Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:englishyes

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:englishyes [2016/02/18 21:42]
DavidVanDeijk [Toelichting -> Explanation]
archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:englishyes [2017/09/11 22:42]
2001:980:3a80:1:21aa:9a16:294b:87a0 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 1: Regel 1:
 +the content in these wiki pages has been migrated to [[https://​dutchvote.eu/​en/​]] on feb 20th 2016, hosted by the Pirate Party in the Netherlands.
 +
 ====== Explanation on the YES-arguments for the referendum ====== ====== Explanation on the YES-arguments for the referendum ======
  
Regel 6: Regel 8:
  
  
-===== Als je dit verdrag niet tekent, beloon je 'de vermoedelijke dader van MH17' =====+===== Not signing this treaty would reward ​'the suspected perpetrator of MH17' =====
  
-Bron: [[http://​www.volkskrant.nl/​politiek/​wat-staat-er-nou-echt-in-dat-associatieverdrag~a4239293/?​hash=14b73ae30a5aa96b06214edad2a49d42e78579cc|Volkskrant]] Bert Lanting, 6 februari 2016+Source: [[http://​www.volkskrant.nl/​politiek/​wat-staat-er-nou-echt-in-dat-associatieverdrag~a4239293/?​hash=14b73ae30a5aa96b06214edad2a49d42e78579cc|Volkskrant]] Bert Lanting, 6 februari 2016
  
-In de Volkskrant van 6 februari 2016 wordt door redacteur Bert Lanting '​MH17'​ als argument opgevoerd om vóór het associatieverdrag ​te stemmen, door te speculeren op '​waarschijnlijke'​ daders; //'Een stem tegen het associatieverdrag ​is een buiging voor het Kremlin en de pro-Russische rebellen. Of, om het heel cru te stellen: het is een stem voor de mensen die naar alle waarschijnlijkheid vlucht MH17 hebben neergehaald'//​+In de Volkskrant van 6 februari 2016 wordt door redacteur Bert Lanting '​MH17'​ als argument opgevoerd om vóór het association treaty ​te stemmen, door te speculeren op '​waarschijnlijke'​ daders; //'Een stem tegen het association treaty ​is een buiging voor het Kremlin en de pro-Russische rebellen. Of, om het heel cru te stellen: het is een stem voor de mensen die naar alle waarschijnlijkheid vlucht MH17 hebben neergehaald'//​
  
-==== Toelichting ​====+==== Explanation ​====
 Een referentie aan MH17 vóór of tegen een JA of NEE stem, is appelleren aan een onderbuik gevoel zonder feitelijke onderbouwing over de rug van slachtoffers en hun nabestaanden. ​ Een referentie aan MH17 vóór of tegen een JA of NEE stem, is appelleren aan een onderbuik gevoel zonder feitelijke onderbouwing over de rug van slachtoffers en hun nabestaanden. ​
  
-Indirect maakt Volkskrant gebruik van de emoties rondom MH17 om door haar veronderstelde link aan te tonen tussen dit associatieverdrag ​en Rusland. Dit is een variant van het [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​nee#​de_eurozone_steekt_zich_uit_geo_politieke_overwegingen_in_de_schulden|'​geo-politieke argument'​]].+Indirect maakt Volkskrant gebruik van de emoties rondom MH17 om door haar veronderstelde link aan te tonen tussen dit association treaty ​en Russia. Dit is een variant van het [[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​nee#​de_eurozone_steekt_zich_uit_geo_politieke_overwegingen_in_de_schulden|'​geo-politieke argument'​]].
 Op [[http://​www.geenstijl.nl/​mt/​archieven/​2016/​02/​lanterfanting.html|GeenStijl.nl ]]wordt ingegaan op het Volkskrant artikel. Op [[http://​www.geenstijl.nl/​mt/​archieven/​2016/​02/​lanterfanting.html|GeenStijl.nl ]]wordt ingegaan op het Volkskrant artikel.
  
