Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:lis

Privacy in de politiek: Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)

Het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) heeft als doel door middel van registratie van betalingsachterstanden het ontstaan van problematische schulden bij consumenten te voorkomen.

College Bescherming Persoonsgegevens keurt het af

Het CBP constateerde dat het LIS een registratiesysteem is met een stigmatiserend karakter waarbij de criteria voor registratie in het systeem onvoldoende zijn onderbouwd. De criteria zijn zodanig dat de groep mensen van wie gegevens zullen worden vastgelegd veel groter is dan de groep mensen om wie het begonnen is: de mensen met een problematische schuld.
Bovendien ontbreekt in het ontwerp informatie over de foutmarge in de registratie van het LIS. Als er bijvoorbeeld een rekening niet of niet tijdig bij de juiste persoon terechtkomt door een verhuizing of vakantie, kun je om die reden in het systeem terecht komen. Er is dus een groot risico dat het systeem vervuild raakt met schulden die er niet thuishoren en dat hierdoor veel mensen onterecht te maken krijgen met de negatieve gevolgen van registratie. Zo kunnen onterechte registraties tot gevolg hebben dat mensen verstoken blijven van belangrijke goederen en diensten zoals gas, water en licht.
Ten slotte zijn de toetredingscriteria voor nieuwe LIS-deelnemers niet objectief en zo ruim gesteld dat iedere organisatie zou kunnen toetreden tot het LIS en inzage kan krijgen in de gevoelige gegevens. Bij het besluit over toetreding van nieuwe organisaties kunnen de LIS-deelnemers ook concurrentiebelangen laten meewegen. Dit is een totaal ander belang dan het aangegeven doel, te weten het terugdringen van problematische schulden. Aldus het CPB.

Kortom, van te veel mensen wordt hun financiële situatie vastgelegd, mensen krijgen onterecht bemoeienis of stigmatisering als 'probleemgeval' en te veel mensen kunnen bij de gegevens. Ondanks deze zeer fundamentele kritiek, gaat de tweede kamer door met dit plan.

Stand van zaken

Minister van Financiën Bos zegt op 29 december 2009 in een brief aan de kamer dat de kritiek van het CPB funadmenteel is en niet eenvoudig op te lossen. Tenzij we de wet veranderen. Dan kunnen we, met enige vertraging gewoon door.

archief/politiek/lis.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:23 door KapiteinG