Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:eld

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:politiek:eld [2017/09/11 22:21] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:eld naar archief:politiek:eld
Regel 1: Regel 1:
 +====== Privacy in de politiek: Elektronisch Leerling Dossier (ELD) ======
 +Op 6 maart is het [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​dossier/​32176/​kst-32176-A|wetsvoorstel]] dat de eerste stap regelt naar een landelijk uniform elektronisch leerlingdossier (ELD) aangenomen door de [[http://​www.eerstekamer.nl/​wetsvoorstel/​32176_het_gebruik_van_het|Eerste Kamer]]. Op 13 oktober 2010 was de Tweede Kamer al [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​h-tk-20102011-9-12.html|akkoord]] gegaan. Scholen worden met deze wet verplicht bij het dossier van leerlingen een uniek, persoonsgebonden nummer te gebruiken, zodat de informatie doorgegeven kan worden aan volgende scholen van de leerling. Door elke leerling een uniek nummer te geven, kan een leerling gedurende zijn/haar gehele onderwijsleven gevolgd worden.
  
 +Naast de schoolprestaties (rapportcijfers),​ worden er gegevens in het dossier opgenomen die "//​relevant zijn voor de onderwijssituatie//"​. Dit kunnen bepaalde medische of sociale gegevens zijn. Als voorbeeld [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​h-tk-20102011-2-32.html|noemde]]
 +
 +staatssecretaris Van Bijsterveldt het drankgebruik van de ouders, de religie van de student, of een kind gepest is geweest, of er sprake is van epilepsie of dyslexie. De PVV pleitte er voor om ook justitiële gegevens in het dossier op te nemen, "//​vooral als die gaan over geweldsachtergronden//"​. De richtlijn welke gegevens wel of niet mogen worden opgenomen, worden in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgesteld. Dankzij een motie van Van der Ham (D66) heeft de Tweede en Eerste Kamer nog het recht de gegevens die vastgelegd mogen worden aan te passen. Op 2 december 2011 stuurde de minister een [[http://​www.rijksoverheid.nl/​documenten-en-publicaties/​besluiten/​2011/​12/​02/​ontwerpbesluit-uitwisseling-leer-en-begeleidingsgegevens.html|voorstel]] hierover naar de Tweede Kamer.
 +
 +De gegevens worden per school bewaard en uitgewisseld met andere scholen waar de leerling onderwijs volgt. Er worden ook gegevens uitgewisseld met de Informatie Beheer Groep ten behoeve van de vaststelling van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid van de school.
archief/politiek/eld.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:21 door KapiteinG