  
-===== Als je dit verdrag niet tekent, beloon je Poetin voor annexeren van de Krim ===== +===== Not signing this treaty would reward Putin for annexing ​Krim ===== 
-Bron: [[https://​twitter.com/​stemvoor/​status/​694635313709334528|citaat]] [[http://​www.stemvoor.nl]]+Source: [[https://​twitter.com/​stemvoor/​status/​694635313709334528|quote]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
  
-==== Toelichting ​==== +==== Explanation ​==== 
-[[https://​twitter.com/​mvanhulten|Michiel van Hulten]] benoemt dat het verdrag tussen de EU en Oekraïne ​invloed heeft op de verstandhouding met Rusland. Dit is een variant van het [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​nee#​de_eurozone_steekt_zich_uit_geo_politieke_overwegingen_in_de_schulden|'​geo-politieke argument'​]].+[[https://​twitter.com/​mvanhulten|Michiel van Hulten]] benoemt dat het verdrag tussen de EU en Ukraine ​invloed heeft op de verstandhouding met Russia. Dit is een variant van het [[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​nee#​de_eurozone_steekt_zich_uit_geo_politieke_overwegingen_in_de_schulden|'​geo-politieke argument'​]].
  
-===== Samenwerkinggeen toetreding ​=====+===== Cooperationnot Accension ​=====
 [[http://​www.stemvoor.nl]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
-//"Wat de tegenstanders van het verdrag ook roepentoetreding van Oekraïne tot de EU is hier niet aan de ordeHet gaat om samenwerkingHet huidige Oekraïne zal nooit lid worden van de EU. Om lid te worden moet een land aan zware politieke en economische eisen voldoen waar Oekraïne mogelijk pas over tientallen jaren aan zal voldoenGrenshokjes blijven staantoeristen en zakenmensen welkom!"//+//"Whatever the Opponents of the treaty will tell youaccension of the Ukraine to the EU is not what is going on hereIt is about cooperationThe current Ukraine will never be a member of the EU. To qualify for membership a country must fullfill strong political and economic ​ requirements that the Ukraine will take possibly several decades to fullfill themBorderbooths will remaintoerist and trade very welcome!"//
  
-==== Toelichting ​==== +==== Explanation ​==== 
-In de Volkskrant dd [[http://​www.volkskrant.nl/​archief/​eu-belooft-oekraine-lidmaatschap~a722170/​|8 oktober 2003]] wordt deze indruk wel gewekt. Er wordt [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context|sinds 1998]] op basis van diverse overeenkomsten met Oekraïne ​samengewerkt. Dit is de eerste keer dat een verdergaand 'associatieakkoord' wordt afgesproken. [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vi1i2tztocuz/​h_a_herman_van_rompuy|Herman van Rompuy]] noemde het [[http://​www.consilium.europa.eu/​en/​press/​press-releases/​2013/​11/​pdf/​remarks-by-president-herman-van-rompuy-at-the-press-conference-of-the-eastern-partnership-summit-in-vilnius/​|the most ambitious agreement the European Union has ever offered to a nonMember State]]. Sommige leden van de [[https://​www.eerstekamer.nl/​nieuws/​20150702/​debat_over_goedkeuring|eerste kamer]] en de [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vi4vbv1tpls3/​oostelijk_partnerschap|betreffende landen zelf]] zien er een opmars in naar EU lidmaatschap. Op de website van europa-nu.nl staat dit over het meer vrijblijvende Oostelijk Handelsverdrag (een voorloper van het associatieverdrag); //"​Polen en andere Oost- Europese lidstaten zien het partnerschap als een toekomstige basis voor toetreding van de eerder genoemde landen tot de EU".// Met [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vh9idcqe1eng/​toetreding_kroatie_tot_de_europese_unie|Kroatië]] werd eerst een associatieverdrag ​gesloten, voordat het lid werd van de EU.+In de Volkskrant dd [[http://​www.volkskrant.nl/​archief/​eu-belooft-oekraine-lidmaatschap~a722170/​|8 oktober 2003]] wordt deze indruk wel gewekt. Er wordt [[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context|sinds 1998]] op basis van diverse overeenkomsten met Ukraine ​samengewerkt. Dit is de eerste keer dat een verdergaand 'association agreement' wordt afgesproken. [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vi1i2tztocuz/​h_a_herman_van_rompuy|Herman van Rompuy]] noemde het [[http://​www.consilium.europa.eu/​en/​press/​press-releases/​2013/​11/​pdf/​remarks-by-president-herman-van-rompuy-at-the-press-conference-of-the-eastern-partnership-summit-in-vilnius/​|the most ambitious agreement the European Union has ever offered to a nonMember State]]. Sommige leden van de [[https://​www.eerstekamer.nl/​nieuws/​20150702/​debat_over_goedkeuring|eerste kamer]] en de [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vi4vbv1tpls3/​oostelijk_partnerschap|betreffende landen zelf]] zien er een opmars in naar EU lidmaatschap. Op de website van europa-nu.nl staat dit over het meer vrijblijvende Oostelijk Handelsverdrag (een voorloper van het association treaty); //"​Polen en andere Oost- Europese lidstaten zien het partnerschap als een toekomstige basis voor toetreding van de eerder genoemde landen tot de EU".// Met [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vh9idcqe1eng/​toetreding_kroatie_tot_de_europese_unie|Kroatië]] werd eerst een association treaty ​gesloten, voordat het lid werd van de EU.
  
