Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:kentekenregistratie

Privacy in de politiek: Kentekenregistratie op snelwegen

Minister Opstelten (VVD) wil door het hele land camera's plaatsen om uw kenteken te registreren. Hiervoor heeft hij op 11 januari 2011 een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden. Inmiddels is dit wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd voor advies. Uw gegevens zullen 4 weken bewaard worden. Politie en justitie kunnen in deze gegevens zoeken om daders van misdrijven te achterhalen. De Raad van Hoofdcommissarissen pleitte al eerder voor een landelijk netwerk met camera's en werkt daar ook al aan. Documenten kwamen pas na WOB-verzoeken boven tafel. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) oordeelde eerder dat het bewaren van kentekens van onschuldige burgers “in strijd is met de wet en een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer”. De Eerste Kamer stelde in juni 2010 kritische vragen over het gebruik van kentekenregistratie. Opvallend is dat zowel VVD als PVV eerder veel ophef maakten over de 'spionagekastjes' die in auto's geplaatst zouden worden voor de kilometerheffing.

Ook Rijkswaterstaat krijgt toegang tot de gegevens om u bijvoorbeeld aanbiedingen of enquêtes te sturen.

Politie bewaarde illegaal gegevens van langsrijdende automobilisten

De politie registreert sinds april 2009 via camera's boven de snelweg alle kentekens rond Rotterdam en Zwolle. Ze doet dit voor opsporingsdoeleinden.

Het CBP oordeelde in januari 2010 dat de politiekorpsen IJsselland en Rotterdam-Rijnmond 'willens en wetens' de wet overtreden door gegevens van automatische kentekenscans niet te wissen. De politie wist namelijk al twee jaar dat ze illegaal gegevens bewaarde. Bij het scannen van de nummerplaten moeten kentekens die geen link met een strafbaar feit opleveren, direct worden gewist. Bij de twee korpsen gebeurde dat niet. Het korps Rotterdam-Rijnmond bewaarde die gegevens zelfs 4 maanden. In Leeuwarden zijn twee verdachten vrijgesproken wegens gebruik van de onrechtmatig verkregen beelden uit Zwolle.

Toenmalig ministers Ter Horst en Hirsch Ballin vonden dat de politie juist wel over deze gegevens moet kunnen beschikken. Zo kunnen strafbare feiten worden opgespoord die pas 'later bekend' worden. “Denk daarbij aan auto's van mensen die pas later verdachte worden”, stellen zij. De ministers wilden daarom de wet aanpassen. In 2008 vond Ter Horst dat de privacy niet aangetast werd, omdat gegevens maar drie dagen bewaard zouden worden.

Rijkswaterstaat registreert door heel het land ivm enquete

Dinsdag 5 april 2010 is de grootste registratie van kentekens begonnen op de A1 bij de Muiderbrug. Rijkswaterstaat verzamelt deze gegevens om de files aan te kunnen pakken. Maar Rijkswaterstaat zegt deze gegevens op verzoek ook aan politie en justitie te geven. De gegevens blijven een jaar lang bewaard. Begin dit jaar werd het de politie nog verboden gegevens op te slaan. Nu kunnen ze via Rijkswaterstaat toch over dergelijke gegevens beschikken.

De NAW gegevens behorende bij het kenteken kunnen door oa. Rijkswaterstaat worden opgevraagd om u iets aan te bieden of te vragen. Zo wordt er op de A6 aan u gevraagd wat u van het asfalt vond, en wordt er rond Maastricht geregistreerd om u een enquete over woon-werk verkeer te kunnen sturen. Eerder werd er op de A1 bij Muiderbrug gefotografeerd om u een aanbod voor het openbaar vervoer te doen. Ook in Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch, Hilversum, Utrecht (2x) en Amsterdam worden of werden dergelijke projecten gedaan. In Den Haag worden sinds maart 2010 ook door de politie kentekens geregistreerd voor opsporingsdoeleinden. Ze gebruiken zowel mobiele als vaste camera's. In Flevoland gebruiken ze mobiele camera's om openstaande boetes te innen.

Wet politiegegevens

Kentekenregistratie is op dit moment geregeld in de wet politiegegevens. Kentekenregistratie met camera's boven de snelweg gaat straks ook gebruikt worden als controle-middel bij de kilometerheffing.

De stemming van de kamerfracties voor zover bekend is aangegeven in het overzicht hiernaast.

archief/politiek/kentekenregistratie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/19 03:58 door 66.249.69.208