Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:transparante_burger

De transparante burger

Het wetsvoorstel waarmee veel meer gegevens over burgers kunnen worden uitgewisseld, is op 1 oktober 2013 door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. Op 12 september was het al door de Tweede kamer zonder debat en zonder stemming (PDF) aangenomen. Over dit wetsvoorstel is daarmee geen enkel debat geweest in Tweede of Eerste Kamer. 

Met dit wetsvoorstel (memorie van toelichting) kan er, door het samenvoegen van veel gegevens, een totaalbeeld van burgers worden gemaakt. Het kabinet wil hier fraude met belastingen en uitkeringen mee ontdekken. Er is geen doelstelling vastgelegd hoeveel fraude moet worden opgespoord. In 2011 werd in het totaal 0,2% aan fraude geconstateerd van de circa 80 miljard die aan uitkeringen en toeslagen wordt besteed. Bij een pilot met deze brede gegevensuitwisseling werd €12 miljoen (0,01%) aan uitkeringsfraude ontdekt. De jaarlijkse kosten voor deze extra gegevens­uitwisseling bedragen ca. € 2,5 miljoen.

Risicopatronen ontdekken

Het betreft niet alleen incidentele gegevensuitwisselingen, maar ook gestructureerde bestandskoppelingen. De gegevens worden gecombineerd en automatisch geanalyseerd om afwijkende patronen te ontdeken. Hiervoor is een systeem ontwikkeld dat Systeem Risico Indicatie (SyRI) heet. Als dit systeem een melding geeft, gaat er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Gegevens van een melding worden 2 jaar bewaard, maar de minister kan met een AMvB bewaartermijnen aanpassen.

Laag waterverbruik kan fraude betekenen

De minister noemt als voorbeeld van een situatie die tot een melding leidt de hoogte van het waterverbruik. De aanname is dat bij een zeer laag waterverbruik op een adres (minder dan 5 m3 per jaar) sprake is van een feitelijk niet-bewoond adres en daardoor mogelijk van verzwegen samenwoning elders, met uitkeringsfraude en huurtoeslagfraude als gevolg. Aangezien een volwassen persoon gemiddeld 45 m3 water per jaar verbruikt is het aannemelijk dat er bij een zeer hoog verbruik (meer dan 70 m3) meerdere personen op het adres wonen.

Andere voorbeelden van mensen die nader onderzocht moeten worden, zijn mensen waarvan het banktegoed in een jaar explosief stijgt of samenlevende mensen die op verschillende adressen in het GBA staan. Ook een persoon die in een andere wijk meerdere garageboxen heeft en in korte tijd meerdere voertuigen op naam heeft gehad is volgens de minister verdacht.

Deelnemende instanties

In elk geval gaan de gemeenten, het UWV, de SVB, de rijksbelastingdienst en de Inspectie van het Ministerie van SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) dit systeem gebruiken. Het wetsvoorstel laat de mogelijkheid open dat er ook andere partijen mee gaan doen, waarbij gedacht kan worden aan bijv. DUO, de instantie die de studiefinanciering uitvoert.

Met de gegevens van de belastingdienst, UWV, Sociale VerzekeringsBank (SVB) en gemeentelijke basisadministratie (GBA) zullen in ieder geval de gegevens van de volgende instanties samengevoegd worden:

archief/politiek/transparante_burger.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:26 door KapiteinG