  
-===== Samenwerking met Oekraïne kost geld =====+===== Cooperating with the Ukraine will cost money =====
 [[http://​www.stemvoor.nl]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
-//"In handel gaan de kosten immers voor de baten uit. En stabiliteit en veiligheid krijg je ook niet voor niks. Daar is ook al geld voor uitgetrokken door de EU. Maar dit samenwerkingsverdrag gaat Nederland geen extra geld kosten. Het verdrag legt wel verplichtingen op ten aanzien van solide financieel beheer, maar er staat geen verplichting in voor de EU-landen om Oekraïne ​financieel te ondersteunen."//​+//"In handel gaan de kosten immers voor de baten uit. En stabiliteit en veiligheid krijg je ook niet voor niks. Daar is ook al geld voor uitgetrokken door de EU. Maar dit samenwerkingsverdrag gaat Nederland geen extra geld kosten. Het verdrag legt wel verplichtingen op ten aanzien van solide financieel beheer, maar er staat geen verplichting in voor de EU-landen om Ukraine ​financieel te ondersteunen."//​
  
-==== Toelichting ​==== +==== Explanation ​==== 
-Handel wordt normaal gesproken gedreven door ondernemende bedrijven die zelf de kosten vóór de baten nemen. De samenwerking met Oekraïne ​kost de belastingbetaler in Europa ​[[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_MEMO-14-159_en.htm|11 miljard]] gemeenschapsgeld. Deze uitspraak wekt de indruk dat met publiek geld een investeringsrisico wordt afgedekt of het investeringsklimaat wordt verbeterd. Er wordt niet benoemd hoe dit geld, de baten, dan weer terug naar de belastingbetaler vloeit. Desondanks de gedane investeringen gaat Oekraïne ​eind 2015 [[http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|deels failliet op haar staatsschuld]]. De totstandkoming van deze overeenkomst heeft destabiliserend gewerkt en een grotere onveiligheid tot gevolg; de ondertekening van dit verdrag [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context#​november|mislukte in november 2013]], waarna een bloedige revolutie en coup plaatsvond. Als gevolg daarvan scheidden de burgers van de Krim zich in referendum af wat leidde tot inname en annexatie van de Krim door- en een handelsboycot met Rusland. In het Oosten van Oekraïne ​woedt sindsdien een soort burgeroorlog. In dat conflict werd vlucht MH17 neergeschoten.+Handel wordt normaal gesproken gedreven door ondernemende bedrijven die zelf de kosten vóór de baten nemen. De samenwerking met Ukraine ​kost de belastingbetaler in Europe ​[[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_MEMO-14-159_en.htm|11 miljard]] gemeenschapsgeld. Deze uitspraak wekt de indruk dat met publiek geld een investeringsrisico wordt afgedekt of het investeringsklimaat wordt verbeterd. Er wordt niet benoemd hoe dit geld, de baten, dan weer terug naar de belastingbetaler vloeit. Desondanks de gedane investeringen gaat Ukraine ​eind 2015 [[http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|deels failliet op haar staatsschuld]]. De totstandkoming van deze overeenkomst heeft destabiliserend gewerkt en een grotere onveiligheid tot gevolg; de ondertekening van dit verdrag [[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context#​november|mislukte in november 2013]], waarna een bloedige revolutie en coup plaatsvond. Als gevolg daarvan scheidden de burgers van de Krim zich in referendum af wat leidde tot inname en annexatie van de Krim door- en een handelsboycot met Russia. In het Oosten van Ukraine ​woedt sindsdien een soort burgeroorlog. In dat conflict werd vlucht MH17 neergeschoten.
  
