Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:pvda_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
archief:politiek:pvda_privacy [2017/09/11 22:25]
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:pvda_privacy naar archief:politiek:pvda_privacy
archief:politiek:pvda_privacy [2017/09/11 22:25]
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 8: Regel 8:
   * Netneutraliteit moet strikt gehandhaafd worden.   * Netneutraliteit moet strikt gehandhaafd worden.
   * "//De vingerafdruk gaat uit het paspoort.//"​   * "//De vingerafdruk gaat uit het paspoort.//"​
-  * Digitaal veiligheidsbeleid moet op basis van dreigings- en risicoanalyses vormgegeven worden. Wat dit betekent voor het [[politiek:​internet_afluisteren|afluisteren]] op internet is onduidelijk.+  * Digitaal veiligheidsbeleid moet op basis van dreigings- en risicoanalyses vormgegeven worden. Wat dit betekent voor het [[archief:politiek:​internet_afluisteren|afluisteren]] op internet is onduidelijk.
  
 ==== Het programma nader bekeken ==== ==== Het programma nader bekeken ====
Regel 19: Regel 19:
 "//De PvdA heeft het initiatief genomen tot aanscherping van de [[politiek:​voetbalwet|voetbalwet]]//",​ waarbij ze niet de overlast willen bestrijden maar "//de hooligans zelf harder aanpakken//",​ omdat de wet verder gaat dan hooliganisme alleen, is het de vraag wat voor impact dit heeft op de rest van de bevolking. "//De PvdA heeft het initiatief genomen tot aanscherping van de [[politiek:​voetbalwet|voetbalwet]]//",​ waarbij ze niet de overlast willen bestrijden maar "//de hooligans zelf harder aanpakken//",​ omdat de wet verder gaat dan hooliganisme alleen, is het de vraag wat voor impact dit heeft op de rest van de bevolking.
  
-"//De [[politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdruk]] gaat uit het paspoort//"​ als het aan de PvdA ligt.+"//De [[archief:politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdruk]] gaat uit het paspoort//"​ als het aan de PvdA ligt.
  
 De PvdA wil de [[politiek:​wietpas|wietpas]] afschaffen. De PvdA wil de [[politiek:​wietpas|wietpas]] afschaffen.
Regel 30: Regel 30:
 "//​Digitaal veiligheidsbeleid mag geen vals gevoel van veiligheid geven, maar moet op basis van dreigings- en risicoanalyses vormgegeven worden//"​. "//​Digitaal veiligheidsbeleid mag geen vals gevoel van veiligheid geven, maar moet op basis van dreigings- en risicoanalyses vormgegeven worden//"​.
  
-De PvdA wil "het internet vrijhouden. Daarom stemden we ook tegen het ACTA-verdrag”. Ze zijn van mening dat "//​repressieve maatregelen tegen burgers//"​ geen oplossing bieden. Daarom willen ze "//​geen [[politiek:​afsluiten_internet|downloadverbod]],​ maar onderzoek naar nieuwe betaal- en distributiemodellen voor artiesten//"​.+De PvdA wil "het internet vrijhouden. Daarom stemden we ook tegen het ACTA-verdrag”. Ze zijn van mening dat "//​repressieve maatregelen tegen burgers//"​ geen oplossing bieden. Daarom willen ze "//​geen [[archief:politiek:​afsluiten_internet|downloadverbod]],​ maar onderzoek naar nieuwe betaal- en distributiemodellen voor artiesten//"​.
  
-De PvdA wil dat het briefgeheim,​ zoals dat in de grondwet is vastgelegd, ook gaat gelden voor "//​moderne communicatiemiddelen//"​. De [[politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telecomgegevens "//​maakt Nederland niet veiliger, en moet daarom zo snel mogelijk in Nederland en in de rest van Europa worden afgeschaft//"​.+De PvdA wil dat het briefgeheim,​ zoals dat in de grondwet is vastgelegd, ook gaat gelden voor "//​moderne communicatiemiddelen//"​. De [[archief:politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telecomgegevens "//​maakt Nederland niet veiliger, en moet daarom zo snel mogelijk in Nederland en in de rest van Europa worden afgeschaft//"​.
  
