Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:ekd

Privacy in de politiek: Elektronisch Kind Dossier (EKD)

De wet publieke gezondheid regelt oa. het Elektronisch Kind Dossier, tegenwoordig ook bekend als het “digitaal dossier jeugdgezondheidszorg”. Vanaf 1 juli 2010 krijgt ieder kind van 0 tot 19 jaar dat in Nederland wordt geboren een digitaal dossier. De meeste kinderen krijgen hun dossier in de tweede week na de geboorte.

Wat wordt er vastgelegd?

Het EKD moet het antwoord zijn op kinddrama's zoals het maasmeisje, meisje van Nulde, Savanna. Het motto is dan ook: “Geen kind buiten beeld”. Van 0- tot 19-jarigen moet op gestandaardiseerde wijze ‘informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving’ worden geregistreerd. Dat is dus zo'n beetje de hele wereld van het kind.

Wie heeft er toegang tot het dossier?

De minister schrijft in antwoord op kamervragen dat in eerste instantie de Jeugd Gezondheidszorg toegang heeft, maar wellicht later ook zo'n beetje de hele sector. Pogingen vanuit de vier grote steden en de Tweede Kamer (motie-Verdonk) om het dossier ook buiten de jeugdgezondheidszorg te ontsluiten (bureaus jeugdzorg, politie, school, maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar), stuitten op een weigering van minister Rouvoet, die daarvoor de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) heeft bestemd. Daarmee kunnen organisaties nagaan of iemand al elders in de jeugdketen zit, zodat gecoördineerd kan worden geopereerd.

Toch is datauitwisseling een belangrijke reden om het EKD in te voeren. Zo is een koppeling voorzien met verloskundigen en ent-administraties en het Electronisch Patiënten Dossier. Ook worden gegevens beschikbaar gesteld voor 'beleidsanalyse'.

Vals alarm

Hoe meer er wordt vastgelegd en hoe strenger de criteria, hoe meer valse meldingen er zullen optreden. Zelfs nu het EKD nog niet ingegaan is, blijkt al één op de tien meldingen van kindermishandeling niet terecht. Daarnaast is nog eens 15% van de meldingen 'onbevestigd'. Dat concludeert dagblad Trouw uit een rondgang langs meldpunten voor kindermishandeling. Gezinnen die zo onterecht onder de loep worden genomen door overheidsinstanties voelen zich gestigmatiseerd. Hieruit blijkt duidelijk dat overmatige controle en registratie leidt tot wantrouwen en achterdocht in de samenleving.

Stemming

Kamerlid Zijlstra (VVD) heeft bij de behandeling van de wet publieke gezondheid een amendement ingediend om het EKD in een aparte wet te regelen. Juist vanwege de privacy issues. Omdat dit specifiek over het wel of niet invoeren van het EKD ging, is het zuiverder om de stemming over dat amendement aan te houden in plaats van de stemming over de gehele wet publieke gezondheid.

archief/politiek/ekd.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:20 door KapiteinG