-===== Financiering ​Stem voor Nederland =====+===== Financing 'Stem voor Nederland' ​=====
 [[http://​www.stemvoor.nl]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
-//"​Stem voor Nederland ​heeft 200.000 euro subsidie gekregen van Open Society Foundations (OSF). OSF heeft een lange staat van dienst op het punt van het bevorderen van democratiemensenrechten en de rechtsstaat ​in Europa. OSF is net als Stem voor Nederland ​van mening dat het samenwerkingsverdrag met Oekraïne een belangrijke rol zal spelen bij het verbeteren van gelijke kansen, het bestrijden van corruptie en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid ​in Oekraïne."//+//"​Stem voor Nederland ​received ​200.000 euro subsidy from Open Society Foundations (OSF). OSF has a long history of promoting democracyhuman rights and rule of law in Europe. OSF is just like Stem voor Nederland ​of the opinion that a cooperative treaty with the Ukraine will play an important part in equalisnig opertunities and fighting corruption as well as enhancing social justice ​in the Ukraine."//
  
-==== Toelichting ​====+==== Explanation ​====
 Miljardair George Soros is eigenaar van de [[https://​www.opensocietyfoundations.org/​about|OSF]]. ​ Miljardair George Soros is eigenaar van de [[https://​www.opensocietyfoundations.org/​about|OSF]]. ​
  
-Hoge vertegenwoordiger van de EU voor Oekraïne, [[https://​en.m.wikipedia.org/​wiki/​K%C3%A1lm%C3%A1n_Mizsei|Kálmán Mizsei]], is vice-voorzitter van 'the Roma Policy Board' van de OSF.+Hoge vertegenwoordiger van de EU voor Ukraine, [[https://​en.m.wikipedia.org/​wiki/​K%C3%A1lm%C3%A1n_Mizsei|Kálmán Mizsei]], is vice-voorzitter van 'the Roma Policy Board' van de OSF.
  
 De OSF steunt de JA campagne van stemvoornederland voor het referendum. ​ De OSF steunt de JA campagne van stemvoornederland voor het referendum. ​
  
-George Soros is ook wel bekend als de man [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Black_Wednesday|'​who broke the bank of England'​]] toen hij een miljard dollar verdiende door te speculeren tegen het Britse pond in 1992. [[http://​uk.businessinsider.com/​china-warned-george-soros-against-war-on-the-renminbi-2016-1|China waarschuwt Soros]] in januari om niet ook tegen de Chinese munt te speculeren, zoals destijds tegen het Britse pond. Soros [[http://​money.cnn.com/​2015/​03/​30/​investing/​ukraine-soros-billion-russia/​|stelde in 2015]] dat hij voornemens was een miljard dollar te investeren in Oekraïne ​en heeft naast altruïstische motieven daarom ook een mogelijk zakelijk motief bij een JA stem.+George Soros is ook wel bekend als de man [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Black_Wednesday|'​who broke the bank of England'​]] toen hij een miljard dollar verdiende door te speculeren tegen het Britse pond in 1992. [[http://​uk.businessinsider.com/​china-warned-george-soros-against-war-on-the-renminbi-2016-1|China waarschuwt Soros]] in januari om niet ook tegen de Chinese munt te speculeren, zoals destijds tegen het Britse pond. Soros [[http://​money.cnn.com/​2015/​03/​30/​investing/​ukraine-soros-billion-russia/​|stelde in 2015]] dat hij voornemens was een miljard dollar te investeren in Ukraine ​en heeft naast altruïstische motieven daarom ook een mogelijk zakelijk motief bij een JA stem.
  
