Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:pvdd_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief:politiek:pvdd_privacy [2017/09/11 22:25]
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
archief:politiek:pvdd_privacy [2017/09/14 22:49] (huidige)
35.184.189.105 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 10: Regel 10:
  
 ==== Het programma nader bekeken ==== ==== Het programma nader bekeken ====
-De PvdD vindt dat het inperken van de privacy moeten worden afgewogen via een "//​risico- en impactanalyse//"​. Het nut van deze wetten moet "//​vooraf aangetoond worden//"​. Ook wil de PvdD dat de privacy wordt gewaarborgd "//bij het ontwerp van IT-systemen//"​ en dat "//​bedrijven en overheden worden verplicht om eventuele datalekken te melden//"​. In de huidige situatie moeten "//​systemen die de privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft, zoals de landelijke elektronische dossiers voor patiënten ([[archief:​politiek:​epd|EPD]]) en leerlingen ([[archief:​politiek:​eld|ELD]]),​ en het register voor [[politiek:​registratie_prostituees|prostituees]]//"​. Waarom ze deze systemen wel noemen en niet het Elektronisch Kind Dossier ([[archief:​politiek:​ekd|EKD]]) en de Verwijsindex Risicojongeren ([[politiek:​vir|VIR]]) is onbekend.+De PvdD vindt dat het inperken van de privacy moeten worden afgewogen via een "//​risico- en impactanalyse//"​. Het nut van deze wetten moet "//​vooraf aangetoond worden//"​. Ook wil de PvdD dat de privacy wordt gewaarborgd "//bij het ontwerp van IT-systemen//"​ en dat "//​bedrijven en overheden worden verplicht om eventuele datalekken te melden//"​. In de huidige situatie moeten "//​systemen die de privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft, zoals de landelijke elektronische dossiers voor patiënten ([[archief:​politiek:​epd|EPD]]) en leerlingen ([[archief:​politiek:​eld|ELD]]),​ en het register voor [[archief:politiek:​registratie_prostituees|prostituees]]//"​. Waarom ze deze systemen wel noemen en niet het Elektronisch Kind Dossier ([[archief:​politiek:​ekd|EKD]]) en de Verwijsindex Risicojongeren ([[archief:politiek:​vir|VIR]]) is onbekend.
  
-Verder wil de PvdD dat het College Bescherming Persoonsgegevens ([[politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|CBP]]) bevoegheden krijgt "//die nodig zijn om haar taak goed uit te voeren, vergelijkbaar met die van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)//"​. Dit betekent met name dat het CBP de mogelijkheid moet krijgen (hoge) boetes uit te delen bij overtredingen van de privacyregels. Op dit moment mag het CBP dat niet.+Verder wil de PvdD dat het College Bescherming Persoonsgegevens ([[archief:politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|CBP]]) bevoegheden krijgt "//die nodig zijn om haar taak goed uit te voeren, vergelijkbaar met die van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)//"​. Dit betekent met name dat het CBP de mogelijkheid moet krijgen (hoge) boetes uit te delen bij overtredingen van de privacyregels. Op dit moment mag het CBP dat niet.
  
 ==== Veiligheid ==== ==== Veiligheid ====
-De Partij voor de Dieren vind dat het veiligheidsbeleid "//​geen vals gevoel van veiligheid//"​ mag oproepen, maar dat dit "//​Nederland werkelijk veiliger//"​ moet maken. Daarbij willen ze dat de "//​inzet van [[archief:​politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]]//"​ alleen is toegestaan in een tijdelijk "//​door de rechter aangewezen risicogebied//"​. De Partij voor de Dieren is "//​tegen verdere uitbreiding van de verschillende ordehandhavings- en veiligheidsbevoegdheden zonder tussenkomst van de rechter//"​. Het lijkt dat de PvdD hiermee doelt op de uitbreiding van [[archief:​politiek:​preventief_fouilleren|preventief fouilleren]] en de [[politiek:​voetbalwet|voetbalwet]].+De Partij voor de Dieren vind dat het veiligheidsbeleid "//​geen vals gevoel van veiligheid//"​ mag oproepen, maar dat dit "//​Nederland werkelijk veiliger//"​ moet maken. Daarbij willen ze dat de "//​inzet van [[archief:​politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]]//"​ alleen is toegestaan in een tijdelijk "//​door de rechter aangewezen risicogebied//"​. De Partij voor de Dieren is "//​tegen verdere uitbreiding van de verschillende ordehandhavings- en veiligheidsbevoegdheden zonder tussenkomst van de rechter//"​. Het lijkt dat de PvdD hiermee doelt op de uitbreiding van [[archief:​politiek:​preventief_fouilleren|preventief fouilleren]] en de [[archief:politiek:​voetbalwet|voetbalwet]].
  
