Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:englishno

the content in these wiki pages has been migrated to https://dutchvote.eu/en/ on feb 20th 2016, hosted by the Pirate Party in the Netherlands.

Explanation on the NO-arguments for the referendum


This page is currently being translated and should be finished as of this weekend

the neutral campaign by 'Geen Peil'

Source: http://www.geenpeil.nl Geenpeil was one of the groups that made the effort to collect the signatures needed to call for a referendum. They were actively making statements back then about why they thought a NO vote might be called for. As soon as the referendum became fact they changed their campaign to neutral. Official statement; “GeenPeil heeft voornamelijk campagne gevoerd op de onwenselijkheid van de Europese toenadering tot Oekraïne”..“Nu het referendum eenmaal een feit is, wil GeenPeil aan niemand opdragen wat ze moeten stemmen.”..“De campagne zal daar ook op gericht zijn: of je nou positief, negatief of neutraal tegenover het associatieverdrag staat, GeenPeil wil iedereen faciliteren en helpen om zijn of haar standpunt uit te dragen. Opdat we in Nederland weer meer inspraak krijgen in een democratie van iedereen.”

This treaty is bad for Ukraïne, Europa and for us

Toelichting

‘…Het land wordt gedwongen om alle marktregels van de Europese Unie over te nemen. En dat is precies wat de grote bedrijven willen: Oekraïne wordt een wingewest. De rekening van het opnemen van Oekraïne in de Europese markt wordt ook nog eens betaald door de burgers. De bevordering van de export van Oekraïne zal bijvoorbeeld worden opgebracht door de Europese belastingbetaler. Kortom: Het akkoord is goed voor de multinationals maar slecht voor de mensen hier en dáár.’

op 925.nl wordt in een kort filmpje uitgelegd hoe de belastingwet in Oekraïne maar vooral ook in Nederland niet in het voordeel van de Nederlandse en Oekraïnsche burger is ingericht, maar in het belang van constructies om belasting te ontduiken.

The EU wants to integrate Ukraïne

Source: https://www.burgercomite-eu.nl/referendum-oekraine/

“In juni jl. is door de Eerste Kamer een Europees associatie-verdrag met Oekraïne goedgekeurd. Zoals duidelijk uit de behandeling van dit wetsvoorstel blijkt, hoopt de EU met dit associatieverdrag Oekraïne (en trouwens ook Georgië en Moldavië) geleidelijk in de EU te integreren. ”

Explanation

Uit de behandeling van het wetsvoorstel blijkt dat meerdere eerste kamerleden zich hier zorgen over maken. Minister Koenders geeft in antwoord aan dat dat niet hoeft. Navraag bij de eerste kamer leert verder dat; “Tijdens het debat in de Eerste Kamer stellen de Senatoren vragen de minister en geeft de minister hierop antwoord. Het nieuwsbericht is een samenvatting van het debat en onder het kopje “Belangrijke boodschap van steun” leest u een 'reactie van de minister'. Helemaal onderaan het nieuwsbericht kunt u middels het stenogram het gehele debat teruglezen. Het is niet zo dat de minister naderhand aan de Eerste Kamer nog een brief stuurt met daarop een reactie van alle vragen die er tijdens het debat aan de orde zijn gesteld.”

Europese wetten moeten worden overgenomen ten behoeve van toekomstig lidmaatschap

Source: https://www.burgercomite-eu.nl/referendum-oekraine/

“Deze landen moeten zelfs EU-wetgeving gaan overnemen. Dit verdrag is dus duidelijk een opstapje naar volledig EU-lidmaatschap, ook al zullen onze regering en de EU dit natuurlijk ontkennen. Voor Kroatië, dat in 2001 een associatieverdrag kreeg en sinds 2013 lid is van de EU bleek dit in het verleden al het geval geweest te zijn.”

Explanation

Wetgeving in die landen wordt in lijn gebracht met EU-wetgeving, maar daaruit kan je nog niet dit als beoogde doel herleiden. Dat dit een soort stiekem doel zou zijn wordt momenteel expliciet ontkend.

Ten tijde van het ondertekenen van het verdrag door Oekraïne werd echter door de Europese commissaris voor uitbreiding van de unie, Stefan Füle, klip en klaar toekomstig lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld.

Europarlementariërs Guy Verhofstadt en Hans van Baalen waren tijdens de rellen/coup op het Maidan plein om de mensen daar een hart onder riem te steken. Zie hier de speech van Verhofstadt citaat: “today the European Union starts with sanctions against the regime of Ukraïne, and that's only the beginning”. “We as the European Union have one obligation, that's to stay behind your cause”. Landen zoals Oekraïne zijn zelf wél van mening dat dit soort verdragen een opstap zijn naar lidmaatschap, wat de uitspraken van Verhofstadt en van Baalen toch wel in dat licht plaatst.

Met sinds 2013 EU lid Kroatië werd inderdaad eerst een associatieverdrag gesloten.

associatieverdrag was aanleiding tot burgeroorlog Oekraïne

Source: https://www.burgercomite-eu.nl/referendum-oekraine/

“Dit associatieverdrag is bovendien dé aanleiding geweest voor de huidige burgeroorlog in Oekraïne. De voormalige regering Janoekovitsj wilde dit verdrag in 2013 niet ondertekenen. Een deel van de Oekraïense bevolking kwam toen in opstand, ondertussen op onverantwoorde wijze opgehitst op het Maidan door europarlementariërs als Guy Verhofstadt en Hans van Baalen en Tweede Kamerlid voor de PvdA Jacques Monasch, die zo hielpen de lont in het kruitvat te steken. Er vond een staatsgreep plaats met steun van de VS en EU, en een burgeroorlog ontbrandde.”

