Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:vvd_privacy

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
archief:politiek:vvd_privacy [2017/09/11 22:27]
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van politiek:vvd_privacy naar archief:politiek:vvd_privacy
archief:politiek:vvd_privacy [2017/09/11 22:27]
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 3: Regel 3:
 Buiten de privacyparagraaf,​ die niet erg concreet is, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in het verkiezingsprogramma van de VVD. Het opvallendste is toch dat er heel veel niet wordt genoemd. De belangrijkste punten van de VVD zijn. Buiten de privacyparagraaf,​ die niet erg concreet is, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in het verkiezingsprogramma van de VVD. Het opvallendste is toch dat er heel veel niet wordt genoemd. De belangrijkste punten van de VVD zijn.
  
-  * Tegen de invoering van een [[politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]]+  * Tegen de invoering van een [[archief:politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]]
   * Iemand die aangifte doet kan tijdens de hele strafzaak anoniem blijven   * Iemand die aangifte doet kan tijdens de hele strafzaak anoniem blijven
   * Meer bevoegdheden voor BOA's en winkel-BOA'​s   * Meer bevoegdheden voor BOA's en winkel-BOA'​s
Regel 16: Regel 16:
  
 ==== Veiligheid ==== ==== Veiligheid ====
-De VVD vindt dat inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor "//​criminaliteitsbestrijding,​ met inbegrip van terrorismebestrijding//",​ hierbij mag het niet gaan om "//het willekeurig aanleggen of toegankelijk maken van hele databestanden//"​. De VVD heeft zich eerder voorstander getoond van systemen die in de buurt komen van "//​willekeurig aanleggen//"​. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een langere [[politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] telecomgegevens en het [[politiek:​internet_afluisteren|willekeurig afluisteren]] van internetverkeer.+De VVD vindt dat inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor "//​criminaliteitsbestrijding,​ met inbegrip van terrorismebestrijding//",​ hierbij mag het niet gaan om "//het willekeurig aanleggen of toegankelijk maken van hele databestanden//"​. De VVD heeft zich eerder voorstander getoond van systemen die in de buurt komen van "//​willekeurig aanleggen//"​. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een langere [[archief:politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] telecomgegevens en het [[archief:politiek:​internet_afluisteren|willekeurig afluisteren]] van internetverkeer.
  
-"//​Zeden- en zware geweldsdelinquenten moeten levenslang onder [[politiek:​levenslang_toezicht|toezicht]] kunnen worden gesteld//",​ volgens de VVD. Of dit op basis van een gerechtelijke uitspraak gaat plaatsvinden of dat dit een reclasseringsmaatregel moet worden, is onbekend.+"//​Zeden- en zware geweldsdelinquenten moeten levenslang onder [[archief:politiek:​levenslang_toezicht|toezicht]] kunnen worden gesteld//",​ volgens de VVD. Of dit op basis van een gerechtelijke uitspraak gaat plaatsvinden of dat dit een reclasseringsmaatregel moet worden, is onbekend.
  
 De VVD wil "//een aangiftevolgsysteem ontwikkelen,​ waarbij slachtoffers van criminaliteit de voortgang van hun aangifte (online) kunnen volgen bij politie en justitie//"​. Hoe de toegang en beveiliging van dit systeem geregeld gaat worden, welke gegevens erin komen en hoe dit beveiligd gaat worden is onbekend. De VVD wil "//een aangiftevolgsysteem ontwikkelen,​ waarbij slachtoffers van criminaliteit de voortgang van hun aangifte (online) kunnen volgen bij politie en justitie//"​. Hoe de toegang en beveiliging van dit systeem geregeld gaat worden, welke gegevens erin komen en hoe dit beveiligd gaat worden is onbekend.
Regel 24: Regel 24:
 "//​Gedurende het (straf)proces moet het mogelijk zijn voor degene die aangifte heeft gedaan om anoniem te blijven//",​ volgens de VVD. "//​Gedurende het (straf)proces moet het mogelijk zijn voor degene die aangifte heeft gedaan om anoniem te blijven//",​ volgens de VVD.
  