 Als het over het buitenlands beleid gaat is de PvdA voorstander van "//​vrij internet en veroordeelt beperkingen en onderdrukking van online activisten.//"​ ook willen ze "//​Nederlandse bedrijven stimuleren om software te ontwikkelen,​ die gebruikers beschermt tegen censuur en blokkades.//"​ Als het over het buitenlands beleid gaat is de PvdA voorstander van "//​vrij internet en veroordeelt beperkingen en onderdrukking van online activisten.//"​ ook willen ze "//​Nederlandse bedrijven stimuleren om software te ontwikkelen,​ die gebruikers beschermt tegen censuur en blokkades.//"​
  
 ==== Onderwijs ==== ==== Onderwijs ====
-Om "//​ontwikkeling verder te stimuleren en achterstanden tijdig te onderkennen//"​ wil de PvdA dat "//​leerlingvolgsystemen actief worden gebruikt//"​ op school. Het "//​tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters//"​ en "//een snel optreden tegen spijbelen//"​ begint met een "//​goede registratie//"​. Dit betekent waarschijnlijk een verdere uitbreiding van de gegevens die worden vastgelegd in het Elektronisch Leerling Dossier ([[politiek:​eld|ELD]]).+Om "//​ontwikkeling verder te stimuleren en achterstanden tijdig te onderkennen//"​ wil de PvdA dat "//​leerlingvolgsystemen actief worden gebruikt//"​ op school. Het "//​tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters//"​ en "//een snel optreden tegen spijbelen//"​ begint met een "//​goede registratie//"​. Dit betekent waarschijnlijk een verdere uitbreiding van de gegevens die worden vastgelegd in het Elektronisch Leerling Dossier ([[archief:politiek:​eld|ELD]]).
  
 Ook voor leraren en schoolleiders moet er een "//​beroepsregister//"​ komen. Al is het niet duidelijk wat het nut of de noodzaak hiervan is.**\\ ** Ook voor leraren en schoolleiders moet er een "//​beroepsregister//"​ komen. Al is het niet duidelijk wat het nut of de noodzaak hiervan is.**\\ **
Regel 45: Regel 45:
  
 ==== Schulden ==== ==== Schulden ====
-De PvdA wil dat "//met verhuurders,​ energiebedrijven,​ zorgverzekeraars,​ telefoonmaatschappijen,​ en ook postorderbedrijven,​ gemeentelijke convenanten worden afgesloten om melding te doen van betalingsachterstanden//"​. Dit betekent waarschijnlijk deelname van al deze bedrijven in het Landelijk Informatiesysteem Schulden ([[politiek:​lis|LIS]]) waar de PvdA een voorstander van is. Ook wil de partij dat werkgevers meewerken met "//een nieuwe schuldregeling voor werkenden//"​. Dit lijkt te betekenen dat ook de werkgever wordt ingelicht als de werknemer een schuld heeft.+De PvdA wil dat "//met verhuurders,​ energiebedrijven,​ zorgverzekeraars,​ telefoonmaatschappijen,​ en ook postorderbedrijven,​ gemeentelijke convenanten worden afgesloten om melding te doen van betalingsachterstanden//"​. Dit betekent waarschijnlijk deelname van al deze bedrijven in het Landelijk Informatiesysteem Schulden ([[archief:politiek:​lis|LIS]]) waar de PvdA een voorstander van is. Ook wil de partij dat werkgevers meewerken met "//een nieuwe schuldregeling voor werkenden//"​. Dit lijkt te betekenen dat ook de werkgever wordt ingelicht als de werknemer een schuld heeft.
  
