Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:gl_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief:politiek:gl_privacy [2017/09/11 22:22]
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
archief:politiek:gl_privacy [2017/09/12 23:39] (huidige)
66.249.76.111 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 1: Regel 1:
 ====== GroenLinks over privacy ====== ====== GroenLinks over privacy ======
 ===== Tweede Kamer Verkiezingen 2012 ===== ===== Tweede Kamer Verkiezingen 2012 =====
-GroenLinks besteedt flink aandacht aan privacy en burgerrechten in haar [[http://​tweedekamer.groenlinks.nl/​node/​84555|concept-verkiezingsprogramma]]. GroenLinks pleit voor een verbetering van de [[politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|bescherming van persoonsgegevens]]. Privacy-schendende maatregelen moeten altijd kritisch vooraf worden beoordeeld en altijd na een bepaalde tijd worden geëvalueerd. GroenLinks wil dat de overheid meer openheid geeft over [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren]] van telefoon of internet. GroenLinks is tegen controlemaatregelen op internet, tegen de [[politiek:​wietpas|wietpas]],​ tegen het register voor [[politiek:​registratie_prostituees|prostituees]] en tegen invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier ([[archief:​politiek:​epd|EPD]]) zolang de privacy niet is gewaarborgd.+GroenLinks besteedt flink aandacht aan privacy en burgerrechten in haar [[http://​tweedekamer.groenlinks.nl/​node/​84555|concept-verkiezingsprogramma]]. GroenLinks pleit voor een verbetering van de [[archief:politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|bescherming van persoonsgegevens]]. Privacy-schendende maatregelen moeten altijd kritisch vooraf worden beoordeeld en altijd na een bepaalde tijd worden geëvalueerd. GroenLinks wil dat de overheid meer openheid geeft over [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren]] van telefoon of internet. GroenLinks is tegen controlemaatregelen op internet, tegen de [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]],​ tegen het register voor [[archief:politiek:​registratie_prostituees|prostituees]] en tegen invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier ([[archief:​politiek:​epd|EPD]]) zolang de privacy niet is gewaarborgd.
  
 ==== Het programma nader bekeken ==== ==== Het programma nader bekeken ====
-GroenLinks is voor aanscherping van de [[politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|wet bescherming persoonsgegevens]]. Databases worden zo ontworpen dat "//​alleen noodzakelijke informatie wordt opgeslagen, voor een beperkte tijd, een vooraf beschreven doel en waar mogelijk anoniem. Burgers en consumenten krijgen inzicht in het gebruik van hun persoonsgegevens. Bedrijven mogen die gegevens in principe alleen na toestemming en tijdelijk gebruiken.//"​ Verder wil de partij dat als er een wetsvoorstel komt dat inbreuk maakt op grondrechten zoals privacy, dat er "//​streng//"​ wordt bekeken of het wel effectief zal zijn, of het noodzakelijk is en of de inbreuk in verhouding staat tot het doel dat voor ogen staat. Maatregelen die privacy schenden moeten gebaseerd zijn op een wet, die in principe tijdelijk is en altijd dient te worden geëvalueerd.+GroenLinks is voor aanscherping van de [[archief:politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|wet bescherming persoonsgegevens]]. Databases worden zo ontworpen dat "//​alleen noodzakelijke informatie wordt opgeslagen, voor een beperkte tijd, een vooraf beschreven doel en waar mogelijk anoniem. Burgers en consumenten krijgen inzicht in het gebruik van hun persoonsgegevens. Bedrijven mogen die gegevens in principe alleen na toestemming en tijdelijk gebruiken.//"​ Verder wil de partij dat als er een wetsvoorstel komt dat inbreuk maakt op grondrechten zoals privacy, dat er "//​streng//"​ wordt bekeken of het wel effectief zal zijn, of het noodzakelijk is en of de inbreuk in verhouding staat tot het doel dat voor ogen staat. Maatregelen die privacy schenden moeten gebaseerd zijn op een wet, die in principe tijdelijk is en altijd dient te worden geëvalueerd.
  
