Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:englishyes

the content in these wiki pages has been migrated to https://dutchvote.eu/en/ on feb 20th 2016, hosted by the Pirate Party in the Netherlands.

Explanation on the YES-arguments for the referendum


This page is currently being translated and should be finished as of this weekend

Not signing this treaty would reward 'the suspected perpetrator of MH17'

Source: Volkskrant Bert Lanting, 6 februari 2016

In de Volkskrant van 6 februari 2016 wordt door redacteur Bert Lanting 'MH17' als argument opgevoerd om vóór het association treaty te stemmen, door te speculeren op 'waarschijnlijke' daders; 'Een stem tegen het association treaty is een buiging voor het Kremlin en de pro-Russische rebellen. Of, om het heel cru te stellen: het is een stem voor de mensen die naar alle waarschijnlijkheid vlucht MH17 hebben neergehaald'

Explanation

Een referentie aan MH17 vóór of tegen een JA of NEE stem, is appelleren aan een onderbuik gevoel zonder feitelijke onderbouwing over de rug van slachtoffers en hun nabestaanden.

Indirect maakt Volkskrant gebruik van de emoties rondom MH17 om door haar veronderstelde link aan te tonen tussen dit association treaty en Russia. Dit is een variant van het 'geo-politieke argument'. Op GeenStijl.nl wordt ingegaan op het Volkskrant artikel.

Not signing this treaty would reward Putin for annexing Krim

Explanation

Michiel van Hulten benoemt dat het verdrag tussen de EU en Ukraine invloed heeft op de verstandhouding met Russia. Dit is een variant van het 'geo-politieke argument'.

Cooperation, not Accension

http://www.stemvoor.nl “Whatever the Opponents of the treaty will tell you, accension of the Ukraine to the EU is not what is going on here. It is about cooperation. The current Ukraine will never be a member of the EU. To qualify for membership a country must fullfill strong political and economic requirements that the Ukraine will take possibly several decades to fullfill them. Borderbooths will remain, toerist and trade very welcome!”

Explanation

In de Volkskrant dd 8 oktober 2003 wordt deze indruk wel gewekt. Er wordt sinds 1998 op basis van diverse overeenkomsten met Ukraine samengewerkt. Dit is de eerste keer dat een verdergaand 'association agreement' wordt afgesproken. Herman van Rompuy noemde het the most ambitious agreement the European Union has ever offered to a nonMember State. Sommige leden van de eerste kamer en de betreffende landen zelf zien er een opmars in naar EU lidmaatschap. Op de website van europa-nu.nl staat dit over het meer vrijblijvende Oostelijk Handelsverdrag (een voorloper van het association treaty); “Polen en andere Oost- Europese lidstaten zien het partnerschap als een toekomstige basis voor toetreding van de eerder genoemde landen tot de EU”. Met Kroatië werd eerst een association treaty gesloten, voordat het lid werd van de EU.

Cooperating with the Ukraine will cost money

http://www.stemvoor.nl “In handel gaan de kosten immers voor de baten uit. En stabiliteit en veiligheid krijg je ook niet voor niks. Daar is ook al geld voor uitgetrokken door de EU. Maar dit samenwerkingsverdrag gaat Nederland geen extra geld kosten. Het verdrag legt wel verplichtingen op ten aanzien van solide financieel beheer, maar er staat geen verplichting in voor de EU-landen om Ukraine financieel te ondersteunen.”

Explanation

Handel wordt normaal gesproken gedreven door ondernemende bedrijven die zelf de kosten vóór de baten nemen. De samenwerking met Ukraine kost de belastingbetaler in Europe 11 miljard gemeenschapsgeld. Deze uitspraak wekt de indruk dat met publiek geld een investeringsrisico wordt afgedekt of het investeringsklimaat wordt verbeterd. Er wordt niet benoemd hoe dit geld, de baten, dan weer terug naar de belastingbetaler vloeit. Desondanks de gedane investeringen gaat Ukraine eind 2015 deels failliet op haar staatsschuld. De totstandkoming van deze overeenkomst heeft destabiliserend gewerkt en een grotere onveiligheid tot gevolg; de ondertekening van dit verdrag mislukte in november 2013, waarna een bloedige revolutie en coup plaatsvond. Als gevolg daarvan scheidden de burgers van de Krim zich in referendum af wat leidde tot inname en annexatie van de Krim door- en een handelsboycot met Russia. In het Oosten van Ukraine woedt sindsdien een soort burgeroorlog. In dat conflict werd vlucht MH17 neergeschoten.