 De PvdD wil dat "//de [[archief:​politiek:​identificatieplicht|identificatieplicht]] wordt afgeschaft//"​. De PvdD wil dat "//de [[archief:​politiek:​identificatieplicht|identificatieplicht]] wordt afgeschaft//"​.
Regel 37: Regel 37:
  
 ==== Uitwisseling met andere landen ==== ==== Uitwisseling met andere landen ====
-Ook willen ze dat "//​privé-gegevens van [[archief:​politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|vliegtuigpassagiers]] en informatie over bankafschriften//"​ niet worden gedeeld met andere landen. Op dit moment geldt er een Europees verdrag met de VS dat zij gedetailleerde gegevens krijgen over bepaalde [[politiek:​vs_bankafschriften|banktransacties]]. De gegevens van passagiers worden gedeeld door vliegtuigmaatschappijen die naar de VS vliegen. Ook dit is een Europees verdrag met de VS, maar ook met andere landen zoals bijv. Australië. Wat de PvdD daaraan wil doen is niet duidelijk.+Ook willen ze dat "//​privé-gegevens van [[archief:​politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|vliegtuigpassagiers]] en informatie over bankafschriften//"​ niet worden gedeeld met andere landen. Op dit moment geldt er een Europees verdrag met de VS dat zij gedetailleerde gegevens krijgen over bepaalde [[archief:politiek:​vs_bankafschriften|banktransacties]]. De gegevens van passagiers worden gedeeld door vliegtuigmaatschappijen die naar de VS vliegen. Ook dit is een Europees verdrag met de VS, maar ook met andere landen zoals bijv. Australië. Wat de PvdD daaraan wil doen is niet duidelijk.
  
 ==== Overig ==== ==== Overig ====
 De PvdD wil dat er "//​voldoende en tijdige schuldhulpverlening//"​ wordt geboden "//om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen//"​. Over de plannen in Den Haag voor de invoering van een Landelijk Informatiesysteem Schulden ([[archief:​politiek:​lis|LIS]]) zegt de PvdD niets. Wel spreken ze zich uit tegen alle registratiesystemen "//die de privacy niet kunnen waarborgen//"​. De PvdD wil dat er "//​voldoende en tijdige schuldhulpverlening//"​ wordt geboden "//om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen//"​. Over de plannen in Den Haag voor de invoering van een Landelijk Informatiesysteem Schulden ([[archief:​politiek:​lis|LIS]]) zegt de PvdD niets. Wel spreken ze zich uit tegen alle registratiesystemen "//die de privacy niet kunnen waarborgen//"​.
  
-De Partij voor de Dieren wil dat "//de (nationale) invoering van de [[politiek:​wietpas|wietpas]] wordt teruggedraaid//"​.+De Partij voor de Dieren wil dat "//de (nationale) invoering van de [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]] wordt teruggedraaid//"​.
  
