Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:sp_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
archief:politiek:sp_privacy [2017/09/11 22:25]
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:sp_privacy naar archief:politiek:sp_privacy
archief:politiek:sp_privacy [2017/09/13 08:57] (huidige)
66.249.69.210 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 9: Regel 9:
   * De SP is voor vrije communicatie op het internet en steunt de netneutraliteit. ​   * De SP is voor vrije communicatie op het internet en steunt de netneutraliteit. ​
   * Online profilering wordt ingedamd. ​   * Online profilering wordt ingedamd. ​
-  * Het [[politiek:​epd|EPD]] gaat niet door, maar regionale uitwisseling wordt gestimuleerd. ​+  * Het [[archief:politiek:​epd|EPD]] gaat niet door, maar regionale uitwisseling wordt gestimuleerd. ​
   * Meer sanctiemogelijkheden voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). ​   * Meer sanctiemogelijkheden voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). ​
-  * Afschaffing van [[politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]] bepleiten in Europa. ​+  * Afschaffing van [[archief:politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]] bepleiten in Europa. ​
   * Privacy mag alleen ingeperkt worden als dit effectief en noodzakelijk is.   * Privacy mag alleen ingeperkt worden als dit effectief en noodzakelijk is.
  
Regel 19: Regel 19:
 De SP wil dat “//het toezicht van het parlement op de veiligheidsdiensten wordt verbeterd//​”. Hierbij wil men “//de AIVD en de MIVD periodiek doorlichten//​” door de toezichthouder (CTIVD). Waarin dit afwijkt van de huidige situatie, wordt niet duidelijk. De SP wil dat “//het toezicht van het parlement op de veiligheidsdiensten wordt verbeterd//​”. Hierbij wil men “//de AIVD en de MIVD periodiek doorlichten//​” door de toezichthouder (CTIVD). Waarin dit afwijkt van de huidige situatie, wordt niet duidelijk.
  
-Een [[politiek:​afsluiten_internet|downloadverbod]] vindt de SP geen goed idee. Ze willen een eerlijke vergoeding voor “//​creatieve makers van bijvoorbeeld films en muziek//” en daarom willen ze “//dat in goed overleg via het bestaande systeem van heffingen op dragers en media regelen//​” (thuiskopie-heffing).+Een [[archief:politiek:​afsluiten_internet|downloadverbod]] vindt de SP geen goed idee. Ze willen een eerlijke vergoeding voor “//​creatieve makers van bijvoorbeeld films en muziek//” en daarom willen ze “//dat in goed overleg via het bestaande systeem van heffingen op dragers en media regelen//​” (thuiskopie-heffing).
  
 “//​Netneutraliteit staat bij ons hoog in het vaandel//​”,​ schrijft de SP en ze //“wijzen het ACTA-verdrag af//”. Om duidelijk te krijgen hoe belangen worden behartigd, willen ze dat “//​lobbyisten in de Tweede Kamer” zich voortaan moeten “registreren in een publiek register//​”. Al is het maar de vraag of nog een database dit probleem oplost. “//​Netneutraliteit staat bij ons hoog in het vaandel//​”,​ schrijft de SP en ze //“wijzen het ACTA-verdrag af//”. Om duidelijk te krijgen hoe belangen worden behartigd, willen ze dat “//​lobbyisten in de Tweede Kamer” zich voortaan moeten “registreren in een publiek register//​”. Al is het maar de vraag of nog een database dit probleem oplost.
Regel 26: Regel 26:
  
 ==== Zorg ==== ==== Zorg ====
-De SP zegt dat "//het elektronisch patiëntendossier ([[politiek:​epd|EPD]])"​ niet doorgaat, maar in plaats daarvan willen ze stimuleren dat er "goede en veilige//"​ ICT-oplossingen komen "//om regionaal gegevens uit te kunnen wisselen tussen huisarts, apotheker en de eerstelijnszorg,​ waarbij de privacy en de veiligheid worden gegarandeerd//"​. Hoe die garanties er uit zien, wordt niet duidelijk.+De SP zegt dat "//het elektronisch patiëntendossier ([[archief:politiek:​epd|EPD]])"​ niet doorgaat, maar in plaats daarvan willen ze stimuleren dat er "goede en veilige//"​ ICT-oplossingen komen "//om regionaal gegevens uit te kunnen wisselen tussen huisarts, apotheker en de eerstelijnszorg,​ waarbij de privacy en de veiligheid worden gegarandeerd//"​. Hoe die garanties er uit zien, wordt niet duidelijk.
  
 ==== Veiligheid ==== ==== Veiligheid ====
 De SP wil dat de "//​bijzondere opsporingsambtenaren … veel meer de ogen en oren van de reguliere politie//"​ worden. Of ze dan ook meer bevoegdheden moeten krijgen, wordt niet duidelijk. De SP wil dat de "//​bijzondere opsporingsambtenaren … veel meer de ogen en oren van de reguliere politie//"​ worden. Of ze dan ook meer bevoegdheden moeten krijgen, wordt niet duidelijk.
  