-De VVD is voorstander van "//​gemeentelijke toezichthouders/​handhavers en [[politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]]//"​. Ook wil de VVD de bevoegdheden van BOA's, "//​winkel-BOA'​s//"​ en particuliere beveiligers uitbreiden. BOA's krijgen de "//​mogelijkheid boetes op te leggen bij overlast, kleine ergernissen en verkeersoverlast//"​. "//​Winkel-BOA'​s//"​ mogen na certificering "//​uitgerust worden met onder meer handboeien en pepperspray//"​. Particuliere beveiligers moeten "//​bepaalde taken//"​ gaan uitvoeren die geen "//​échte politietaken//"​ zijn, als dit "//​wettelijk verankerd//"​ wordt. Dit is een stevige uitbreiding van verschillende bevoegdheden en uit recente incidenten is gebleken dat BOA's soms excessief geweld gebruiken. Of een certificaat voldoende is om politietaken over te nemen zal moeten blijken. Wat dit gaat betekenen voor de rechten van de burger op straat is onbekend.+De VVD is voorstander van "//​gemeentelijke toezichthouders/​handhavers en [[archief:politiek:​cameratoezicht_gemeentewet|cameratoezicht]]//"​. Ook wil de VVD de bevoegdheden van BOA's, "//​winkel-BOA'​s//"​ en particuliere beveiligers uitbreiden. BOA's krijgen de "//​mogelijkheid boetes op te leggen bij overlast, kleine ergernissen en verkeersoverlast//"​. "//​Winkel-BOA'​s//"​ mogen na certificering "//​uitgerust worden met onder meer handboeien en pepperspray//"​. Particuliere beveiligers moeten "//​bepaalde taken//"​ gaan uitvoeren die geen "//​échte politietaken//"​ zijn, als dit "//​wettelijk verankerd//"​ wordt. Dit is een stevige uitbreiding van verschillende bevoegdheden en uit recente incidenten is gebleken dat BOA's soms excessief geweld gebruiken. Of een certificaat voldoende is om politietaken over te nemen zal moeten blijken. Wat dit gaat betekenen voor de rechten van de burger op straat is onbekend.
  
 De VVD is voorstander van de [[politiek:​wietpas|wietpas]]. Verder willen ze dat in coffeeshops "//​alleen giraal worden betaald//"​. Hiermee wordt niet alleen de gebruiker via de wietpas gecontroleerd,​ maar kan ook de hoeveelheid en frequentie van gebruik door de opsporingsinstanties worden achterhaald. De VVD is voorstander van de [[politiek:​wietpas|wietpas]]. Verder willen ze dat in coffeeshops "//​alleen giraal worden betaald//"​. Hiermee wordt niet alleen de gebruiker via de wietpas gecontroleerd,​ maar kan ook de hoeveelheid en frequentie van gebruik door de opsporingsinstanties worden achterhaald.
Regel 43: Regel 43:
  
 ==== Overig ==== ==== Overig ====
-De VVD blijft "//​tegen de invoering van een [[politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]]//"​.+De VVD blijft "//​tegen de invoering van een [[archief:politiek:​kilometerheffing|kilometerheffing]]//"​.
  
-De VVD is geen voorstander van een huurverhoging voor hogere inkomens, maar wil "//een passende huurtoeslag voor mensen met een laag inkomen//"​ en woningen "//​gaan verhuren tegen een marktconform tarief//"​. Hiermee lijken ze tegen het verstrekken van [[politiek:​belastingdienst_inkomensgegevens|inkomensgegevens]] van huurders aan verhuurders. In april 2012 stemde de VVD nog in met dit wetsvoorstel.+De VVD is geen voorstander van een huurverhoging voor hogere inkomens, maar wil "//een passende huurtoeslag voor mensen met een laag inkomen//"​ en woningen "//​gaan verhuren tegen een marktconform tarief//"​. Hiermee lijken ze tegen het verstrekken van [[archief:politiek:​belastingdienst_inkomensgegevens|inkomensgegevens]] van huurders aan verhuurders. In april 2012 stemde de VVD nog in met dit wetsvoorstel.
  
 ==== Wat wordt niet genoemd ==== ==== Wat wordt niet genoemd ====
-Eigenlijk blijft het programma van de VVD op privacy gebied vrij globaal. Er staat niets in over de [[politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA-database]],​ de afname van [[politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]],​ het [[politiek:​eld|ELD]],​ de [[politiek:​vir|VIR]],​ registratie van [[politiek:​registratie_prostituees|prostituees]],​ de [[politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] en [[politiek:​huiszoeking_uitkeringsgerechtigden|huiszoekingen]] bij uitkeringsgerechtigden om er maar eens een paar te noemen.+Eigenlijk blijft het programma van de VVD op privacy gebied vrij globaal. Er staat niets in over de [[archief:politiek:​verplicht_dna_onderzoek|DNA-database]],​ de afname van [[archief:politiek:​afschaffen_vingerafdrukken|vingerafdrukken]],​ het [[archief:politiek:​eld|ELD]],​ de [[archief:politiek:​vir|VIR]],​ registratie van [[archief:politiek:​registratie_prostituees|prostituees]],​ de [[archief:politiek:​bewaarplicht_telecom|bewaarplicht]] en [[archief:politiek:​huiszoeking_uitkeringsgerechtigden|huiszoekingen]] bij uitkeringsgerechtigden om er maar eens een paar te noemen.
  
 ===== Europese verkiezingen 2014 ===== ===== Europese verkiezingen 2014 =====
archief/politiek/vvd_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/14 03:08 door 66.249.76.111