 ==== Overig ==== ==== Overig ====
-Om scheefwonen aan te pakken bepleit de PvdA een "//​extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen//"​. De [[politiek:​belastingdienst_inkomensgegevens|inkomensgegevens]] moeten dan wel bij de verhuurder bekend zijn. Eerder stemde de PvdA tegen het wetsvoorstel met die strekking.+Om scheefwonen aan te pakken bepleit de PvdA een "//​extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen//"​. De [[archief:politiek:​belastingdienst_inkomensgegevens|inkomensgegevens]] moeten dan wel bij de verhuurder bekend zijn. Eerder stemde de PvdA tegen het wetsvoorstel met die strekking.
  
-De PvdA wil "//​betalen naar gebruik in plaats van naar bezit//"​ van auto'​s. Ze zetten in op een "//​eerlijke prijs per kilometer//"​. Eerder stemden ze al voor de invoering van de [[politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]].+De PvdA wil "//​betalen naar gebruik in plaats van naar bezit//"​ van auto'​s. Ze zetten in op een "//​eerlijke prijs per kilometer//"​. Eerder stemden ze al voor de invoering van de [[archief:politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]].
  
 ==== Wat wordt niet genoemd ==== ==== Wat wordt niet genoemd ====
-Er wordt veel niet genoemd, bijvoorbeeld systemen als het [[politiek:​epd|EPD]] en de [[politiek:​registratie_prostituees|protituees]] komen niet aan de orde. Er wordt wel geschreven over plannen die mogelijk effect hebben op het [[politiek:​ekd|EKD]],​ [[politiek:​eld|ELD]] en [[politiek:​vir|VIR]],​ maar dat wordt niet duidelijk. Ook komt het gebruik van [[politiek:​kentekenregistratie|kentekenscanners]] niet aan de orde.+Er wordt veel niet genoemd, bijvoorbeeld systemen als het [[archief:politiek:​epd|EPD]] en de [[politiek:​registratie_prostituees|protituees]] komen niet aan de orde. Er wordt wel geschreven over plannen die mogelijk effect hebben op het [[archief:politiek:​ekd|EKD]],​ [[archief:politiek:​eld|ELD]] en [[politiek:​vir|VIR]],​ maar dat wordt niet duidelijk. Ook komt het gebruik van [[archief:politiek:​kentekenregistratie|kentekenscanners]] niet aan de orde.
  
 ===== Europese verkiezingen 2014 ===== ===== Europese verkiezingen 2014 =====
Regel 65: Regel 65:
 Op het gebied van criminaliteit en terrorisme wil de PvdA dat er "​strikte wettelijke waarborging en voortdurende toetsing door de rechter"​ plaatsvindt. Aan de andere kant willen ze ook dat "​eventuele obstakels tussen lidstaten die een effectieve samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding in de weg staan" worden weggenomen. Daarbij moet een nieuwe databank worden aangelegd. "Naast de bestaande registers voor fraude en seksueel misbruik dient er ook een Europese databank voor andersoortige criminaliteit,​ zoals zakkenrollers,​ autodieven en andere rondtrekkende criminelen, in het leven te worden geroepen."​ Op het gebied van criminaliteit en terrorisme wil de PvdA dat er "​strikte wettelijke waarborging en voortdurende toetsing door de rechter"​ plaatsvindt. Aan de andere kant willen ze ook dat "​eventuele obstakels tussen lidstaten die een effectieve samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding in de weg staan" worden weggenomen. Daarbij moet een nieuwe databank worden aangelegd. "Naast de bestaande registers voor fraude en seksueel misbruik dient er ook een Europese databank voor andersoortige criminaliteit,​ zoals zakkenrollers,​ autodieven en andere rondtrekkende criminelen, in het leven te worden geroepen."​
  
-De [[politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telecomgegevens moet van de PvdA afgeschaft worden. "Deze bewaarplicht maakt Europa niet veiliger en kan worden misbruikt."​+De [[archief:politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telecomgegevens moet van de PvdA afgeschaft worden. "Deze bewaarplicht maakt Europa niet veiliger en kan worden misbruikt."​
archief/politiek/pvda_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/14 00:46 door 66.249.76.111