-De SP heeft “//geen behoefte aan een [[politiek:​wietpas|wietpas]]//​”.+De SP heeft “//geen behoefte aan een [[archief:politiek:​wietpas|wietpas]]//​”.
  
-“//Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt meer sanctiemogelijkheden en moet [[politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|hogere boetes]] kunnen opleggen als er sprake is van schending van privacy//​.” En “//met voorstellen die de privacy van burgers inperken kunnen we alleen instemmen als de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen zijn aangetoond//​”.+“//Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt meer sanctiemogelijkheden en moet [[archief:politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|hogere boetes]] kunnen opleggen als er sprake is van schending van privacy//​.” En “//met voorstellen die de privacy van burgers inperken kunnen we alleen instemmen als de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen zijn aangetoond//​”.
  
-De SP wil "//in Europees verband pleiten … voor afschaffing van de [[politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdruk]] in het paspoort//"​. Ook dient terrorisme "//​effectief te worden bestreden, door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten"//​ onder andere door het "//​opsporen en bevriezen//"​ van terroristische [[politiek:​vs_bankafschriften|geldstromen]],​ maar daarbij hebben ze “//aan nog meer Europese richtlijnen die onze privacy inperken geen behoefte//​”.+De SP wil "//in Europees verband pleiten … voor afschaffing van de [[archief:politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdruk]] in het paspoort//"​. Ook dient terrorisme "//​effectief te worden bestreden, door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten"//​ onder andere door het "//​opsporen en bevriezen//"​ van terroristische [[archief:politiek:​vs_bankafschriften|geldstromen]],​ maar daarbij hebben ze “//aan nog meer Europese richtlijnen die onze privacy inperken geen behoefte//​”.
  
 ==== Overig ==== ==== Overig ====
-“Er komt geen extra vijf procent huurverhoging voor inkomens boven de 43.000 euro” en daarmee wil de SP dus een eind maken aan het doorgeven van deze [[politiek:​belastingdienst_inkomensgegevens|gegevens]] aan verhuurders. Wel willen ze dat “Het project om via kadasterinformatie,​ gekoppeld aan de WOZ-waarde van gebouwen, criminele vastgoedtransacties op te sporen wordt uitgebreid”+“Er komt geen extra vijf procent huurverhoging voor inkomens boven de 43.000 euro” en daarmee wil de SP dus een eind maken aan het doorgeven van deze [[archief:politiek:​belastingdienst_inkomensgegevens|gegevens]] aan verhuurders. Wel willen ze dat “Het project om via kadasterinformatie,​ gekoppeld aan de WOZ-waarde van gebouwen, criminele vastgoedtransacties op te sporen wordt uitgebreid”
  
-“//De organisatie die de [[politiek:​ovchipkaart|OV-chipkaart]] uitgeeft wordt bij het ministerie ondergebracht//​” en “//​individuele gegevens over het reisgedrag van reiziger mogen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor het vervoer//​”. Een precieze bewaartermijn wordt niet genoemd.+“//De organisatie die de [[archief:politiek:​ovchipkaart|OV-chipkaart]] uitgeeft wordt bij het ministerie ondergebracht//​” en “//​individuele gegevens over het reisgedrag van reiziger mogen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor het vervoer//​”. Een precieze bewaartermijn wordt niet genoemd.
  
-De SP wil dat "//de huishoudtoets in de bijstand wordt geschrapt//"​. Dit betekent dat in die gevallen [[politiek:​huiszoeking_uitkeringsgerechtigden|huisdoorzoekingen]] niet meer nodig zijn. Of ze de huishoudtoets ook voor AOW'​ers willen schrappen, wordt niet duidelijk.+De SP wil dat "//de huishoudtoets in de bijstand wordt geschrapt//"​. Dit betekent dat in die gevallen [[archief:politiek:​huiszoeking_uitkeringsgerechtigden|huisdoorzoekingen]] niet meer nodig zijn. Of ze de huishoudtoets ook voor AOW'​ers willen schrappen, wordt niet duidelijk.
  
