Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:ppnl_privacy2014

Piratenpartij over privacy

De piratenpartij stelt dat “burgerrechten individuele burgers beschermen tegen een willekeur van de macht”. De partij vindt het noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden die “het machtsevenwicht en onze privacy herstellen”. Europese burgers moeten volgens de partij meer mogelijkheden krijgen om in beroep te gaan tegen nationale of Europese regelgeving, bijvoorbeeld bij het Europese Hof van Justitie.

Economie

De Piratenpartij wil “een algemene maximale bewaartijd voor persoonsgegevens instellen van 5 jaar. Wil een bedrijf gegevens langer vasthouden, dan moeten ze hernieuwde toestemming krijgen (bijvoorbeeld doordat je je contract verlengt)”. Bepaalde overheidsinstellingen zoals de Gemeentelijke Basis Administratie en medische dossiers worden hiervan uitgezonderd.

De piraten willen dat men altijd inzage in het gebruik van gegevens moet hebben. Voor datahandel moet de betrokkene altijd “actief en geïnformeerd” toestemming geven. “Burgers moeten de mogelijkheid hebben om anoniem toegang tot het internet te verkrijgen.” Ook vindt de partij dat men altijd de mogelijkheid moet houden anoniem te betalen via contant geld maar ook via een chipkaart.

“Bedrijven die actief zijn in de EU mogen geen persoonsgegevens van Europese burgers opslaan op servers buiten de EU zonder uitdrukkelijke toestemming”. De piratenpartij wijst het “safe harbor” verdrag tussen de EU en de VS over de opslag van persoonsgegevens in de Amerikaans cloud af. Ook het nieuwe handelsverdrag tussen EU en de VS ziet de piratenpartij niet zitten. “Het afgewezen ACTA-verdrag komt weer via de achterdeur binnen, waarbij de privacy en burgerrechten buiten de boot vallen.”

“Internationale uitwisseling van [patiënt]gegevens dient slechts op individuele basis, met toestemming van patiënt danwel zijn/haar behandelend (huis)arts, plaats te vinden. Een Europees dossier is onwenselijk.”

De Piratenpartij is “tegen de verplichte invoering van monitoring- en rapportage­apparaten, zoals 'slimme meters'“. Dezen moeten altijd geweigerd kunnen worden.

Veiligheid

“Om onze rechten en vrijheden te behouden, eisen Piraten dat gegevensverzameling en controle alleen is gericht op mensen die verdacht worden van het plegen of voorbereiden van een misdaad en alleen met gerechtelijke goedkeuring en -toezicht. Wij willen de praktijken van het routineus, geautomatiseerd en ongericht verzamelen, opslaan en koppelen van gegevens afschaffen.”

De piratenpartij wil de bewaarplicht voor telecomgegevens afschaffen. Na het verschijnen van dit verkiezingsprogramma heeft de Europese rechter de bewaarplicht inmiddels ongeldig verklaard.

De Piratenpartij wil “zonder goede reden” geen doorgifte van passagiers- en betalingsgegevens aan landen buiten de EU zoals de VS. Passagiersgegevens voor reizen binnen de EU moeten niet bewaard worden. Ook wil de partij “zonder goede reden” geen uitwisseling van gegevens van nationale politiedatabanken. “De levering van persoonsgegevens naar landen zonder effectieve bescherming van grondrechten moet worden verboden”.

Cameratoezicht en kentekenscanners zijn volgens de piratenpartij weinig effectief in de strijd tegen criminaliteit. “De Piratenpartij ziet de verplaatsing van politiepersoneel van (camera-)toezichtstaken naar surveillance op straat als een van haar hoogste prioriteiten.“

De Piratenpartij is tegen “het verzamelen van biometrische gegevens van onschuldige mensen en de opslag ervan in centrale databanken”. Bedrijven mogen van de partij nooit biometrische gegevens verzamelen.

“De nieuwe EU-verordening voor gegevensbescherming mag niet leiden tot een verlaging van normen inzake gegevensbescherming. Het moet niet mogelijk zijn voor bedrijven die actief zijn in de EU om aan effectief toezicht en controle te ontsnappen.”

De Piratenpartij wil dat metadata ook als persoonsgegevens worden gezien. De partij verzet zich tegen “geautomatiseerde profilering van mensen om ze te verdelen in risicocategorieën ('profiling'), of andere massale data-analyse”.

De partij is tegen “een identificatieplicht voor individuen als ze niet worden verdacht van het plegen van een misdrijf”. Ook zijn ze tegen het ongericht preventief fouilleren in de openbare ruimte.

archief/politiek/ppnl_privacy2014.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/12 23:39 door 66.249.76.111