Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:wetveiligheidsdiensten

Privacy in de politiek: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Weer heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel afgeschoten omdat die teveel inbreuk op de privacy zou maken. In 2007 is een wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen waardoor de verplichtingen voor bedrijven om gegevens aan de inlichtingendiensten te verstrekken, flink zouden toenemen. De Eerste Kamer was zeer kritisch. Minister Donner heeft om die reden op 17 maart 2011 besloten het wetsvoorstel in te trekken. Donner schrijft in de brief ook met een nieuw wetsvoorstel te zullen komen.

Het betreft een wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 2002 in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar terroristische dreiging. In de wet wordt de basis gelegd om bepaalde bestuursorganen, vervoerders zoals luchtvaartmaatschappijen en financiële dienstverleners te verplichten informatie aan de AIVD en MIVD te verstrekken. Aanbieders van openbare telecommunicatiediensten waren al verplicht gegevens te verstrekken aan de inlichtingendiensten. Dit wordt nu uitgebreid tot aanbieders van openbare communicatiediensten, waardoor bijvoorbeeld ook webhosts onder de verplichting zullen vallen.

De heer Van Raak (SP) vindt bij de stemming dat het onduidelijk is welke personen bedrijven of organisaties welke informatie moeten leveren en wat er met die informatie gaat gebeuren. Hij zegt nog steeds ernstige twijfels te hebben over de doelmatigheid van de informatieplicht. Hij vindt dat met dit wetsvoorstel de balans tussen veiligheid en privacy zoek raakt. Daarom stemt de SP tegen.

archief/politiek/wetveiligheidsdiensten.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:28 door KapiteinG