ook wordt bijv. de [[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|verplichte DNA-afname]] niet genoemd.
  
 ===== Europese verkiezingen 2014 ===== ===== Europese verkiezingen 2014 =====
archief/politiek/cu_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 19:18 door 35.184.189.105