Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:inkomingsgegevens

Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens

Op 12 maart 2013 heeft de Eerste Kamer twee wetsvoorstellen aangenomen waarin wordt geregeld dat verhuurders van de belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie de huurder valt. Huurders met een inkomen tussen € 33.614,- en € 43.001,- gaan een extra verhoging van de huur betalen. Huurders met een inkomen boven de 43.000 krijgen een nog hogere verhoging. De belastingdienst zal inkomensgegevens aan verhuurders moeten verstrekken terwijl de belastingdienst nu een geheimhoudingsplicht heeft.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bezwaar tegen dit wetsvoorstel, omdat de inbreuk op de privacy te groot is en onduidelijk is wat de bijdrage is aan het tegengaan van scheefwonen. Omdat er volgens de woonbond “390 corporaties, 32 institutionele beleggers, 11.000 beheerders en honderden particuliere verhuurders” zijn, liggen de inkomensgegevens van huurders praktisch op straat

Te vroeg

In 2012 was toenmalig minister Spies (CDA) voordat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd behandeld, alvast met de uitvoering begonnen. Maar de rechter heeft op 13 april 2012 in een kort geding bepaald dat de belastingdienst geen inkomensgegevens over huurders aan verhuurders mag verstrekken. De rechter oordeelde dat het onder de vigerende wetgeving niet mocht. Het wetsvoorstel dat minister Spies van Binnenlandse Zaken had gemaakt, had eerst in werking moeten treden voordat gegevens mochten worden verstrekt.

In 2012 bleek dat de belastingdienst helemaal niet in staat is om van alle huurders die informatie aan te leveren. Toch had de belastingdienst de inkomensgegevens voor verhuurders zoveel mogelijk al beschikbaar gemaakt. Hoewel de minister dit geen probleem vindt, heeft de rechter dit dus verboden.

archief/politiek/inkomingsgegevens.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:22 door KapiteinG