Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:d66_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief:politiek:d66_privacy [2017/09/11 22:20]
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
archief:politiek:d66_privacy [2017/09/12 23:37]
66.249.69.208 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 6: Regel 6:
   * De burger blijft eigendom van de eigen persoonsgegevens en heeft altijd recht op inzage.   * De burger blijft eigendom van de eigen persoonsgegevens en heeft altijd recht op inzage.
   * D66 wil "//​modernisering en versterking van Europese wetten voor bescherming van persoonsgegevens//"​.   * D66 wil "//​modernisering en versterking van Europese wetten voor bescherming van persoonsgegevens//"​.
-  * D66 is tegen het register voor [[politiek:​registratie_prostituees|prostituees]] en wil de [[politiek:​wietpas|wietpas]] afschaffen.+  * D66 is tegen het register voor [[archief:politiek:​registratie_prostituees|prostituees]] en wil de [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]] afschaffen.
   * D66 pleit voor meer gegevensuitwisseling om extremisten op te sporen.   * D66 pleit voor meer gegevensuitwisseling om extremisten op te sporen.
  
Regel 18: Regel 18:
   * D66 wil "//​modernisering en versterking van Europese wetten voor bescherming van persoonsgegevens//"​. Wat D66 daar precies mee bedoelt, wordt niet duidelijk.   * D66 wil "//​modernisering en versterking van Europese wetten voor bescherming van persoonsgegevens//"​. Wat D66 daar precies mee bedoelt, wordt niet duidelijk.
   * D66 vindt dat de overheid "//​stevig//"​ moet optreden tegen misbruik en onzorgvuldig behandelen van persoonsgegevens en ze vinden dat er "//​paal en perk//"​ gesteld moet worden aan het "//​data-graaien door niet EU-landen in data van en over Europese burgers//"​. Welke concrete stappen ze hiervoor willen zetten wordt niet duidelijk.   * D66 vindt dat de overheid "//​stevig//"​ moet optreden tegen misbruik en onzorgvuldig behandelen van persoonsgegevens en ze vinden dat er "//​paal en perk//"​ gesteld moet worden aan het "//​data-graaien door niet EU-landen in data van en over Europese burgers//"​. Welke concrete stappen ze hiervoor willen zetten wordt niet duidelijk.
-  * D66 wil dat het College Bescherming Persoonsgegevens "//​klachten over privacyschending in behandeling neemt, hulp biedt aan slachtoffers van schending van de persoonlijke levenssfeer en boetes op legt bij het overtreden van de [[politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|Wet Bescherming Persoonsgegevens]].//"​ Op dit moment zit dat gedeeltelijk al in het mandaat van het CBP maar ontbreekt het aan geld en mensen.+  * D66 wil dat het College Bescherming Persoonsgegevens "//​klachten over privacyschending in behandeling neemt, hulp biedt aan slachtoffers van schending van de persoonlijke levenssfeer en boetes op legt bij het overtreden van de [[archief:politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|Wet Bescherming Persoonsgegevens]].//"​ Op dit moment zit dat gedeeltelijk al in het mandaat van het CBP maar ontbreekt het aan geld en mensen.
  
 ==== Internet ==== ==== Internet ====
-D66 wil dat "//​Nederland beschikt over voldoende competenties en capaciteit op het gebied van cybercrime. Nieuwe cybersecurity maatregelen moeten gebaseerd zijn op reële en verifieerbare dreigingen en digitale opsporingsbevoegdheden dienen te worden vastgelegd in de wet.//"​ Welke opsporingsbevoegdheden dat zijn, is niet duidelijk. Wel wil D66 geen uitbreiding van "// [[politiek:​internet_afluisteren|aftapbevoegdheden]] voor internet//"​.+D66 wil dat "//​Nederland beschikt over voldoende competenties en capaciteit op het gebied van cybercrime. Nieuwe cybersecurity maatregelen moeten gebaseerd zijn op reële en verifieerbare dreigingen en digitale opsporingsbevoegdheden dienen te worden vastgelegd in de wet.//"​ Welke opsporingsbevoegdheden dat zijn, is niet duidelijk. Wel wil D66 geen uitbreiding van "// [[archief:politiek:​internet_afluisteren|aftapbevoegdheden]] voor internet//"​.
  