-===== Stimulering Oekraïne ​=====+===== Stimulating Ukraine ​=====
 [[http://​www.stemvoor.nl]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
-//"Oekraïne ​moet vooral zelf aan de slag om een stabiel land te worden. Een volwassen democratie, zonder corruptie en met een welvarende bevolking. Zo kan Oekraïne ​op een gelijkwaardige manier omgaan met Nederland, de EU en Rusland. Het akkoord houdt het land op het goede pad."//​+//"Ukraine ​moet vooral zelf aan de slag om een stabiel land te worden. Een volwassen democratie, zonder corruptie en met een welvarende bevolking. Zo kan Ukraine ​op een gelijkwaardige manier omgaan met Nederland, de EU en Russia. Het akkoord houdt het land op het goede pad."//​
  
-==== Toelichting ​==== +==== Explanation ​==== 
-Na het ondertekenen van dit akkoord speelden incidenten die illustreren dat het akkoord nog niet heeft geleid tot 'het rechte pad'. [[http://​politiek.tpo.nl/​2016/​01/​25/​oekraine-wil-erkenning-internationaal-strafhof-drie-jaar-uitstellen/​|Oekraïne ​stelt erkenning van het internationaal strafhof met drie jaar uit]]. En de geheime dienst, onderdeel van het overheids apparaat van Oekraïne, is betrokken bij de heling van [[http://​nos.nl/​artikel/​2073638-geheime-dienst-oekraine-betrokken-bij-kunstroof-westfries-museum.html|drie gestolen schilderijen uit het westfries museum]]. In februari 2016 [[http://​buitenland.eenvandaag.nl/​index.php/​tv-items/​64999/​oekra_ne_neemt_onderzoek_kunstroof_niet_serieus|worden de doeken opnieuw]] te koop aangeboden in het illegale circuit. ​+Na het ondertekenen van dit akkoord speelden incidenten die illustreren dat het akkoord nog niet heeft geleid tot 'het rechte pad'. [[http://​politiek.tpo.nl/​2016/​01/​25/​oekraine-wil-erkenning-internationaal-strafhof-drie-jaar-uitstellen/​|Ukraine ​stelt erkenning van het internationaal strafhof met drie jaar uit]]. En de geheime dienst, onderdeel van het overheids apparaat van Ukraine, is betrokken bij de heling van [[http://​nos.nl/​artikel/​2073638-geheime-dienst-oekraine-betrokken-bij-kunstroof-westfries-museum.html|drie gestolen schilderijen uit het westfries museum]]. In februari 2016 [[http://​buitenland.eenvandaag.nl/​index.php/​tv-items/​64999/​oekra_ne_neemt_onderzoek_kunstroof_niet_serieus|worden de doeken opnieuw]] te koop aangeboden in het illegale circuit. ​
  
-Rondom MH17 speelt er de kennelijke onwil van Oekraïne ​om te voorzien in de [[http://​www.ad.nl/​ad/​nl/​1013/​Buitenland/​article/​detail/​3691819/​2014/​07/​18/​Veiligheidsdienst-Oekraine-heeft-opname-verkeersleiders.dhtml|opnamen van de luchtverkeersleiding]]. ​+Rondom MH17 speelt er de kennelijke onwil van Ukraine ​om te voorzien in de [[http://​www.ad.nl/​ad/​nl/​1013/​Buitenland/​article/​detail/​3691819/​2014/​07/​18/​Veiligheidsdienst-Oekraine-heeft-opname-verkeersleiders.dhtml|opnamen van de luchtverkeersleiding]]. ​
  
-===== Mensenrechten ​=====+===== Human Rights ​=====
 [[http://​www.stemvoor.nl]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
-//"Oekraïne ​gaat veranderingen doorvoeren op het gebied van mensenrechten,​ in overeenstemming met Europese regels en waarden. ​Oekraïne ​gaat zelf aan de slag, het samenwerkingsverdrag houdt het land op het goede pad."//​+//"Ukraine ​gaat veranderingen doorvoeren op het gebied van mensenrechten,​ in overeenstemming met Europese regels en waarden. ​Ukraine ​gaat zelf aan de slag, het samenwerkingsverdrag houdt het land op het goede pad."//​
  
-==== Toelichting ​==== +==== Explanation ​==== 
-Oekraïne ​had al eerder de [[https://​www1.umn.edu/​humanrts/​research/​ratification-ukraine.html|universele verklaring voor de rechten van de mens en European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]] geratificeerd. In het oorlogsgebied in oost Oekraïne ​vinden een jaar na dat het associatie verdrag ​ is getekend [[https://​www.amnesty.nl/​nieuwsportaal/​nieuws/​overtuigend-nieuw-bewijs-voor-oorlogsmisdaden-in-conflict-oekraine|desondanks oorlogsmisdaden plaats]].+Ukraine ​had al eerder de [[https://​www1.umn.edu/​humanrts/​research/​ratification-ukraine.html|universele verklaring voor de rechten van de mens en European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]] geratificeerd. In het oorlogsgebied in oost Ukraine ​vinden een jaar na dat het associatie verdrag ​ is getekend [[https://​www.amnesty.nl/​nieuwsportaal/​nieuws/​overtuigend-nieuw-bewijs-voor-oorlogsmisdaden-in-conflict-oekraine|desondanks oorlogsmisdaden plaats]].
  
