Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:etnische_registratie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:politiek:etnische_registratie [2017/09/11 22:21] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:etnische_registratie naar archief:politiek:etnische_registratie
Regel 1: Regel 1:
 +====== Privacy in de politiek: Etnische registratie ======
 +Burgemeester Cor de Vos (PvdA) van Nieuwegein wil dat Roma etnisch [[http://​www.trouw.nl/​nieuws/​politiek/​article3219677.ece/​Nederlandse_burgemeester_wil_Roma_registreren.html|geregistreerd]] worden "//om hun problemen in kaart te brengen//"​. De Vos is voorzitter van het platform Roma Gemeenten. [[http://​www.groene.nl/​2010/​38/​93-roma-jongeren-waarvan-62-leerplichtig|Ede en Enschede]] registreren de Roma al.Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft aan dat etnische registratie [[http://​www.cbpweb.nl/​Pages/​pv_20100923_etnische_registratie.aspx|wettelijk verboden]] is en slechts bij hoge uitzondering kan worden toegestaan. Het kabinet laat op 27 mei 2011 [[http://​www.rijksoverheid.nl/​ministeries/​venj/​nieuws/​2011/​05/​27/​regelgeving-voor-registratie-etniciteit-toereikend.html|weten]] dat de wet betreffende ethnische registratie niet gewijzigd zal worden.
  
 +In april 2010 bleek dat Rotterdam het ras van probleemjongeren [[http://​www.telegraaf.nl/​binnenland/​6630017/​__CBP_tikt_Charlois_op_vingers__.html?​sn=binnenland|registreert]]. Het CPB [[http://​www.cbpweb.nl/​Pages/​pb_20100429_charlois.aspx|tikte]] de gemeente hierover op de vingers, maar de gemeente heeft in februari 2011 aagegeven [[http://​www.radiorijnmond.nl/​Homepage/​Nieuws?​view=%2FNews%2FDefault%2F2011%2Ffebruari%2FRotterdamse+gemeenteraad+wil+doorgaan+met+etnische+registratie|gewoon door te willen gaan]]. Een dergelijke registratie is alleen toegestaan als het om "//​verwezenlijking van voorkeursbeleid//"​ gaat. Het CPB concludeert dat registratie in verband met overlastbestrijding en handhaving van de openbare orde niet onder '​voorkeursbeleid'​ valt.
 +
 +De PVV stelt in het [[http://​www.pvv.nl/​images/​stories/​Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf|verkiezingsprogramma]] voor om van iedereen de etniciteit (ras) te registreren,​ "//​inclusief vermelding Antilliaan//"​. In de periode 2007-2009 pleitte PvdA minister Vogelaar voor een [[http://​www.vrom.nl/​pagina.html?​id=36772|database]] speciaal voor Antillianen (verwijsindex Antillianen). Zij trok dit [[http://​nos.nl/​artikel/​79649-verwijsindex-antillianen-van-de-baan.html|voorstel]] in onder druk van de Antilliaanse overheid. Ook haar eigen PvdA bleek geen voorstander te zijn. Het CDA [[http://​www.depers.nl/​binnenland/​318311/​CDA-PvdA-botsen-over-databank.html|wilde]] de database wel: "//het nut en de noodzaak van etnische registratie is er wel degelijk//"​. Nu [[http://​www.telegraaf.nl/​binnenland/​7072521/​__Verhagen__verschillen_met_PVV__.html|zegt]] Verhagen niet met de PVV over etnische registratie te willen onderhandelen.
 +
 +Het grote probleem van etnische registratie is dat je vermeende eigenschappen van een bevolkingsgroep ook aan een willekeurig individu uit die groep toedicht. Dit werkt discriminatie in de hand.
archief/politiek/etnische_registratie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:21 door KapiteinG