 D66 "//​stemt tegen het ACTA-verdrag//"​. D66 "//​stemt tegen het ACTA-verdrag//"​.
Regel 28: Regel 28:
 D66 legt "//​geen taboe op de inzet van instrumenten zoals [[archief:​politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]]//"​. Maar D66 wil wel dat wetgeving altijd "//op een bepaald moment afloopt//"​. D66 legt "//​geen taboe op de inzet van instrumenten zoals [[archief:​politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]]//"​. Maar D66 wil wel dat wetgeving altijd "//op een bepaald moment afloopt//"​.
  
-D66 is tegen het [[politiek:​registratie_prostituees|registreren van prostituees]].+D66 is tegen het [[archief:politiek:​registratie_prostituees|registreren van prostituees]].
  
-D66 is "//​voor afschaffing van de landelijke [[politiek:​wietpas|wietpas]] want deze bevordert illegale straathandel en overlast.//"​+D66 is "//​voor afschaffing van de landelijke [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]] want deze bevordert illegale straathandel en overlast.//"​
  
 "//D66 wil geen opslag van [[archief:​politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]] die worden afgenomen voor een nieuw paspoort.//"​ Op dit moment is er geen centrale opslag meer, maar is de opslag van vingerafdrukken op de chip in het paspoort zelf wel verplicht. "//D66 wil geen opslag van [[archief:​politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]] die worden afgenomen voor een nieuw paspoort.//"​ Op dit moment is er geen centrale opslag meer, maar is de opslag van vingerafdrukken op de chip in het paspoort zelf wel verplicht.
Regel 41: Regel 41:
  
 ==== Onderwijs ==== ==== Onderwijs ====
-D66 is "//​voorstander van het volgen van de prestaties van leerlingen in de verschillende fasen van hun schoolcarrière//"​. Of ze hiermee op het Elektronisch Leerling Dossier ([[politiek:​eld|ELD]]) doelen, is onduidelijk.+D66 is "//​voorstander van het volgen van de prestaties van leerlingen in de verschillende fasen van hun schoolcarrière//"​. Of ze hiermee op het Elektronisch Leerling Dossier ([[archief:politiek:​eld|ELD]]) doelen, is onduidelijk.
  
 D66 wil dat "//een beroepsregister voor leraren en bijscholing een verdere bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs levert//"​. D66 wil dat "//een beroepsregister voor leraren en bijscholing een verdere bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs levert//"​.
  
 ==== Zorg ==== ==== Zorg ====
-D66 steunt de ontwikkeling van het Elektronisch PatiëntenDossier ([[politiek:​epd|EPD]]),​ op voorwaarde dat deelname vrijwillig is en de privacy "//​volledig gegarandeerd//"​ is. Deelname is inmiddels al vrijwillig. Welke garanties D66 verwacht, wordt niet duidelijk.+D66 steunt de ontwikkeling van het Elektronisch PatiëntenDossier ([[archief:politiek:​epd|EPD]]),​ op voorwaarde dat deelname vrijwillig is en de privacy "//​volledig gegarandeerd//"​ is. Deelname is inmiddels al vrijwillig. Welke garanties D66 verwacht, wordt niet duidelijk.
  