-===== Handelsbelemmeringen ​=====+===== Trade Barriers ​=====
 [[http://​www.stemvoor.nl]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
 //"Het verdrag met de EU neemt handelsbelemmeringen weg. Door dit akkoord krijgt handelsland Nederland meer kansen op een markt van 45 miljoen mensen."//​ //"Het verdrag met de EU neemt handelsbelemmeringen weg. Door dit akkoord krijgt handelsland Nederland meer kansen op een markt van 45 miljoen mensen."//​
  
-==== Toelichting ​====+==== Explanation ​====
 De //The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)// wordt nog onderzocht. De //The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)// wordt nog onderzocht.
 <​bijdragen gevraagd>​ <​bijdragen gevraagd>​
  
-===== Veiligheid Europa ​=====+===== Security of Europe ​=====
 [[http://​www.stemvoor.nl]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
-//"De Nederlandse veiligheid staat onder druk. Met zoveel onrust aan de buitengrenzen van de EU moeten we bouwen aan een zone van vrede en stabiliteit in en om Europa. Daarvoor hebben we een stabiel en welvarend ​Oekraïne ​nodig."//​+//"De Nederlandse veiligheid staat onder druk. Met zoveel onrust aan de buitengrenzen van de EU moeten we bouwen aan een zone van vrede en stabiliteit in en om Europe. Daarvoor hebben we een stabiel en welvarend ​Ukraine ​nodig."//​
  
-==== Toelichting ​==== +==== Explanation ​==== 
-De periode na het uiteenvallen van het [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Warschaupact|Warschaupact]],​ wordt wel beschouwd als het einde van de koude oorlog en normalisatie van de relatie met Rusland; er was minder sprake van onrust aan de buitengrenzen. Onderdeel van de afspraken die, volgens de Russen, werden gemaakt over de hereniging van oost- en west Duitsland was dat de NAVO zich niet oostwaarts zou uitbreiden. Dat werd niet in een verdrag vastgelegd, maar kennelijk wel uitgesproken,​ zoals [[http://​nato.int/​docu/​speech/​1990/​s900517a_e.htm|hier (1990) door destijds NAVO baas Wörner]];//"​This will also be true of a united Germany in NATO. The very fact that we are ready not to deploy NATO troops beyond the territory of the Federal Republic gives the Soviet Union firm security guarantees"​.// ​+De periode na het uiteenvallen van het [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Warschaupact|Warschaupact]],​ wordt wel beschouwd als het einde van de koude oorlog en normalisatie van de relatie met Russia; er was minder sprake van onrust aan de buitengrenzen. Onderdeel van de afspraken die, volgens de Russen, werden gemaakt over de hereniging van oost- en west Duitsland was dat de NAVO zich niet oostwaarts zou uitbreiden. Dat werd niet in een verdrag vastgelegd, maar kennelijk wel uitgesproken,​ zoals [[http://​nato.int/​docu/​speech/​1990/​s900517a_e.htm|hier (1990) door destijds NAVO baas Wörner]];//"​This will also be true of a united Germany in NATO. The very fact that we are ready not to deploy NATO troops beyond the territory of the Federal Republic gives the Soviet Union firm security guarantees"​.// ​
  
