Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:ppnl_privacy2012

Piratenpartij over privacy

Privacy is een “niet-onderhandelbaar” kernpunt van de Piratenpartij. Naast een aparte paragraaf, komt het ook bij veel andere onderwerpen aan de orde. Hun belangrijkste punten zijn:

Het programma nader bekeken

De Piratenpartij schrijft dat “juist door te respecteren wat mensen voor zichzelf willen houden, mensen vrij durven te zijn. In een vrije samenleving is het belangrijk dat je niet bang hoeft te zijn voor wat anderen vinden van wat jij denkt of doet”.

De Piratenpartij vindt dat de overheid “onvoldoende oog” heeft gehad voor privacy bij “Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), OV-chipkaart, 'slimme' energiemeters en de registratie bij kilometerheffing”. Deze systemen dienen “kritischer geëvalueerd” te worden.

De Piratenpartij wil dat “schenden van de privacy” een misdrijf en “onderdeel van het strafrecht” wordt.

Veiligheid

De Piratenpartij vindt veiligheid “een relatief begrip. Wie te veel veiligheid via de overheid wil waarborgen, verliest daardoor ook veiligheid als burger tegenover de overheid.” De partij wil daarom dat “effectiviteit van maatregelen die de veiligheid moeten bevorderen, centraal staat”.

De partij vindt dat “speciale terrorismewetgeving” moet worden afgeschaft. “Misdaad is misdaad. Het woord terrorisme is afgeleid van het Latijnse 'terror', wat 'paniek' betekent. terrorisme kan dus letterlijk vertaald worden als 'paniekisme'. Wetgeving moet worden aangenomen op basis van ratio en niet op basis van onkritische angstgevoelens”. De Piratenpartij stelt dat de “huidige strafrechtelijke wetgeving afdoende is om 'terroristen' aan te pakken”.

De Piratenpartij wil “geen vingerafdrukkendatabase of DNA-gegevensopslag van burgers”. Alleen voor veroordeelden lijken ze een uitzondering te maken. De Piratenpartij zegt niets over de opslag van vingerafdrukken in het paspoort zelf.

De Piratenpartij wil dat het afluisteren van telefoon en internetverkeer alleen mogelijk wordt na een rechtelijke toets.

Ook willen ze geen verbod op het versleutelen van gegevens en “men kan niet verplicht worden tot het vrijgeven van de encryptiesleutel”.

De Piratenpartij is tegen de bewaarplicht van telecom- en internetgegevens.

De Piratenpartij wil de identificatieplicht flink inperken. Alleen bij verdenking van een strafbaar feit, “na toetsing van de verdenking door een rechtercommissaris”, wordt identificatie verplicht. Daar tegenover staat dat politieagenten zich bij een aanhouding moeten identificeren met hun “dienstnummer”. Dit nummer moet ook goed zichtbaar op uniformen komen. “Wanneer misbruik van een machtspositie niet naar een individu teruggebracht kan worden, is er geen controle meer mogelijk”.

De Piratenpartij is wel voorstander van preventief fouilleren, maar alleen als de rechter hiervoor een gebied heeft aangewezen.

Ook voor cameratoezicht is eerste rechterlijke toestemming nodig. “Lukrake uitbreiding van cameratoezicht in de openbare ruimte moet worden gestopt”.

De Piratenpartij wil dat “waakhonden zoals het CBP en de OPTA scherpere tanden krijgen”. Wat dat precies inhoudt wordt niet duidelijk.

Opslag van gegevens

De Piratenpartij noemt vrij gedetailleerd een aantal punten en criteria waaraan de opslag van (persoons-)gegevens volgens hen moet voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Bij databases met gevoelige gegevens moet veiligheid in het ontwerp worden ingebouwd.” En persoonsgegevens dienen “voor zover mogelijk geanonimiseerd” opgeslagen te zijn. Welke criteria ze daarvoor willen hanteren is onbekend. Onlangs werd bekend dat de meeste mensen a.d.h.v. geboortedatum en de 4 cijfers van de postcode te de-anonimiseren zijn.
  • Gegevens moeten zo decentraal mogelijk worden opgeslagen.
  • De Piratenpartij vindt dat alleen gegevens die “nodig zijn voor het leveren van de dienst of het product dienen opgeslagen te worden”. Nadat de dienst geleverd is, “verdwijnt de noodzaak om persoonlijke gegevens te bewaren”. “Het zonder expliciete toestemming langere tijd bewaren van persoonsgegevens moet verboden worden.
  • Er moet een algemene meldingsplicht komen voor datalekken, zodat er inzicht ontstaat in de veiligheid van gegevens. De Piratenpartij wil dat bij een datalek de website “direct afgesloten” moet kunnen worden.
  • De Piratenpartij wil dat databases met vrijwillige gegeven informatie alleen mogen worden aangelegd “met een vooraf bepaald, specifiek, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden en concreet doel”. Als het doel wijzigt, moeten eerder opgeslagen gegevens vernietigd worden.

Internet

De Piratenpartij is tegen een downloadverbod. ACTA mag “in geen enkele vorm aangenomen worden”. De Piratenpartij vindt dat “internet niet onderworpen mag worden aan censuur”. Verplichte internetfilters worden verboden.

De Piratenpartij wil dat sociale netwerken “de mogelijkheid bieden aan alle gebruikers om hun informatie te verwijderen”. “Gebruikers moeten zelf de controle hebben over wat er met hun privégegevens gebeurt”.

Overig

De Piratenpartij wil dat het weer mogelijk wordt anoniem te reizen met het Openbaar Vervoer. Ook het opladen van de OV-chipkaart en het terugvragen van reistegoed moet anoniem kunnen gebeuren.

De Piratenpartij vindt dat je sowieso anoniem moet kunnen betalen. Met contant geld, maar ook met creditcard of PIN. “de verkoper hoeft niet te weten wíe er betaalt, het feit dát er betaald is, is voldoende.

De Piratenpartij vindt dat slimme energiemetersgeaggregeerde” gegevens “zelfstandig” moeten doorgeven aan de energiemaatschappij. “Energiemaatschappijen en distributiebedrijven mogen niet zelf kastjes kunnen aansturen.” Op dit moment bijvoorbeeld kunnen energiebedrijven via de slimme meter op afstand huishoudens afsluiten van energie.

De Piratenpartij vindt het terecht dat het EPD het “niet heeft gehaald”. Op dit moment vindt er een doorstart van het EPD in particuliere handen plaats. Wat de Piratenpartij daar mee wil, wordt niet duidelijk.

Wat wordt niet genoemd

De Piratenpartij heeft het niet over uitwisseling van gegevens in Europees en internationaal verband, zoals de bank- en vliegtuigpassagiergegevens. Ook zeggen ze niets over het register voor prostituees, het Elektronisch Kind Dossier (EKD), het Elektronisch Leerling Dossier (ELD) het verstrekken van inkomens van huurders aan verhuurders of huisdoorzoeking en bij uitkeringsgerechtigden.

archief/politiek/ppnl_privacy2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 08:53 door 66.249.76.112