Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:epd

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:politiek:epd [2017/09/11 22:21] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:epd naar archief:politiek:epd
Regel 1: Regel 1:
 +====== Privacy in de politiek: Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ======
 +Minister Schippers (VVD) laat weten dat het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) er [[http://​www.telegraaf.nl/​binnenland/​11086165/​__Er_komt_toch_een_EPD__.html |toch]] komt. Er zijn blijkbaar voldoende financiële middelen gevonden voor een private doorstart. Op 8 november maakte Nictiz, de beheerder van het tot nu toe opgebouwde landelijke EPD, nog bekend dat er [[http://​mobile.nictiz.nl/​page/​Nieuws?​mod%5BNictiz_News_Module%5D%5Bn%5D=2406|geen]] private doorstart zou komen vanwege gebrek aan geld en steun bij huisartsen, ziekenhuizen en apotheken. Een kamermeerderheid [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​kst-33000-XVI-66.html|vond]] dat de minister toch voor een doorstart moest zorg dragen.
  
 +=== Opt-in ===
 +De minister zei in een [[https://​www.zoek.officielebekendmakingen.nl/​kst-27529-86.html |overleg]] in de Tweede Kamer dat gegevens van patiënten alleen met nadrukkelijke toestemming in het landelijk EPD mogen worden opgenomen. Omdat er nu geen speciale EPD wet is, valt het onder bestaande wetgeving. En daarbij is toestemming van de patiënt vereist.
 +
 +=== Eerste Kamer stemt EPD weg ===
 +De Eerste Kamer zette tot twee keer toe een streep door de EPD ambities van de Tweede Kamer. Na aanleiding van de motie van 15 november van de Tweede Kamer, [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​dossier/​31466/​kst-31466-AH|schreef]] de minister de Eerste Kamer dat ze ging praten over een doorstart. Dit werd door de Eerste Kamer op 29 november beantwoord met een [[http://​webwereld.nl/​nieuws/​108724/​senaat-blokkeert-nieuwe-voorstel-voor-epd.html|brief]],​ waarin de Kamer aangeeft dat een landelijk EPD met de huidige techniek en organisatie niet aan de privacy en veiligheidseisen van de Eerste Kamer voldoet. Daarmee leek een definitief einde van het landelijke EPD in zicht.
 +
 +Op 5 april 2011 stemde de Eerste Kamer unaniem het Elektronisch Patiënten Dossier weg. Dit ondanks verregaande tegemoetkomingen van minister Schippers. Privacy, slechte beveiliging en onvoldoende aantoonbare voordelen vormen de belangrijkste bezwaren. De Eerste Kamer nam ook een [[http://​www.eerstekamer.nl/​motie/​motie_tan_pvda_c_s_over_het|motie]] aan om medewerking vanuit de overheid aan het tot dusver opgebouwde EPD te stoppen.
 +
 +Naast het landelijke EPD bestaan er al regionale patiënten dossiers. Er is in de Eerste Kamer een [[http://​www.eerstekamer.nl/​motie/​motie_tan_pvda_c_s_over_regionale|motie]] aangenomen waarin wordt geconstateerd dat deze regionale dossiers niet aan de wettelijke privacy-eisen voldoen. In de motie wordt van de regering gevraagd hier regels en toezicht voor te organiseren. Alleen D66 en de Onafhankelijke Senaatsfractie waren hier tegen.
 +
 +=== Elektronisch Patiënten Dossier ===
 +Met het elektronisch patiëntendossier (EPD) kunnen zorgverleners landelijk medische gegevens uitwisselen. Nu al worden huisartsenposten,​ huisartspraktijken,​ apotheken en ziekenhuizen aangesloten op het landelijk EPD. Hoewel er dus nog geen [[https://​zoek.officielebekendmakingen.nl/​dossier/​31466/​h-tk-20102011-44-7?​resultIndex=1&​sorttype=1&​sortorder=4|wettelijke basis]] voor is, zijn er inmiddels al [[http://​www.computable.nl/​artikel/​ict_topics/​beleid/​3776502/​2379250/​nictiz-onderzoekt-noodzaak-keurmerk-asps.html|1,​5 à 2 miljoen]] mensen in het EPD opgenomen. De wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan te sluiten op het EPD is nu vervallen omdat de Eerste Kamer niet met het wetsvoorstel heeft ingestemd.
 +
 +Het EPD is niet verplicht. Het is mogelijk [[http://​www.infoepd.nl/​page/​Inzage-en-bezwaar/​Bezwaar-maken|bezwaar]] te maken tegen opname van uw gegevens in een EPD.
archief/politiek/epd.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:21 door KapiteinG