 GroenLinks wil dat "//er een brede meldplicht voor datalekken komt met hoge boetes voor bedrijven en instellingen die nalatig zijn geweest bij het beschermen van persoonsgegevens//"​. Ook willen ze dat de overheid "//het maximale//"​ doet om de gevolgen van identiteitsdiefstal voor slachtoffers te beperken. Wat "//het maximale//"​ inhoudt wordt niet gemeld. GroenLinks wil dat "//er een brede meldplicht voor datalekken komt met hoge boetes voor bedrijven en instellingen die nalatig zijn geweest bij het beschermen van persoonsgegevens//"​. Ook willen ze dat de overheid "//het maximale//"​ doet om de gevolgen van identiteitsdiefstal voor slachtoffers te beperken. Wat "//het maximale//"​ inhoudt wordt niet gemeld.
Regel 15: Regel 15:
 GroenLinks wil dat "//​technologieën om mensen in de gaten te houden op wie geen verdenking rust, zoals slimme camera’s, slechts bij uiterste noodzaak worden ingezet, na een strikte mensenrechtentoets. Wetten en regels die zulke surveillance mogelijk maken vervallen na twee jaar//"​. Wat ze met een mensenrechtentoets bedoelen, wordt niet beschreven. GroenLinks wil dat "//​technologieën om mensen in de gaten te houden op wie geen verdenking rust, zoals slimme camera’s, slechts bij uiterste noodzaak worden ingezet, na een strikte mensenrechtentoets. Wetten en regels die zulke surveillance mogelijk maken vervallen na twee jaar//"​. Wat ze met een mensenrechtentoets bedoelen, wordt niet beschreven.
  
-GroenLinks wil de [[politiek:​wietpas|wietpas]] afschaffen en de controle op de seksbranche verbeteren, "//​zonder [[politiek:​registratie_prostituees|registratie van prostituees]]//"​.+GroenLinks wil de [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]] afschaffen en de controle op de seksbranche verbeteren, "//​zonder [[archief:politiek:​registratie_prostituees|registratie van prostituees]]//"​.
  
 ==== Internet ==== ==== Internet ====
Regel 26: Regel 26:
  
 ==== Reizen ==== ==== Reizen ====
-GroenLinks vindt dat "//​reizigers die op hun privacy gesteld zijn, hiervan geen financieel nadeel mogen ondervinden//"​. De [[politiek:​ovchipkaart|OV-chipkaart]] wordt pas verplicht op het spoor als de NS alle kinderziekten heeft opgelost en de klachtenafhandeling bij één loket is geregeld. Verder wil GroenLinks de [[politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]] invoeren, waarbij "//de privacy buiten kijf staat: politie en justitie krijgen geen toegang tot reisgegevens//"​. De praktijk leert dat als gegevens voorhanden zijn, politie en justitie vroeg of laat toegang tot die gegevens krijgen. Hoe GroenLinks dit denkt te voorkomen wordt niet aangegeven.+GroenLinks vindt dat "//​reizigers die op hun privacy gesteld zijn, hiervan geen financieel nadeel mogen ondervinden//"​. De [[archief:politiek:​ovchipkaart|OV-chipkaart]] wordt pas verplicht op het spoor als de NS alle kinderziekten heeft opgelost en de klachtenafhandeling bij één loket is geregeld. Verder wil GroenLinks de [[archief:politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]] invoeren, waarbij "//de privacy buiten kijf staat: politie en justitie krijgen geen toegang tot reisgegevens//"​. De praktijk leert dat als gegevens voorhanden zijn, politie en justitie vroeg of laat toegang tot die gegevens krijgen. Hoe GroenLinks dit denkt te voorkomen wordt niet aangegeven.
  
 ==== Wonen ==== ==== Wonen ====
Regel 35: Regel 35:
  
 ==== Preventie ==== ==== Preventie ====
-Preventie van misdaad staat voorop. De inzet van de politie wordt in samenspraak met jeugdzorg, onderwijs en gemeente meer gericht op het aanpakken van kleinere vergrijpen en het voorkomen van bendevorming. Het wordt niet duidelijk of ze het gebruik van het Digitaal Dossier Jeugdzorg ([[archief:​politiek:​ekd|EKD]]) en Verwijsindex Risicojongeren ([[politiek:​vir|VIR]]) willen uitbreiden.+Preventie van misdaad staat voorop. De inzet van de politie wordt in samenspraak met jeugdzorg, onderwijs en gemeente meer gericht op het aanpakken van kleinere vergrijpen en het voorkomen van bendevorming. Het wordt niet duidelijk of ze het gebruik van het Digitaal Dossier Jeugdzorg ([[archief:​politiek:​ekd|EKD]]) en Verwijsindex Risicojongeren ([[archief:politiek:​vir|VIR]]) willen uitbreiden.
  
