Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:vir

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:politiek:vir [2017/09/11 22:26]
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:vir naar archief:politiek:vir
archief:politiek:vir [2017/09/11 22:26] (huidige)
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 8: Regel 8:
 Daarnaast vindt de Raad van State in hetzelfde advies dat de overheid de indruk wekt dat zijn kan voorkomen dat jongeren – álle jongeren – ontsporen. De overheid zal dit niet waar kunnen maken en ze wekt verwachtingen bij de burgers die slechts op teleurstelling kunnen uitlopen. Ook wil het kabinet de etniciteit van jongeren registreren en waar nodig gebruiken. De Raad acht het registreren van etniciteit in de verwijsindex en het gebruikmaken van een dergelijke registratie strijdig met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast vindt de Raad van State in hetzelfde advies dat de overheid de indruk wekt dat zijn kan voorkomen dat jongeren – álle jongeren – ontsporen. De overheid zal dit niet waar kunnen maken en ze wekt verwachtingen bij de burgers die slechts op teleurstelling kunnen uitlopen. Ook wil het kabinet de etniciteit van jongeren registreren en waar nodig gebruiken. De Raad acht het registreren van etniciteit in de verwijsindex en het gebruikmaken van een dergelijke registratie strijdig met nationale en internationale regelgeving.
  
-Deze verwijsindex hangt nauw samen met het [[politiek:​ekd|Electronisch Kind Dossier]].+Deze verwijsindex hangt nauw samen met het [[archief:politiek:​ekd|Electronisch Kind Dossier]].
archief/politiek/vir.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:26 door KapiteinG