Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:privegegevens_vliegtuigpassagiers

Privacy in de politiek: Privégegevens vliegtuigpassagiers registreren

De Europese Unie wil straks ook passagiersgegevens in de luchtvaart vastleggen. Er zullen waarschijnlijk 19 soorten gegevens worden gevraagd aan alle passagiers die naar een van de 27 landen van de EU vliegen of het Europese luchtruim verlaten. Het Amerikaanse persbureau Associated Press meldt dat er 19 gegevens van passagiers (zoals namen, telefoonnummers, adressen, e-mail-adressen, betalingsgegevens, enz.) zouden worden opgeslagen in een databank voor een periode van dertien jaar. De maatregel, die nog moet worden goedgekeurd door de lidstaten, wordt genomen in het kader van terrorismebestrijding. Het Europese systeem doet denken aan dat van de Verenigde Staten. Het zogenaamde 'Passenger Name Record' verzamelde oorspronkelijk 34 persoonsgegevens. Er kwam veel kritiek omdat er onvoldoende waarborgen zouden zijn voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.“

Gegevens gaan al naar de VS

Voor het verstrekken van gegevens van vliegtuigpassagiers naar de VS bestaat al langer een verdrag (dd. 26 juli 2007). Om dit EU-verdrag goed te kunnen keuren is zelfs de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens aangepast (dossier 31734). Veel partijen hebben kritische vragen, over dit verdrag, maar het is al sinds 2007 in werking terwijl er in de Tweede Kamer nog geen steming over is geweest. Begin maart 2010 wordt de overeenkomst met de VS verder behandelt. Nu het EU-parlement meer macht heeft, is het mogelijk dat zij dit besluit van de EU-commissie terugdraait. Eén van de meest kritische punten is dat de VS de gegevens op eigen houtje gewoon mag doorgeven aan 'derden' landen zonder dat de EU daar iets over te zeggen heeft.

Ook met andere landen, waaronder Canada en Australië is er een overeenkomst over het doorgeven van gegevens van vliegtuigpassagiers.

Bij een hoorzitting op 11 februari 2010 gaf VVD aan voor registratie in de EU te zijn. Groenlinks is nog steeds tegen. Wel lijkt de stemming in de Tweede Kamer minder relevant te worden omdat ook hier het EU-parlement zich wellicht zal roeren. Minister Hirsch Ballin heeft aangegeven te wachten met het uitwerken van enig voorstel op het voorstel van de Europese Commissie dat in het eerste halfjaar van 2010 wordt verwacht.

archief/politiek/privegegevens_vliegtuigpassagiers.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:25 door KapiteinG