 ==== Wonen ==== ==== Wonen ====
Regel 52: Regel 52:
  
 ==== Kilometerheffing ==== ==== Kilometerheffing ====
-D66 is voorstander van een [[politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]] "//met duidelijke waarborgen voor privacy//"​. Hoe die waarborgen vorm moeten krijgen als ritgegevens geregistreerd gaan worden, blijft onduidelijk.+D66 is voorstander van een [[archief:politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]] "//met duidelijke waarborgen voor privacy//"​. Hoe die waarborgen vorm moeten krijgen als ritgegevens geregistreerd gaan worden, blijft onduidelijk.
  
 ==== Eerste Kamer ==== ==== Eerste Kamer ====
Regel 58: Regel 58:
  
 ==== Wat wordt niet genoemd ==== ==== Wat wordt niet genoemd ====
-Er wordt er niets gezegd over oa. het Elektronisch Kind Dossier ([[politiek:​ekd|EKD]] of DDJZ), de Verwijs Index Risicojongeren ([[politiek:​vir|VIR]]),​ de [[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA]] databank, de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telecomgegevens en [[politiek:​kentekenregistratie|kentekenregistratie]] boven snelwegen.+Er wordt er niets gezegd over oa. het Elektronisch Kind Dossier ([[archief:politiek:​ekd|EKD]] of DDJZ), de Verwijs Index Risicojongeren ([[archief:politiek:​vir|VIR]]),​ de [[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA]] databank, de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telecomgegevens en [[archief:politiek:​kentekenregistratie|kentekenregistratie]] boven snelwegen.
  
 ===== Europese verkiezingen 2014 ===== ===== Europese verkiezingen 2014 =====
Regel 78: Regel 78:
 D66 wil de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telecomgegevens afschaffen. Na het verschijnen van dit verkiezingsprogramma heeft de Europese rechter de bewaarplicht inmiddels [[http://​webwereld.nl/​beveiliging/​82079-eu-hof-verklaart-bewaarplicht-illegaal|ongeldig]] verklaard. D66 wil de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telecomgegevens afschaffen. Na het verschijnen van dit verkiezingsprogramma heeft de Europese rechter de bewaarplicht inmiddels [[http://​webwereld.nl/​beveiliging/​82079-eu-hof-verklaart-bewaarplicht-illegaal|ongeldig]] verklaard.
  
-D66 is niet op voorhand tegen "​verregaande maatregelen zoals de opslag van alle gegevens van Europese [[politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|vliegtuigpassagiers]] of de inzet van onbemande vliegtuigen (drones) voor informatieverzameling",​ maar vindt dat noodzaak eerst moet worden aangetoond. Dat is op dit moment volgens de partij "zeker niet het geval"​.+D66 is niet op voorhand tegen "​verregaande maatregelen zoals de opslag van alle gegevens van Europese [[archief:politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|vliegtuigpassagiers]] of de inzet van onbemande vliegtuigen (drones) voor informatieverzameling",​ maar vindt dat noodzaak eerst moet worden aangetoond. Dat is op dit moment volgens de partij "zeker niet het geval"​.
  
 Voor D66 zijn tijdelijke grenscontroles alleen "in uitzonderlijke gevallen"​ geoorloofd en kunnen nooit eenzijdig door individuele lidstaten worden genomen. Nederland heeft hiervoor het [[http://​www.nrc.nl/​nieuws/​2011/​10/​31/​nut-van-nieuw-camerasysteem-langs-de-grenzen-niet-bewezen/​|AmigoBoras]]-systeem met camera'​s en kentekenscanners bij de grensovergangen beschikbaar. Voor D66 zijn tijdelijke grenscontroles alleen "in uitzonderlijke gevallen"​ geoorloofd en kunnen nooit eenzijdig door individuele lidstaten worden genomen. Nederland heeft hiervoor het [[http://​www.nrc.nl/​nieuws/​2011/​10/​31/​nut-van-nieuw-camerasysteem-langs-de-grenzen-niet-bewezen/​|AmigoBoras]]-systeem met camera'​s en kentekenscanners bij de grensovergangen beschikbaar.
  
archief/politiek/d66_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/12 23:37 door 66.249.69.208