Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:stemgedrag_tweede_kamer_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief:politiek:stemgedrag_tweede_kamer_privacy [2017/09/11 22:25]
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
archief:politiek:stemgedrag_tweede_kamer_privacy [2017/09/19 04:06]
66.249.76.111 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 13: Regel 13:
 [{{ :​politiek:​privacy_basisgrafiek.png?​500|Relatieve verhoudingen tussen de politieke partijen.}}] [{{ :​politiek:​privacy_basisgrafiek.png?​500|Relatieve verhoudingen tussen de politieke partijen.}}]
 <​sortable>​ <​sortable>​
-^Jaar^Wetten^[[politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^+^Jaar^Wetten^[[archief:politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^
 |2013|[[archief:​politiek:​decentralisatie_jeugdzorg|Decentralisatie jeugdzorg (Jeugdwet)]]| ​ +  |  +  |  -  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  -  |  +  |  -  | |2013|[[archief:​politiek:​decentralisatie_jeugdzorg|Decentralisatie jeugdzorg (Jeugdwet)]]| ​ +  |  +  |  -  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  -  |  +  |  -  |
 |2013|[[archief:​politiek:​bsn_jeugdzorg|Gebruik BSN bij jeugdzorg verplicht]]| ​ +  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  | |2013|[[archief:​politiek:​bsn_jeugdzorg|Gebruik BSN bij jeugdzorg verplicht]]| ​ +  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |
-|2013|**[[politiek:​vingerafdrukkken_idkaart|ID-kaart zonder vingerafdrukken]]**| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  | +|2013|**[[archief:politiek:​vingerafdrukkken_idkaart|ID-kaart zonder vingerafdrukken]]**| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  | 
-|2013|[[politiek:​transparante_burger|De transparante burger]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  | +|2013|[[archief:politiek:​transparante_burger|De transparante burger]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  | 
-|2013|[[politiek:​vreemdelingenwet|Uitbreiding bevoegdheden vreemdelingenwet]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |  +  |+|2013|[[archief:politiek:​vreemdelingenwet|Uitbreiding bevoegdheden vreemdelingenwet]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |  +  |
 |2013|[[archief:​politiek:​brp|Basisregistratie Personen (BRP)]]| ​ +  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  | |2013|[[archief:​politiek:​brp|Basisregistratie Personen (BRP)]]| ​ +  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |
-|2013|[[politiek:​vingerafdrukken_vreemdelingen|Vingerafdrukken van alle vreemdelingen]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  -  |  -  |  +  |  +  |+|2013|[[archief:politiek:​vingerafdrukken_vreemdelingen|Vingerafdrukken van alle vreemdelingen]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  -  |  -  |  +  |  +  |
 |2012|[[archief:​politiek:​inkomingsgegevens|Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens]]| ​ +  |  -  |  +  |  +  |  -  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  o  | |2012|[[archief:​politiek:​inkomingsgegevens|Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens]]| ​ +  |  -  |  +  |  +  |  -  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  o  |
-|2012|[[politiek:​wietpas|Wietpas]]| ​ +  |  -  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  | +|2012|[[archief:politiek:​wietpas|Wietpas]]| ​ +  |  -  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  | 
-|2011|[[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|Uitbreiding verplicht DNA onderzoek]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  o  |+|2011|[[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|Uitbreiding verplicht DNA onderzoek]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  o  |
 |2010|[[archief:​politiek:​energiemeters|Slimme energiemeters]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  | |2010|[[archief:​politiek:​energiemeters|Slimme energiemeters]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  |
 |2010|[[archief:​politiek:​eld|Elektronisch Leerling Dossier (ELD)]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  | |2010|[[archief:​politiek:​eld|Elektronisch Leerling Dossier (ELD)]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  |