Financing 'Stem voor Nederland'

http://www.stemvoor.nl “Stem voor Nederland received 200.000 euro subsidy from Open Society Foundations (OSF). OSF has a long history of promoting democracy, human rights and rule of law in Europe. OSF is just like Stem voor Nederland of the opinion that a cooperative treaty with the Ukraine will play an important part in equalisnig opertunities and fighting corruption as well as enhancing social justice in the Ukraine.”

Explanation

Miljardair George Soros is eigenaar van de OSF.

Hoge vertegenwoordiger van de EU voor Ukraine, Kálmán Mizsei, is vice-voorzitter van 'the Roma Policy Board' van de OSF.

De OSF steunt de JA campagne van stemvoornederland voor het referendum.

George Soros is ook wel bekend als de man 'who broke the bank of England' toen hij een miljard dollar verdiende door te speculeren tegen het Britse pond in 1992. China waarschuwt Soros in januari om niet ook tegen de Chinese munt te speculeren, zoals destijds tegen het Britse pond. Soros stelde in 2015 dat hij voornemens was een miljard dollar te investeren in Ukraine en heeft naast altruïstische motieven daarom ook een mogelijk zakelijk motief bij een JA stem.

Stimulating Ukraine

http://www.stemvoor.nl “Ukraine moet vooral zelf aan de slag om een stabiel land te worden. Een volwassen democratie, zonder corruptie en met een welvarende bevolking. Zo kan Ukraine op een gelijkwaardige manier omgaan met Nederland, de EU en Russia. Het akkoord houdt het land op het goede pad.”

Explanation

Na het ondertekenen van dit akkoord speelden incidenten die illustreren dat het akkoord nog niet heeft geleid tot 'het rechte pad'. Ukraine stelt erkenning van het internationaal strafhof met drie jaar uit. En de geheime dienst, onderdeel van het overheids apparaat van Ukraine, is betrokken bij de heling van drie gestolen schilderijen uit het westfries museum. In februari 2016 worden de doeken opnieuw te koop aangeboden in het illegale circuit.

Rondom MH17 speelt er de kennelijke onwil van Ukraine om te voorzien in de opnamen van de luchtverkeersleiding.

Human Rights

http://www.stemvoor.nl “Ukraine gaat veranderingen doorvoeren op het gebied van mensenrechten, in overeenstemming met Europese regels en waarden. Ukraine gaat zelf aan de slag, het samenwerkingsverdrag houdt het land op het goede pad.”

Explanation

Ukraine had al eerder de universele verklaring voor de rechten van de mens en European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms geratificeerd. In het oorlogsgebied in oost Ukraine vinden een jaar na dat het associatie verdrag is getekend desondanks oorlogsmisdaden plaats.

Trade Barriers

http://www.stemvoor.nl “Het verdrag met de EU neemt handelsbelemmeringen weg. Door dit akkoord krijgt handelsland Nederland meer kansen op een markt van 45 miljoen mensen.”

Explanation

De The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) wordt nog onderzocht. <bijdragen gevraagd>

Security of Europe

http://www.stemvoor.nl “De Nederlandse veiligheid staat onder druk. Met zoveel onrust aan de buitengrenzen van de EU moeten we bouwen aan een zone van vrede en stabiliteit in en om Europe. Daarvoor hebben we een stabiel en welvarend Ukraine nodig.”