 ==== Wat wordt niet genoemd ==== ==== Wat wordt niet genoemd ====
-De SP vindt dat toekomstige “//​voorstellen die de privacy van burgers inperken//​” alleen kunnen worden doorgevoerd als “//de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen zijn aangetoond//​”. Het is des te opvallender dat ze dus niets zeggen over bestaande systemen zoals het [[politiek:​ekd|EKD]],​ [[politiek:​eld|ELD]],​ [[politiek:​vir|VIR]] of de [[politiek:​registratie_prostituees|registratie van prostituees]] waar ze toch zelf voorstander van waren. Ook oa. de [[politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] telecomgegevens,​ [[politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|het aftappen van telefoons]],​ de [[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA-databank]] en [[politiek:​preventief_fouilleren|preventief fouilleren]] worden niet genoemd.+De SP vindt dat toekomstige “//​voorstellen die de privacy van burgers inperken//​” alleen kunnen worden doorgevoerd als “//de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen zijn aangetoond//​”. Het is des te opvallender dat ze dus niets zeggen over bestaande systemen zoals het [[archief:politiek:​ekd|EKD]],​ [[archief:politiek:​eld|ELD]],​ [[archief:politiek:​vir|VIR]] of de [[archief:politiek:​registratie_prostituees|registratie van prostituees]] waar ze toch zelf voorstander van waren. Ook oa. de [[archief:politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] telecomgegevens,​ [[archief:politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|het aftappen van telefoons]],​ de [[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA-databank]] en [[archief:politiek:​preventief_fouilleren|preventief fouilleren]] worden niet genoemd.
  
 ===== SP Europese verkiezingen 2014 ===== ===== SP Europese verkiezingen 2014 =====
Regel 55: Regel 55:
 De SP steunt de Europese samenwerking om de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. "Dat vereist ook dat grensoverschrijdende [financiële] transacties beter gevolgd en waar nodig beperkt kunnen worden."​ De SP steunt de Europese samenwerking om de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. "Dat vereist ook dat grensoverschrijdende [financiële] transacties beter gevolgd en waar nodig beperkt kunnen worden."​
  
-Volgens de partij is "de Europese Unie [echter] doorgeslagen,​ als het gaat om het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en de uitwisseling daarvan met landen buiten Europa. Uitwassen, zoals de openstelling voor politie en justitie van de databank met [[politiek:​vingerafdrukken_vreemdelingen|vingerafdrukken]] van asielzoekers,​ worden teruggedraaid."​+Volgens de partij is "de Europese Unie [echter] doorgeslagen,​ als het gaat om het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en de uitwisseling daarvan met landen buiten Europa. Uitwassen, zoals de openstelling voor politie en justitie van de databank met [[archief:politiek:​vingerafdrukken_vreemdelingen|vingerafdrukken]] van asielzoekers,​ worden teruggedraaid."​
  
 De SP wil dat er "​strenge voorwaarden worden gesteld aan alle opslag en uitwisseling van informatie voor justitie- en politieonderzoek"​. "Aan onderzoek dient altijd een concrete verdenking ten grondslag te liggen. Grootschalige opslag van informatie voor zogeheten datamining wordt afgewezen. De rechten van burgers wier gegevens worden opgeslagen, moeten worden gegarandeerd via onder andere duidelijke privacywetgeving."​ De SP wil dat er "​strenge voorwaarden worden gesteld aan alle opslag en uitwisseling van informatie voor justitie- en politieonderzoek"​. "Aan onderzoek dient altijd een concrete verdenking ten grondslag te liggen. Grootschalige opslag van informatie voor zogeheten datamining wordt afgewezen. De rechten van burgers wier gegevens worden opgeslagen, moeten worden gegarandeerd via onder andere duidelijke privacywetgeving."​
  
-De SP wil alleen informatie met landen buiten Europa uitwisselen als het aan striktere voorwaarden voldoet. "Het Swift-akkoord met de VS, waarin [[politiek:​vs_bankafschriften|bankgegevens]] van Europese burgers worden opengesteld voor Amerikaanse inlichtingendiensten,​ wordt opgezegd."​ De partij wijst ook het vrijhandelsakkoord TTIP met de VS af, al heeft dit niet met privacy, maar met bezorgdheid om de sociale rechten van burgers te maken.\\ ​+De SP wil alleen informatie met landen buiten Europa uitwisselen als het aan striktere voorwaarden voldoet. "Het Swift-akkoord met de VS, waarin [[archief:politiek:​vs_bankafschriften|bankgegevens]] van Europese burgers worden opengesteld voor Amerikaanse inlichtingendiensten,​ wordt opgezegd."​ De partij wijst ook het vrijhandelsakkoord TTIP met de VS af, al heeft dit niet met privacy, maar met bezorgdheid om de sociale rechten van burgers te maken.\\ ​
  
 Het Europese arrestatie- en onderzoeksbevel wordt volgens de SP te lichtvaardig ingezet. Landen moeten daarom de mogelijkheid krijgen om "​verzoeken om overdracht van verdachten te toetsen op opportuniteit en op het bestaan van voldoende garanties voor een eerlijk proces"​. Het Europese arrestatie- en onderzoeksbevel wordt volgens de SP te lichtvaardig ingezet. Landen moeten daarom de mogelijkheid krijgen om "​verzoeken om overdracht van verdachten te toetsen op opportuniteit en op het bestaan van voldoende garanties voor een eerlijk proces"​.
archief/politiek/sp_privacy.1505161546.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:25 door KapiteinG