-GroenLinks wil dat "//het aantal mensen met problematische schulden fors wordt teruggedrongen door toegankelijke schuldhulpverlening en preventie//"​. Over het Landelijk Informatiesysteem Schulden ([[politiek:​lis|LIS]]) zeggen ze niets.+GroenLinks wil dat "//het aantal mensen met problematische schulden fors wordt teruggedrongen door toegankelijke schuldhulpverlening en preventie//"​. Over het Landelijk Informatiesysteem Schulden ([[archief:politiek:​lis|LIS]]) zeggen ze niets.
  
 ==== Wat wordt niet genoemd ==== ==== Wat wordt niet genoemd ====
-GroenLinks zegt niets over de uitgebreide [[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA]]-databank of [[archief:​politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]] ken in het paspoort of het gebruik van landelijke elektronische dossiers zoals het [[archief:​politiek:​eld|ELD]],​ [[archief:​politiek:​ekd|EKD]] en [[politiek:​vir|VIR]].+GroenLinks zegt niets over de uitgebreide [[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA]]-databank of [[archief:​politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]] ken in het paspoort of het gebruik van landelijke elektronische dossiers zoals het [[archief:​politiek:​eld|ELD]],​ [[archief:​politiek:​ekd|EKD]] en [[archief:politiek:​vir|VIR]].
  
 ===== Europese verkiezingen 2014 ===== ===== Europese verkiezingen 2014 =====
Regel 53: Regel 53:
  
 ==== Nieuwe regels ==== ==== Nieuwe regels ====
-GroenLinks wil dat bij de nieuwe Europese regels voor bescherming van persoonsgegevens mensen meer inzicht en zeggenschap over gegevens over hen krijgen. In de regels moet ook worden opgenomen dat politie, justitie en inlichtingendiensten persoonlijke gegevens die bij bedrijven liggen opgeslagen, alleen bij concrete verdenking en met rechterlijke toestemming mogen opvragen. Informatiesystemen moeten zo ontworpen worden dat "​alleen noodzakelijke informatie wordt opgeslagen, voor een beperkte tijd, een vooraf beschreven doel en waar mogelijk anoniem"​. GroenLinks wil een "​algemene en effectieve [[politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|meldplicht]] voor datalekken"​.+GroenLinks wil dat bij de nieuwe Europese regels voor bescherming van persoonsgegevens mensen meer inzicht en zeggenschap over gegevens over hen krijgen. In de regels moet ook worden opgenomen dat politie, justitie en inlichtingendiensten persoonlijke gegevens die bij bedrijven liggen opgeslagen, alleen bij concrete verdenking en met rechterlijke toestemming mogen opvragen. Informatiesystemen moeten zo ontworpen worden dat "​alleen noodzakelijke informatie wordt opgeslagen, voor een beperkte tijd, een vooraf beschreven doel en waar mogelijk anoniem"​. GroenLinks wil een "​algemene en effectieve [[archief:politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|meldplicht]] voor datalekken"​.
  
-"​Metadata over communicatie verdienen dezelfde bescherming als de inhoud ervan. De Europese [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telefoon- en internetgegevens wordt afgeschaft."​ GroenLinks wil dat alle lidstaten opnieuw bekijken of wetgeving "op het gebied van [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren]] van communicatie"​ proportioneel en noodzakelijk is en of alle rechtsregels en waarborgen daarbij in acht worden genomen. De partij wil dat de EU "de ontwikkeling en het gebruik van sterke encryptie"​ voor communicatie stimuleert. "Er komt geen [[politiek:​ontsleutelplicht|ontsleutelplicht]]."​+"​Metadata over communicatie verdienen dezelfde bescherming als de inhoud ervan. De Europese [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telefoon- en internetgegevens wordt afgeschaft."​ GroenLinks wil dat alle lidstaten opnieuw bekijken of wetgeving "op het gebied van [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren]] van communicatie"​ proportioneel en noodzakelijk is en of alle rechtsregels en waarborgen daarbij in acht worden genomen. De partij wil dat de EU "de ontwikkeling en het gebruik van sterke encryptie"​ voor communicatie stimuleert. "Er komt geen [[archief:politiek:​ontsleutelplicht|ontsleutelplicht]]."​
  
