Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:verplicht_dna_onderzoek

Privacy in de politiek: Uitbreiding verplicht DNA onderzoek

Met deze wet (PDF) worden minderjarige slachtoffers van misdrijven verplicht DNA af te staan, om daders te kunnen opsporen. Teeven wil deze verplichting omdat hij bang is dat minderjarigen onder druk van bijvoorbeeld familieleden niet durven mee te werken.

Onder andere door nieuwe technologische mogelijkheden, vindt Teeven dat bij DNA-onderzoek ook naar familieverbanden gekeken moet kunnen worden. Eerder mocht de politie bij misdrijven alleen kijken of de verdachte in de DNA database zit. Nu mag de politie ook kijken of er familie van de verdachte in de DNA database zit.

DNA onderzoek werd alleen bij zwaardere misdrijven toegepast, maar Teeven heeft dit uitgebreid naar andere, minder zware misdrijven. DNA wordt ook minder snel vernietigd in de nieuwe plannen van Teeven. DNA materiaal wordt 20 jaar bewaard. Ook als een verdachte wordt vrijgesproken, blijft het DNA materiaal bewaard.

Op verzoek van het CDA gaat staatssecretaris Teeven (VVD) onderzoeken of mensen verplicht kunnen worden DNA af te laten nemen. Dit zei Teeven tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 april 2011. Het gaat dan om het oplossen van misdrijven waarbij DNA gevonden is. Mensen die een oproep krijgen om mee te werken aan een grootschalig DNA onderzoek zouden dan verplicht kunnen worden hun DNA af te staan.

Geen principe

Er is in dit debat geen principiële grens getrokken tot hoever DNA onderzoek bij de opsporing van misdrijven mag worden uitgebreid. DNA onderzoek wordt nu alleen toegepast voor zware delicten, maar het is te verwachten dat met de toename van technologische mogelijkheden, DNA onderzoek ook bij andere misdrijven zal worden ingezet. Teeven sloot wel uit dat er een nationale DNA database komt van alle Nederlanders.

CDA pleit hier al langer voor

In 2008 vond het CDA al dat buurtbewoners of omstanders moeten na een moord worden verplicht mee te werken aan grootschalige dna-onderzoeken. Het CDA vindt het onverteerbaar dat daders jarenlang uit het zicht van politie en justitie kunnen blijven door 'om principiële redenen' te weigeren dna af te staan. Het CDA pleit voor een hardere aanpak van weigeraars. Wat het CDA betreft, behoort iedereen die niet meewerkt aan het afstaan van bijvoorbeeld stukjes haar, huid of wangslijmvlies tot de belangrijkste verdachten. Daarmee draait het CDA de reschtsstaat in feite om, omdat de burger schuldig is tenzij zijn onschuld bewezen wordt.

Kamerlid Haersma Buma (CDA): “Iedereen vindt het een burgerplicht, behalve de mensen die wat te verbergen hebben. Principiële bezwaren mogen geen rol spelen bij onderzoek naar moord, doodslag of verkrachting.”

In de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn in 2010 al meer dan 50.000 profielen opgeslagen, ruim acht keer zoveel als drie jaar geleden. Het afnemen van dna-materiaal bij veroordeelden heeft tussen 2005 en 2007 in ruim 1600 zaken tot 'hits' geleid.

Ook de VVD vindt dat burgers moeten worden verplicht om hun DNA af te staan voor onderzoek als daarmee ernstige misdaden kunnen worden opgelost.

archief/politiek/verplicht_dna_onderzoek.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:26 door KapiteinG