-|2010|[[politiek:​vs_bankafschriften|Inzage VS in bankafschriften]] |  o  |  o  |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | +|2010|[[archief:politiek:​vs_bankafschriften|Inzage VS in bankafschriften]] |  o  |  o  |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | 
-|2009|[[politiek:​studenten_ov_chipkaart|OV-chipkaart voor studenten]] |  -  |  +  |  o  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  | +|2009|[[archief:politiek:​studenten_ov_chipkaart|OV-chipkaart voor studenten]] |  -  |  +  |  o  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  | 
-|2009|[[politiek:​vir|Verwijzingsindex Risicojongeren (VIR)]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  | +|2009|[[archief:politiek:​vir|Verwijzingsindex Risicojongeren (VIR)]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  | 
-|2009|[[politiek:​voetbalwet|Bestrijding ernstige overlast (voetbalwet)]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |  o  | +|2009|[[archief:politiek:​voetbalwet|Bestrijding ernstige overlast (voetbalwet)]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |  o  | 
-|2009|[[politiek:​vingerafdrukken|Vingerafdrukken in paspoort en (centrale) database]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  | +|2009|[[archief:politiek:​vingerafdrukken|Vingerafdrukken in paspoort en (centrale) database]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  | 
-|2008|[[politiek:​wet_identiteitsvaststelling|Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  +  |  o  |+|2008|[[archief:politiek:​wet_identiteitsvaststelling|Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  +  |  o  |
 |2008|[[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|Bewaarplicht telecomgegevens]] |  +  |  -  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  | |2008|[[archief:​politiek:​bewaarplicht_telecom|Bewaarplicht telecomgegevens]] |  +  |  -  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  |
 |2008|[[archief:​politiek:​ekd|Elektronisch Kind Dossier (EKD)]] |  -  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  | |2008|[[archief:​politiek:​ekd|Elektronisch Kind Dossier (EKD)]] |  -  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  |
Regel 43: Regel 43:
 |2003|[[archief:​politiek:​identificatieplicht|Identificatieplicht]] |  +  |  +  |  o  |  +  |  -  |  +  |  -  |  -  |  o  |  -  |  o  | |2003|[[archief:​politiek:​identificatieplicht|Identificatieplicht]] |  +  |  +  |  o  |  +  |  -  |  +  |  -  |  -  |  o  |  -  |  o  |
 |2000|[[archief:​politiek:​ovchipkaart|OV-chipkaart]] |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2000|[[archief:​politiek:​ovchipkaart|OV-chipkaart]] |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
-|1999|**[[politiek:​wetbeschermingpersoonsgegevens|Wet Bescherming Persoonsgegevens]]**| ​ +  |  +  |  o  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  |  +  |  o  |+|1999|**[[archief:politiek:​wetbeschermingpersoonsgegevens|Wet Bescherming Persoonsgegevens]]**| ​ +  |  +  |  o  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  |  +  |  o  |
 |1998|[[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|Bijzondere Opsporingsbevoegdheden]] |  +  |  +  |  o  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  |  +  |  o  | |1998|[[archief:​politiek:​bijzondereopsporingsbevoegdheden|Bijzondere Opsporingsbevoegdheden]] |  +  |  +  |  o  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  |  +  |  o  |
-^Jaar^Voorstellen goedgekeurd door Tweede Kamer((Een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is goedgekeurd,​ moet ook nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd voordat het een wet wordt. De Tweede Kamer is politiek bepalend, daarom wordt het stemgedrag van de Tweede Kamer als maatstaf genomen.))^[[politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^+^Jaar^Voorstellen goedgekeurd door Tweede Kamer((Een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is goedgekeurd,​ moet ook nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd voordat het een wet wordt. De Tweede Kamer is politiek bepalend, daarom wordt het stemgedrag van de Tweede Kamer als maatstaf genomen.))^[[archief:politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^
 |2014|[[archief:​politiek:​cameratoezicht_flexibel|Flexibel cameratoezicht]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  +  |  -  |  +  |  +  | |2014|[[archief:​politiek:​cameratoezicht_flexibel|Flexibel cameratoezicht]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  +  |  -  |  +  |  +  |