-De [[http://​www.spiegel.de/​international/​world/​nato-s-eastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-to-moscow-a-663315.html|NAVO breidde]] uit richting het oosten. In Polen wordt vervolgens een raketschild geplaatst. NAVO zei dat dat 'tegen Iran' was, maar later [[http://​www.theguardian.com/​world/​2010/​dec/​06/​wikileaks-cables-poland-russia-shield|komt de aap uit de mouw]]. Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse veiligheid wordt bedreigd door deze expansie, wapenplaatsing én voorwendselen. Dit associatie akkoord kan je interpreteren als '​oostwaarts opschuiven'​. Wat dit voor consequenties kan hebben voor 'de buitengrenzen van Europa' is zichtbaar in Oost-Oekraïne ​en de sancties met Rusland+De [[http://​www.spiegel.de/​international/​world/​nato-s-eastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-to-moscow-a-663315.html|NAVO breidde]] uit richting het oosten. In Polen wordt vervolgens een raketschild geplaatst. NAVO zei dat dat 'tegen Iran' was, maar later [[http://​www.theguardian.com/​world/​2010/​dec/​06/​wikileaks-cables-poland-russia-shield|komt de aap uit de mouw]]. Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse veiligheid wordt bedreigd door deze expansie, wapenplaatsing én voorwendselen. Dit associatie akkoord kan je interpreteren als '​oostwaarts opschuiven'​. Wat dit voor consequenties kan hebben voor 'de buitengrenzen van Europe' is zichtbaar in Oost-Ukraine ​en de sancties met Russia
  
-Het is de vraag of de veiligheid van Europa ​meer gebaat is bij stabiele grenzen, of juist meer bij handel en samenwerking met partijen buiten die grenzen. ​+Het is de vraag of de veiligheid van Europe ​meer gebaat is bij stabiele grenzen, of juist meer bij handel en samenwerking met partijen buiten die grenzen. ​
  
  
-===== Hervormingen Oekraïne ​===== +===== Ukrainian reforms ​===== 
-Bron: Rijksoverheid //​[[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine|Het akkoord geeft Oekraïne ​de mogelijkheid hervormingen door te voeren om een stabiel en welvarend land te worden]]//+Source: Rijksoverheid //​[[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine|Het akkoord geeft Ukraine ​de mogelijkheid hervormingen door te voeren om een stabiel en welvarend land te worden]]//
  
-Bron: [[http://​programma.vpro.nl/​buitenhof/​afleveringen/​2016/​buitenhof-10-januari---premier-mark-rutte.html| Interview Mark Rutte in Buitenhof, dd 10 januari 2016 op 32.15]]+Source: [[http://​programma.vpro.nl/​buitenhof/​afleveringen/​2016/​buitenhof-10-januari---premier-mark-rutte.html| Interview Mark Rutte in Buitenhof, dd 10 januari 2016 op 32.15]]
  
-==== Toelichting ​==== +==== Explanation ​==== 
-De staatsfinanciën van Oekraïne ​[[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne|zijn niet houdbaar]] volgens de regels van het [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Overheidsschuld|verdrag van Maastricht]]. ​Oekraïne ​[[http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|ging selectief failliet]] eind 2015 op haar staatsschuld. Een onderdeel van maatregelen voor Oekraïne ​(en andere landen met een onhoudbare schuldpositie) om 'een stabiel en welvarend land' te worden zou kunnen zijn; een afschrijven van die schuldpositie. Het akkoord brengt ​Oekraïne ​dichter bij de manier waarop de Europese Unie met haar schulden omgaat; teruglopende inkomsten door oplopende belastingdruk,​ monetaire verruiming, negatieve rente, deflatie. Het stapelen van kredieten aan Oekraïne ​lijkt wel wat op [[https://​www.imf.org/​external/​np/​sec/​pr/​1996/​pr9624.htm|wat vooraf ging]] aan [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oranjerevolutie|de Oranje revolutie in 1994]].+De staatsfinanciën van Ukraine ​[[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne|zijn niet houdbaar]] volgens de regels van het [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Overheidsschuld|verdrag van Maastricht]]. ​Ukraine ​[[http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|ging selectief failliet]] eind 2015 op haar staatsschuld. Een onderdeel van maatregelen voor Ukraine ​(en andere landen met een onhoudbare schuldpositie) om 'een stabiel en welvarend land' te worden zou kunnen zijn; een afschrijven van die schuldpositie. Het akkoord brengt ​Ukraine ​dichter bij de manier waarop de European Union met haar schulden omgaat; teruglopende inkomsten door oplopende belastingdruk,​ monetaire verruiming, negatieve rente, deflatie. Het stapelen van kredieten aan Ukraine ​lijkt wel wat op [[https://​www.imf.org/​external/​np/​sec/​pr/​1996/​pr9624.htm|wat vooraf ging]] aan [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oranjerevolutie|de Oranje revolutie in 1994]].
  
