Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:etnische_registratie

Privacy in de politiek: Etnische registratie

Burgemeester Cor de Vos (PvdA) van Nieuwegein wil dat Roma etnisch geregistreerd worden “om hun problemen in kaart te brengen”. De Vos is voorzitter van het platform Roma Gemeenten. Ede en Enschede registreren de Roma al.Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft aan dat etnische registratie wettelijk verboden is en slechts bij hoge uitzondering kan worden toegestaan. Het kabinet laat op 27 mei 2011 weten dat de wet betreffende ethnische registratie niet gewijzigd zal worden.

In april 2010 bleek dat Rotterdam het ras van probleemjongeren registreert. Het CPB tikte de gemeente hierover op de vingers, maar de gemeente heeft in februari 2011 aagegeven gewoon door te willen gaan. Een dergelijke registratie is alleen toegestaan als het om “verwezenlijking van voorkeursbeleid” gaat. Het CPB concludeert dat registratie in verband met overlastbestrijding en handhaving van de openbare orde niet onder 'voorkeursbeleid' valt.

De PVV stelt in het verkiezingsprogramma voor om van iedereen de etniciteit (ras) te registreren, “inclusief vermelding Antilliaan”. In de periode 2007-2009 pleitte PvdA minister Vogelaar voor een database speciaal voor Antillianen (verwijsindex Antillianen). Zij trok dit voorstel in onder druk van de Antilliaanse overheid. Ook haar eigen PvdA bleek geen voorstander te zijn. Het CDA wilde de database wel: “het nut en de noodzaak van etnische registratie is er wel degelijk”. Nu zegt Verhagen niet met de PVV over etnische registratie te willen onderhandelen.

Het grote probleem van etnische registratie is dat je vermeende eigenschappen van een bevolkingsgroep ook aan een willekeurig individu uit die groep toedicht. Dit werkt discriminatie in de hand.

archief/politiek/etnische_registratie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:21 door KapiteinG