Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:pvv_privacy

PVV over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

De privacyparagraaf van de PVV begint veelbelovend, waar men schrijft: “Privacy moet gewaarborgd zijn en een inbreuk mag alleen plaatsvinden als dit juridisch strak geregeld is”. Helaas houdt het daar op, want in de rest van het programma staan met name privacy-onvriendelijke maatregelen. Hieronder een korte samenvatting van opvallende punten:

  • Geen censuur op internet.
  • Registratie nationaliteit daders van misdrijven.
  • Eerste kamer afschaffen.

Het programma nader bekeken

De PVV schrijft: “Privacy is cruciaal voor ons” en “privacy moet gewaarborgd zijn. Een inbreuk mag alleen plaatsvinden als dit juridisch strak geregeld is”. Wat ze met ‘strak geregeld’ bedoelen, wordt niet duidelijk.

Veiligheid

De PVV wil “registratie van nationaliteit daders van misdrijven”. Momenteel is dit moeilijk vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Of ze willen voorstellen de wet hierop aan te passen is onbekend.

De PVV wil “camerabeelden gebruiken bij opsporing van criminelen” en “foto’s van misdadigers op internet” zetten. Het lijkt erop alsof de PVV met dit laatste pleit voor een digitale schandpaal met foto's van veroordeelden op het internet.

De PVV wil dat preventief fouillerenoveral” mogelijk wordt.

Daarnaast willen ze hooligans een gebiedsverbod geven voor “alle stadia en evenementen”. Hiermee lijkt de PVV voorstander van uitbreiding van de voetbalwet. Met deze wet kan de burgemeester zonder tussenkomst van de rechter mensen een gebiedsverbod en/of meldplicht opleggen.

Allochtonen

Om “misbruik van sociale voorzieningen” aan te pakken, willen ze intensief controleren op “tweede huizen in Marokko en Turkije” door “teams langs de koffiehuizen” te sturen “voor controle”. Wat ze in die koffiehuizen denken aan te treffen wordt niet duidelijk. Ook wordt uit het programma niet duidelijk of de PVV voor huisdoorzoekingen is om uitkeringsfraude aan te pakken. Eerder stemden ze wel voor dit wetsvoorstel.

Niet-Nederlanders” mogen van de PVV “pas na tien jaar werken in Nederland en tien jaar geen misdrijf te hebben gepleegd”. Het lijkt erop dat de PVV de politieregisters wil koppelen aan de bestanden van de UWV. Wie dit moet gaan beheren en mag inzien is onbekend.

Ook willen ze een “meldingsplicht voor buitenlandse ZZP’ers”. Of dit weer een een nieuw systeem betekent, waar misschien ook de nationaliteit in vastgelegd moet worden, is onduidelijk.

De PVV is voor een vrij verkeer van personen, maar daarvan zijn “uitgezonderd de Polen, Roemenen, Bulgaren, etc.”. Ook willen ze het “Schengen-verdrag opzeggen” en “zelf weer verantwoordelijkheid voor onze eigen grenzen”. De PVV lijkt hiermee voorstander van het grensbewakingssysteem @migoBoras met camera’s langs de landsgrenzen.

Internet

De PVV schrijft: “Met ACTA legt de EU de internetvrijheid aan banden”.

De PVV wil “geen downloadverbod”, de netneutraliteit “handhaven”, de internetgebruikers laten kiezen of ze “wel of geen cookies” willen en “geen censuur op internet”.

Overig

De PVV wil “geen verplicht EPD”, is voorstander van een “meldplicht kindermishandeling” en ze willen geen “Centra voor Jeugd en Gezin”. Door hun wisselvallige standpunten in het verkiezingsprogramma wordt het niet duidelijk wat ze willen met het Elektronisch Kind Dossier (EKD) en de Verwijsindex Risicojongeren ( VIR).

De PVV wil geen “extra huurverhoging voor gezinnen met een inkomen boven de 43.000 euro en geen 1 procent huurverhoging voor gezinnen die meer dan 33.000 verdienen”. Hiermee lijken ze nu tegenstander te zijn van het doorgeven van inkomensgegevens aan verhuurders. Afgelopen voorjaar stemden ze nog voor dit wetsvoorstel.

Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum”, als het aan de PVV ligt. Hun standpunt over het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) blijft onbekend.

De PVV wil “geen kilometerheffing”.

Zo’n Eerste Kamer is natuurlijk hartstikke pittoresk”, schrijft de PVV “maar niemand weet anno 2012 nog waarom deze … bestaat”. De Eerste Kamer heeft een cruciale rol in de toetsing aan de grondwet en hebben daarom al verschillende wetsvoorstellen geblokkeerd omdat de privacy onvoldoende gewaarborgd bleek.

Wat wordt niet genoemd

Het meest opvallende is dat er niets staat over hun eigen 'Motie Elissen', waarin wordt voorgesteld om voortaan middels 'privacy by design' te werken. Verder staan onderwerpen als de opslag van vingerafdrukken en de OV-chipkaart er niet in, waar de PVV eerder toch kritisch op was. Ook andere belangrijke privacypunten zoals de opslag van DNA, de bewaarplicht, registratie van prostituees, meer [politiek:wet_bescherming_persoonsgegevens|bevoegdheden]] voor het CBP en de wietpas ontbreken.

Europese verkiezingen 2014

De PVV wil fraude aan pakken door controles en door zware straffen. “Natuurlijk gaat er zeer intensief gecontroleerd worden op tweede huizen in Marokko en Turkije. [..] We sturen teams langs de koffiehuizen voor controle.”

De partij wil af van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De belastingdienst hoeft verhuurders dan geen inkomensgegevens te verstrekken. Er komt geen verplicht elektronisch patiëntendossier (EPD).

Verder wil de PVV geen downloadverbod, geen censuur op internet en geen ACTA, omdat dat verdrag “de internetvrijheid aan banden wil leggen”. Het ACTA-verdrag is in juli 2012 door het EU-parlement weggestemd.

De PVV wil overal preventief fouilleren. Camerabeelden die door particulieren worden gemaakt, moeten bij de opsporing van criminelen worden gebruikt. “Foto's van misdadigers” worden als het aan de PVV ligt op het internet geplaatst. De nationaliteit van daders moet geregistreerd worden, “inclusief de vermelding ‘Antilliaan’”.

Over privacy zegt de PVV het volgende. “Privacy is cruciaal voor ons. Big Brother Vadertje Staat weet al veel van ons, en wil nog veel meer van ons weten: van ACTA tot cameratoezicht en Diginotar. De Partij voor de Vrijheid trekt graag een streep. Privacy moet gewaarborgd zijn. Een inbreuk mag alleen plaatsvinden als dit juridisch strak geregeld is.”

archief/politiek/pvv_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 05:02 door 66.249.76.113