Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:internet_afluisteren

Privacy in de politiek: Willekeurig internetverkeer afluisteren

Minister Hillen (CDA) en Minister Spies (CDA) bereiden op dit moment een wetsvoorstel voor om de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) uit 2002 aan te passen om afluisterbevoegdheden te verruimen.

In een rapport van de toezichthouder (CITVD) op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD wordt gesteld dat de huidige wet niet meer toereikend is vanwege de 'toegenomen digitalisering van de samenleving'. Volgens de huidige wet mogen de inlichtingendiensten alle signalen uit de lucht vangen en daar hun voordeel mee doen. Maar dat mogen ze niet op vaste netwerken, zoals het overgrote deel van het internetverkeer. Daar mogen ze alleen zeer specifiek bepaalde personen of organisaties afluisteren. Een belangrijk advies van de toezichthouder is nu om de bevoegdheid aan de inlichtingendiensten te geven om ook willekeurig verkeer op vaste netwerken (en dus het gehele internet) af te kunnen luisteren. Het idee hierachter is om dan in grote verkeersstromen op bepaalde relevante steekwoorden te zoeken om dan verder actie te kunnen nemen op de gevonden resultaten.

Tijdens het kamerdebat op 30 mei 2012 bleek alleen GroenLinks kritisch over deze enorme verruiming van de bevoegdheden. PVV, VVD, CDA en PvdA leken dit punt niet erg belangrijk te vinden. De overige partijen waren niet aanwezig.

Een eerder wetsvoorstel om de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) uit 2002 te wijzigen strandde in de Eerste Kamer, met name vanwege privacy bezwaren.

archief/politiek/internet_afluisteren.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 01:49 door 35.184.189.105