Explanation

Het niet willen tekenen door voormalige regering Janoekovitsj, was aanleiding tot de rellen die leidden tot een soort coup. We weten niet wat en gebeurd zou zijn als hij wél had getekend. We weten ook niet waarom hij niet wilde tekenen, hoewel 'druk uit Rusland' genoemd wordt.

De regime verandering in Oekraïne als gevolg van mislukte onderhandelingen met de EU was de directe aanleiding voor de afscheiding door de Krim, wat weer leidde tot sancties tegen Rusland en was ook de directe aanleiding voor de opstand in oost Oekraïne.

Zowel de EU (voorbeeld; Verhofstadt/van Baalen), als de Verenigde Staten (voorbeeld; Nuland hebben actief op die regime verandering aangestuurd.

De Eurozone steekt zich uit geo politieke overwegingen in de schulden

Source: https://www.burgercomite-eu.nl/referendum-oekraine/

“De schulden voor de Eurozone blijven zich opstapelen. Ook na de inlijving van landen zoals Bulgarije en Roemenië blijft de EU officieel aansturen op verdere uitbreiding van haar grondgebied met nieuwe landen, om daar wederom tientallen miljarden in te pompen. Ze rukt bewust steeds verder op naar het oosten (uit geopolitieke overwegingen) wat tot allerlei ongewenste spanningen met Rusland heeft geleid. Het associatieverdrag van de EU met Oekraïne, dat in oorlog is en failliet, is niet alleen onverantwoord, maar ook provocatief en een bedreiging voor de welvaart en welzijn van ons én van de Oekraïners.”

Explanation

De totstandkoming van het associatieakkoord heeft bijgedragen aan 'spanningen met Rusland'. De indruk wordt daardoor gewekt dat er geo politieke belangen kunnen spelen, die aansturen op 'spanningen met Rusland' of ze voor lief nemen.

Een welvarende handelsrelatie met Rusland impliceert goede betrekkingen met andere BRICS landen, waaronder China.

Goede betrekkingen van de Eurozone met Rusland (en China) zouden als bedreiging kunnen worden gezien voor de status van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt binnen het westerse financiële systeem gebaseerd op schulden.

Ter illustratie; China en Rusland hebben concrete stappen in die richting genomen door minder afhankelijk te worden van de Wereldbank, het IMF en van het SWIFT betalingssysteem, door een eigen systeem te bouwen.

De 'petrodollar' koppeling is een belangrijk onderdeel van de dollar als wereldreservemunt; Irak wilde bijvoorbeeld zijn olie in Euro's in plaats van dollars gaan afrekenen ten tijde van Saddam Hussein, vanaf februari 2016 is Iran voornemens haar olie in Euro's af te gaan rekenen.

Vanuit dat oogpunt bezien zou je een JA in het referendum kunnen zien als een keuze voor het systeem met de dollar als wereldreservemunt, terwijl een NEE een bedreiging is voor de machtspositie van de Verenigde Staten.

een nee is niet alleen een nee tegen het akkoord

Source: https://www.burgercomite-eu.nl/referendum-oekraine/

“Wij willen met een referendum over dit associatieverdrag met Oekraïne een luid en duidelijk ‘Nee!’ laten horen naar de EU. En de Nederlandse politici dwingen om het debat hierover in ons land met zijn burgers te voeren in plaats van alleen met elkaar. Daarnaast is het referendum een goede aanleiding om de inhoud ervan en het werkelijke effect ervan eens kritisch tegen het licht te houden. Worden de Oekraïense burgers er beter van? Of vooral politici en oligarchen?”

Explanation

Een associatieakkoord zoals met Oekraïne werd ook gesloten met Moldavië en Georgië. Daarover werd echter geen referendum initiatief genomen. Dit raadgevend referendum gaat om die reden kennelijk niet als eerste om de tekst van het akkoord, maar om het afsluiten van dit akkoord specifiek met Oekraïne.

De Nederlandse politiek lijkt vooralsnog géén campagne te voeren voor dit referendum behalve de SP die aankondigde dit te gaan doen; de minister lijkt met beperking financiële middelen wel de opkomst te beperken.

Het punt 'politici en oligarchen' lijkt valide;

  • Hunter Biden (de zoon van de Amerikaanse vice president Joe Biden) treedt een maand na ondertekening van het akkoord toe tot en wordt voorzitter van de raad van bestuur van het grootste oliebedrijf van Oekraïne;
  • Miljardair George Soros steunt de JA campagne van voor het referendum met twee ton. Soros stelde in 2015 dat hij voornemens was een miljard dollar te investeren in Oekraïne;
  • In Oekraïne breidde in augustus 2014 de Amerikaanse multinational Monsanto haar activiteiten uit, na een lening van 17 miljard door het IMF aan Oekraïne;
  • van eenvandaag.nl 5 feb 2016 “De roof van de 24 schilderijen uit het Westfries Museum in Hoorn in 2005 is gebeurd in opdracht van een rijke oligarch. De roof zelf is uitgevoerd door een Oekraïner met een Deens paspoort. Dat blijkt uit een artikel van de Oekraïense krant Vesti. Na de succesvolle roof 11 jaar geleden nam de dief de schilderijen mee naar Kiev waar hij ze bewaarde in zijn appartement. Toen een speciale brigade van de Oekraïense politie daar lucht van kreeg vielen ze zijn appartement binnen. Maar in plaats van het museum in Hoorn in te lichten en de schilderijen terug te geven aan Nederland, hielden de Oekraïners de boel onder de pet en bewaarden ze de schilderijen in de hoop er zelf rijk mee te worden.”
archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016/englishno.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:31 door KapiteinG