-===== Dit is in eerste plaats een vrijhandelsverdrag met Oekraïne ​===== +===== More than anything else, this is a freetrade agreement with the Ukraine ​===== 
-Bron: //"​..Dit is in eerste plaats een vrijhandelsverdrag met Oekraïne,​[[http://​programma.vpro.nl/​buitenhof/​afleveringen/​2016/​buitenhof-10-januari---premier-mark-rutte.html|dat is in ons belang]], dat leidt tot meer banen hier..."//​ Rutte, Buitenhof, 10-1-'​16+Source: //"​..Dit is in eerste plaats een vrijhandelsverdrag met Ukraine,​[[http://​programma.vpro.nl/​buitenhof/​afleveringen/​2016/​buitenhof-10-januari---premier-mark-rutte.html|dat is in ons belang]], dat leidt tot meer banen hier..."//​ Rutte, Buitenhof, 10-1-'​16
  
-==== Toelichting ​==== +==== Explanation ​==== 
-Het associatie akkoord omvat het DCFTA handelsverdrag,​ dat ook met andere landen in de regio is gesloten. Premier Rutte stelt in dit interview dat dit handelsverdrag het belangrijkste onderdeel van het akkoord met Oekraïne ​is. Dat is een relevante aanvulling die uit alleen de stukken nog niet zo duidelijk bleek.+Het associatie akkoord omvat het DCFTA handelsverdrag,​ dat ook met andere landen in de regio is gesloten. Premier Rutte stelt in dit interview dat dit handelsverdrag het belangrijkste onderdeel van het akkoord met Ukraine ​is. Dat is een relevante aanvulling die uit alleen de stukken nog niet zo duidelijk bleek.
  
 Daarna zegt hij dat het akkoord goed is voor onze handel en tot meer banen zal leiden. Daarna zegt hij dat het akkoord goed is voor onze handel en tot meer banen zal leiden.
  
-Er is voor zover bekend geen onderzoek beschikbaar waaruit dat wordt onderbouwd. De meest recente onderzoeken over de impact van het associatieverdrag ​zijn uit 2007. Dat is het jaar waarin de onderhandelingen over het verdrag zijn begonnen. De impact van eventuele wijzigingen op de teksten sindsdien zijn in dat onderzoek niet meegewogen. De veranderde situatie in Oekraïne ​sindsdien en tussen ​Oekraïne ​en haar handelspartners ​Rusland ​en Europa ​zijn ook niet meegewogen.+Er is voor zover bekend geen onderzoek beschikbaar waaruit dat wordt onderbouwd. De meest recente onderzoeken over de impact van het association treaty ​zijn uit 2007. Dat is het jaar waarin de onderhandelingen over het verdrag zijn begonnen. De impact van eventuele wijzigingen op de teksten sindsdien zijn in dat onderzoek niet meegewogen. De veranderde situatie in Ukraine ​sindsdien en tussen ​Ukraine ​en haar handelspartners ​Russia ​en Europe ​zijn ook niet meegewogen.
  
-Oekraïne ​heeft naar verluidt een economie ter grootte van de provincie noord-Holland.+Ukraine ​heeft naar verluidt een economie ter grootte van de provincie noord-Holland.
    
-  * [[https://​www.groene.nl/​artikel/​geenpeil|<​bron; over grootte economie ​Oekraïne; bijdragen gevraagd>​]] +  * [[https://​www.groene.nl/​artikel/​geenpeil|<​source; over grootte economie ​Ukraine; bijdragen gevraagd>​]] 
-  * [[http://​www.ftm.nl/​exclusive/​europese-commissie-voorspelt-economische-groei-voor-oekraine-op-basis-van-gedateerd-onderzoek/​|bron; over gedateerd zijn en ontbreken van recent onderzoek over economische impact]]+  * [[http://​www.ftm.nl/​exclusive/​europese-commissie-voorspelt-economische-groei-voor-oekraine-op-basis-van-gedateerd-onderzoek/​|source; over gedateerd zijn en ontbreken van recent onderzoek over economische impact]]
  
 ===== we have similar tradeagreements with countries in Central America and the Middle East, those won't become EU memberstates either ===== ===== we have similar tradeagreements with countries in Central America and the Middle East, those won't become EU memberstates either =====
archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016/englishyes.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:42 door 2001:980:3a80:1:21aa:9a16:294b:87a0