-GroenLinks wil dat de EU internationale verdragen herziet "om de doorgifte van [[politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|passagiersgegevens]] te beperken tot die welke in het paspoort staan: naam, geboortedatum,​ nationaliteit en paspoortnummer."​ Het ‘Swift’-verdrag,​ dat de Amerikaanse overheid inzage geeft in de banktransacties van Europese burgers en bedrijven, moet volgens GroenLinks worden opgezegd.+GroenLinks wil dat de EU internationale verdragen herziet "om de doorgifte van [[archief:politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|passagiersgegevens]] te beperken tot die welke in het paspoort staan: naam, geboortedatum,​ nationaliteit en paspoortnummer."​ Het ‘Swift’-verdrag,​ dat de Amerikaanse overheid inzage geeft in de banktransacties van Europese burgers en bedrijven, moet volgens GroenLinks worden opgezegd.
  
-GroenLinks wil ook dat er geen Europese database komt met biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken en gezichtsscans) van reizigers die de EU bezoeken. Daarnaast moet de EU "de verplichting om [[politiek:​vingerafdrukken|vingerafdrukken]] op te nemen in reisdocumenten"​ schrappen.+GroenLinks wil ook dat er geen Europese database komt met biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken en gezichtsscans) van reizigers die de EU bezoeken. Daarnaast moet de EU "de verplichting om [[archief:politiek:​vingerafdrukken|vingerafdrukken]] op te nemen in reisdocumenten"​ schrappen.
  
 GroenLinks wil dat het Europees arrestatiebevel wordt aangepast. "De rechter in de aangezochte staat mag toetsen of het overleveringsverzoek geen triviaal delict betreft (proportionaliteitstoets) en of de verdachte in de verzoekende staat een eerlijk proces wacht."​ GroenLinks wil dat het Europees arrestatiebevel wordt aangepast. "De rechter in de aangezochte staat mag toetsen of het overleveringsverzoek geen triviaal delict betreft (proportionaliteitstoets) en of de verdachte in de verzoekende staat een eerlijk proces wacht."​
  
 ==== Internet ==== ==== Internet ====
-"​Europese samenwerking voor cybersecurity gaat uit van reële, verifieerbare dreigings- en risicoanalyses en respecteert grondrechten. Opsporingsinstanties krijgen geen bevoegdheid om via het internet computervredebreuk te plegen door ‘[[politiek:​inbraakbevoegdheid|terug te hacken]]’ en spyware te plaatsen."​ GroenLinks wil geen internetfilters en -blokkades. "​Providers worden niet ingeschakeld als politieagenten van het internet."​ Daarnaast wil de partij dat de EU-regels maakt om "​digitale klokkenluiders die te goeder trouw beveiligingslekken aantonen"​ te beschermen.+"​Europese samenwerking voor cybersecurity gaat uit van reële, verifieerbare dreigings- en risicoanalyses en respecteert grondrechten. Opsporingsinstanties krijgen geen bevoegdheid om via het internet computervredebreuk te plegen door ‘[[archief:politiek:​inbraakbevoegdheid|terug te hacken]]’ en spyware te plaatsen."​ GroenLinks wil geen internetfilters en -blokkades. "​Providers worden niet ingeschakeld als politieagenten van het internet."​ Daarnaast wil de partij dat de EU-regels maakt om "​digitale klokkenluiders die te goeder trouw beveiligingslekken aantonen"​ te beschermen.
  
 "Door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van veiligheid en internet zouden aan een strikte grondrechtentoets moeten worden onderworpen."​ "Door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van veiligheid en internet zouden aan een strikte grondrechtentoets moeten worden onderworpen."​
  
 GroenLinks wil dat de EU "de verspreiding van technologie die censuur omzeilt bevordert zodat burgers in staat zijn tot vertrouwelijke communicatie"​. GroenLinks wil dat de EU "de verspreiding van technologie die censuur omzeilt bevordert zodat burgers in staat zijn tot vertrouwelijke communicatie"​.
archief/politiek/gl_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/12 23:39 door 66.249.76.111