 De Partij voor de Dieren wil dat er "//een gerichte [[archief:​politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]]//"​ komt "//die rekening houdt met het tijdstip en de plaats van het autoverkeer//"​. Hierbij willen ze wel dat "//de privacy van de gebruiker//"​ in een dergelijk systeem gegarandeerd dient te worden. Hoe ze dat invulling willen geven is onduidelijk. De Partij voor de Dieren wil dat er "//een gerichte [[archief:​politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]]//"​ komt "//die rekening houdt met het tijdstip en de plaats van het autoverkeer//"​. Hierbij willen ze wel dat "//de privacy van de gebruiker//"​ in een dergelijk systeem gegarandeerd dient te worden. Hoe ze dat invulling willen geven is onduidelijk.
Regel 51: Regel 51:
  
 ==== Wat wordt niet genoemd ==== ==== Wat wordt niet genoemd ====
-Niet alle registratiesystemen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd worden bij naam en toenaam genoemd, maar er wordt wel geschreven over onnodige registratiesystemen in het algemeen. Opvallend is dat een mening ontbreekt over de opslag van [[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA]],​ de [[archief:​politiek:​ovchipkaart|OV-chipkaart]] en het gebruik van [[archief:​politiek:​kentekenregistratie|kentekenscanners]] op snelwegen en aan de grens.+Niet alle registratiesystemen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd worden bij naam en toenaam genoemd, maar er wordt wel geschreven over onnodige registratiesystemen in het algemeen. Opvallend is dat een mening ontbreekt over de opslag van [[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA]],​ de [[archief:​politiek:​ovchipkaart|OV-chipkaart]] en het gebruik van [[archief:​politiek:​kentekenregistratie|kentekenscanners]] op snelwegen en aan de grens.
  
 ===== Europese verkiezingen 2014 ===== ===== Europese verkiezingen 2014 =====
Regel 68: Regel 68:
 De partij wil dat de "EU persoonsgegevens op het hoogste niveau gaat beschermen. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven."​ Daarbij moeten bedrijven bekend maken hoe vaak ze gegevens aan justitie hebben moeten geven. De Partij voor de Dieren vindt dat “burgers meer zicht moeten krijgen op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden om zich uit bestanden te laten verwijderen"​. De partij wil dat de "EU persoonsgegevens op het hoogste niveau gaat beschermen. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven."​ Daarbij moeten bedrijven bekend maken hoe vaak ze gegevens aan justitie hebben moeten geven. De Partij voor de Dieren vindt dat “burgers meer zicht moeten krijgen op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden om zich uit bestanden te laten verwijderen"​.
  
-De Partij voor de Dieren wil dat al het Europese beleid op het gebied van [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren]],​ verzamelen en opslaan van gegevens van burgers "​scherp"​ wordt herzien in het belang van de privacy. De partij wil dat "er een einde [komt] aan de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telefoon- en internetgegevens,​ het doorgeven van [[archief:​politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|passagiersgegevens]] aan de VS, de inzage in Europese [[politiek:​vs_bankafschriften|banktransacties]] door de VS en de verplichte opname van [[politiek:​vingerafdrukken|vingerafdrukken]] in reisdocumenten."​+De Partij voor de Dieren wil dat al het Europese beleid op het gebied van [[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|afluisteren]],​ verzamelen en opslaan van gegevens van burgers "​scherp"​ wordt herzien in het belang van de privacy. De partij wil dat "er een einde [komt] aan de [[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] voor telefoon- en internetgegevens,​ het doorgeven van [[archief:​politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|passagiersgegevens]] aan de VS, de inzage in Europese [[archief:politiek:​vs_bankafschriften|banktransacties]] door de VS en de verplichte opname van [[archief:politiek:​vingerafdrukken|vingerafdrukken]] in reisdocumenten."​
  
 De Partij voor de Dieren ziet niets in het [[archief:​politiek:​inbraakbevoegdheid|terughack-voorstel]] van minister Opstelten. "​Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige,​ door de rechter te toetsen reden voor is."\\ De Partij voor de Dieren ziet niets in het [[archief:​politiek:​inbraakbevoegdheid|terughack-voorstel]] van minister Opstelten. "​Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige,​ door de rechter te toetsen reden voor is."\\
archief/politiek/pvdd_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/14 22:49 door 35.184.189.105