Explanation

De periode na het uiteenvallen van het Warschaupact, wordt wel beschouwd als het einde van de koude oorlog en normalisatie van de relatie met Russia; er was minder sprake van onrust aan de buitengrenzen. Onderdeel van de afspraken die, volgens de Russen, werden gemaakt over de hereniging van oost- en west Duitsland was dat de NAVO zich niet oostwaarts zou uitbreiden. Dat werd niet in een verdrag vastgelegd, maar kennelijk wel uitgesproken, zoals hier (1990) door destijds NAVO baas Wörner;“This will also be true of a united Germany in NATO. The very fact that we are ready not to deploy NATO troops beyond the territory of the Federal Republic gives the Soviet Union firm security guarantees”.

De NAVO breidde uit richting het oosten. In Polen wordt vervolgens een raketschild geplaatst. NAVO zei dat dat 'tegen Iran' was, maar later komt de aap uit de mouw. Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse veiligheid wordt bedreigd door deze expansie, wapenplaatsing én voorwendselen. Dit associatie akkoord kan je interpreteren als 'oostwaarts opschuiven'. Wat dit voor consequenties kan hebben voor 'de buitengrenzen van Europe' is zichtbaar in Oost-Ukraine en de sancties met Russia.

Het is de vraag of de veiligheid van Europe meer gebaat is bij stabiele grenzen, of juist meer bij handel en samenwerking met partijen buiten die grenzen.

Ukrainian reforms

Explanation

De staatsfinanciën van Ukraine zijn niet houdbaar volgens de regels van het verdrag van Maastricht. Ukraine ging selectief failliet eind 2015 op haar staatsschuld. Een onderdeel van maatregelen voor Ukraine (en andere landen met een onhoudbare schuldpositie) om 'een stabiel en welvarend land' te worden zou kunnen zijn; een afschrijven van die schuldpositie. Het akkoord brengt Ukraine dichter bij de manier waarop de European Union met haar schulden omgaat; teruglopende inkomsten door oplopende belastingdruk, monetaire verruiming, negatieve rente, deflatie. Het stapelen van kredieten aan Ukraine lijkt wel wat op wat vooraf ging aan de Oranje revolutie in 1994.

More than anything else, this is a freetrade agreement with the Ukraine

Source: “..Dit is in eerste plaats een vrijhandelsverdrag met Ukraine,dat is in ons belang, dat leidt tot meer banen hier…” Rutte, Buitenhof, 10-1-'16

Explanation

Het associatie akkoord omvat het DCFTA handelsverdrag, dat ook met andere landen in de regio is gesloten. Premier Rutte stelt in dit interview dat dit handelsverdrag het belangrijkste onderdeel van het akkoord met Ukraine is. Dat is een relevante aanvulling die uit alleen de stukken nog niet zo duidelijk bleek.

Daarna zegt hij dat het akkoord goed is voor onze handel en tot meer banen zal leiden.

Er is voor zover bekend geen onderzoek beschikbaar waaruit dat wordt onderbouwd. De meest recente onderzoeken over de impact van het association treaty zijn uit 2007. Dat is het jaar waarin de onderhandelingen over het verdrag zijn begonnen. De impact van eventuele wijzigingen op de teksten sindsdien zijn in dat onderzoek niet meegewogen. De veranderde situatie in Ukraine sindsdien en tussen Ukraine en haar handelspartners Russia en Europe zijn ook niet meegewogen.

Ukraine heeft naar verluidt een economie ter grootte van de provincie noord-Holland.

we have similar tradeagreements with countries in Central America and the Middle East, those won't become EU memberstates either

Source: ..it is not a pre-accesiontreaty, as the opposers claim”. “We have such associative agreements with Central America, we have them in the middle East. They do not want to join the European Union. So there isnt any risk of that being the case…” Rutte, Buitenhof, 10-1-'16 (translated)

Explanation

The NOS website states: The European Union has dozens of association treaties, but the contents vary from one country to the next. Association treaties can be used to regulate traderelations or to create a customs unity. In some association treaties preparations are made for future membership of the European Union, for example in the case of Kroatië.

Van Rompuy confirms not all association treaties are similar: "the most ambitious agreement the European Union has ever offered to a nonMember State".

archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016/englishyes.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:42 door 2001:980:3a80:1:21aa:9a16:294b:87a0