 |2013|[[archief:​politiek:​preventief_fouilleren_verruimen|Verruimen preventief fouilleren]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  +  | |2013|[[archief:​politiek:​preventief_fouilleren_verruimen|Verruimen preventief fouilleren]]| ​ +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  +  |
Regel 51: Regel 51:
 |2012|[[archief:​politiek:​huiszoeking_uitkeringsgerechtigden|Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden]] |  +  |  -  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |  o  | |2012|[[archief:​politiek:​huiszoeking_uitkeringsgerechtigden|Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden]] |  +  |  -  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |  o  |
 |2011|[[archief:​politiek:​registratie_prostituees|Registratie prostituees]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  +  |  +  |  o  | |2011|[[archief:​politiek:​registratie_prostituees|Registratie prostituees]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  +  |  +  |  +  |  o  |
-^Jaar^Voorstellen weggestemd door Eerste Kamer^[[politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^+^Jaar^Voorstellen weggestemd door Eerste Kamer^[[archief:politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^
 |2014|[[archief:​politiek:​downloadverbod|Downloadverbod]]| ​ +  |  -  |  -  |  +  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  | |2014|[[archief:​politiek:​downloadverbod|Downloadverbod]]| ​ +  |  -  |  -  |  +  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |
 |2011|[[archief:​politiek:​epd|Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)]] |  +  |  +  |  -  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  -  |  +  |  o  | |2011|[[archief:​politiek:​epd|Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)]] |  +  |  +  |  -  |  +  |  -  |  +  |  +  |  +  |  -  |  +  |  o  |
-|2011|[[politiek:​wetveiligheidsdiensten|Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  | +|2011|[[archief:politiek:​wetveiligheidsdiensten|Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  +  |  o  | 
-^Jaar^Voorstellen((Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt.))^[[politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^+^Jaar^Voorstellen((Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt.))^[[archief:politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^
 |2013|[[archief:​politiek:​medisch_beroepsgeheim|Inperken medisch beroepsgeheim]]| ​ +  |  o  |  -  |  -  |  -  |  -  |  o  |  -  |  o  |  o  |  o  | |2013|[[archief:​politiek:​medisch_beroepsgeheim|Inperken medisch beroepsgeheim]]| ​ +  |  o  |  -  |  -  |  -  |  -  |  o  |  -  |  o  |  o  |  o  |
-|2013|[[politiek:​wet_maatschappelijke_ondersteuning|Wet Maatschappelijke Ondersteuning]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |+|2013|[[archief:politiek:​wet_maatschappelijke_ondersteuning|Wet Maatschappelijke Ondersteuning]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2013|[[archief:​politiek:​online_indentificatieplicht|Online identificatieplicht]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2013|[[archief:​politiek:​online_indentificatieplicht|Online identificatieplicht]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
-|2013|[[politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|Wijziging wet bescherming persoons­gegevens]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |+|2013|[[archief:politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|Wijziging wet bescherming persoons­gegevens]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2013|[[archief:​politiek:​levenslang_toezicht|Levenslang toezicht]]| ​ +  |  o  |  +  |  +  |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2013|[[archief:​politiek:​levenslang_toezicht|Levenslang toezicht]]| ​ +  |  o  |  +  |  +  |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2013|[[archief:​politiek:​inbraakbevoegdheid|Inbraakbevoegdheid voor politie]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2013|[[archief:​politiek:​inbraakbevoegdheid|Inbraakbevoegdheid voor politie]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
Regel 69: Regel 69:
 |2012|[[archief:​politiek:​preventief_fouilleren|Preventief fouilleren]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  |  o  |  -  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2012|[[archief:​politiek:​preventief_fouilleren|Preventief fouilleren]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  o  |  o  |  -  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2012|[[archief:​politiek:​levenslang_toezicht|Levenslang toezicht]] |  +  |  o  |  +  |  +  |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2012|[[archief:​politiek:​levenslang_toezicht|Levenslang toezicht]] |  +  |  o  |  +  |  +  |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
-|2012|[[politiek:​vingerafdrukkken_buitenlanders|Opslag vingerafdrukken buitenlander]] |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |+|2012|[[archief:politiek:​vingerafdrukkken_buitenlanders|Opslag vingerafdrukken buitenlander]] |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2012|[[archief:​politiek:​kentekenregistratie|Kentekenregistratie op snelwegen]] |  +  |  o  |  +  |  +  |  o  |  -  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2012|[[archief:​politiek:​kentekenregistratie|Kentekenregistratie op snelwegen]] |  +  |  o  |  +  |  +  |  o  |  -  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2012|[[archief:​politiek:​ontsleutelplicht|Ontsleutelplicht]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2012|[[archief:​politiek:​ontsleutelplicht|Ontsleutelplicht]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
-|2011|[[politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|Wijziging wet bescherming persoonsgegevens]] |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |+|2011|[[archief:politiek:​wet_bescherming_persoonsgegevens|Wijziging wet bescherming persoonsgegevens]] |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2011|[[archief:​politiek:​justitie_medische_dossiers|Inzage politie en justitie in medische dossiers]] |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2011|[[archief:​politiek:​justitie_medische_dossiers|Inzage politie en justitie in medische dossiers]] |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2010|[[archief:​politiek:​dna_vingerafdrukken_vs|DNA en vingerafdrukken uitwisselen met VS]] |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2010|[[archief:​politiek:​dna_vingerafdrukken_vs|DNA en vingerafdrukken uitwisselen met VS]] |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
Regel 82: Regel 82:
 |2010|[[archief:​politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|Privégegevens vliegtuigpassagiers registreren]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  o  |  o  | |2010|[[archief:​politiek:​privegegevens_vliegtuigpassagiers|Privégegevens vliegtuigpassagiers registreren]] |  +  |  +  |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |  o  |  o  |
 |2009|[[archief:​politiek:​lis|Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)]] |  o  |  +  |  o  |  +  |  o  |  o  |  o  |  +  |  o  |  o  |  o  | |2009|[[archief:​politiek:​lis|Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)]] |  o  |  +  |  o  |  +  |  o  |  o  |  o  |  +  |  o  |  o  |  o  |
-^Jaar^Proefballonnen^[[politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^+^Jaar^Proefballonnen^[[archief:politiek:​vvd_privacy|VVD]]^[[archief:​politiek:​pvda_privacy|PVDA]]^[[archief:​politiek:​pvv_privacy|PVV]]^[[archief:​politiek:​cda_privacy|CDA]]^[[archief:​politiek:​sp_privacy|SP]]^[[archief:​politiek:​d66_privacy|D66]]^[[archief:​politiek:​gl_privacy|GL]]^[[archief:​politiek:​cu_privacy|CU]]^[[archief:​politiek:​pvdd_privacy|PVDD]]^[[archief:​politiek:​sgp_privacy|SGP]]^[[archief:​politiek:​50_privacy|50+]]^
 |2014|[[archief:​politiek:​drone_wetgeving|Drone wetgeving]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2014|[[archief:​politiek:​drone_wetgeving|Drone wetgeving]]| ​ o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
 |2013|[[archief:​politiek:​preventief_opsluiten|Preventief opsluiten]]| ​ o  |  +  |  +  |  o  |  o  |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  | |2013|[[archief:​politiek:​preventief_opsluiten|Preventief opsluiten]]| ​ o  |  +  |  +  |  o  |  o  |  +  |  o  |  o  |  o  |  o  |  o  |
archief/politiek/stemgedrag_tweede_kamer_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/19 04:06 door 66.249.76.111