Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:englishyes

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:englishyes [2016/02/19 08:07]
rico [Financing Stem voor Nederland]
archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:englishyes [2017/09/11 22:31]
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 1: Regel 1:
 +the content in these wiki pages has been migrated to [[https://​dutchvote.eu/​en/​]] on feb 20th 2016, hosted by the Pirate Party in the Netherlands.
 +
 ====== Explanation on the YES-arguments for the referendum ====== ====== Explanation on the YES-arguments for the referendum ======
  
Regel 20: Regel 22:
  
 ===== Not signing this treaty would reward Putin for annexing Krim ===== ===== Not signing this treaty would reward Putin for annexing Krim =====
-Bron: [[https://​twitter.com/​stemvoor/​status/​694635313709334528|citaat]] [[http://​www.stemvoor.nl]]+Source: [[https://​twitter.com/​stemvoor/​status/​694635313709334528|quote]] [[http://​www.stemvoor.nl]]
  
 ==== Explanation ==== ==== Explanation ====
Regel 30: Regel 32:
  
 ==== Explanation ==== ==== Explanation ====
-In de Volkskrant dd [[http://​www.volkskrant.nl/​archief/​eu-belooft-oekraine-lidmaatschap~a722170/​|8 oktober 2003]] wordt deze indruk wel gewekt. Er wordt [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context|sinds 1998]] op basis van diverse overeenkomsten met Ukraine samengewerkt. Dit is de eerste keer dat een verdergaand '​association agreement'​ wordt afgesproken. [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vi1i2tztocuz/​h_a_herman_van_rompuy|Herman van Rompuy]] noemde het [[http://​www.consilium.europa.eu/​en/​press/​press-releases/​2013/​11/​pdf/​remarks-by-president-herman-van-rompuy-at-the-press-conference-of-the-eastern-partnership-summit-in-vilnius/​|the most ambitious agreement the European Union has ever offered to a nonMember State]]. Sommige leden van de [[https://​www.eerstekamer.nl/​nieuws/​20150702/​debat_over_goedkeuring|eerste kamer]] en de [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vi4vbv1tpls3/​oostelijk_partnerschap|betreffende landen zelf]] zien er een opmars in naar EU lidmaatschap. Op de website van europa-nu.nl staat dit over het meer vrijblijvende Oostelijk Handelsverdrag (een voorloper van het association treaty); //"​Polen en andere Oost- Europese lidstaten zien het partnerschap als een toekomstige basis voor toetreding van de eerder genoemde landen tot de EU".// Met [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vh9idcqe1eng/​toetreding_kroatie_tot_de_europese_unie|Kroatië]] werd eerst een association treaty gesloten, voordat het lid werd van de EU.+In de Volkskrant dd [[http://​www.volkskrant.nl/​archief/​eu-belooft-oekraine-lidmaatschap~a722170/​|8 oktober 2003]] wordt deze indruk wel gewekt. Er wordt [[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context|sinds 1998]] op basis van diverse overeenkomsten met Ukraine samengewerkt. Dit is de eerste keer dat een verdergaand '​association agreement'​ wordt afgesproken. [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vi1i2tztocuz/​h_a_herman_van_rompuy|Herman van Rompuy]] noemde het [[http://​www.consilium.europa.eu/​en/​press/​press-releases/​2013/​11/​pdf/​remarks-by-president-herman-van-rompuy-at-the-press-conference-of-the-eastern-partnership-summit-in-vilnius/​|the most ambitious agreement the European Union has ever offered to a nonMember State]]. Sommige leden van de [[https://​www.eerstekamer.nl/​nieuws/​20150702/​debat_over_goedkeuring|eerste kamer]] en de [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vi4vbv1tpls3/​oostelijk_partnerschap|betreffende landen zelf]] zien er een opmars in naar EU lidmaatschap. Op de website van europa-nu.nl staat dit over het meer vrijblijvende Oostelijk Handelsverdrag (een voorloper van het association treaty); //"​Polen en andere Oost- Europese lidstaten zien het partnerschap als een toekomstige basis voor toetreding van de eerder genoemde landen tot de EU".// Met [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vh9idcqe1eng/​toetreding_kroatie_tot_de_europese_unie|Kroatië]] werd eerst een association treaty gesloten, voordat het lid werd van de EU.
  
  
Regel 38: Regel 40:
  
 ==== Explanation ==== ==== Explanation ====
-Handel wordt normaal gesproken gedreven door ondernemende bedrijven die zelf de kosten vóór de baten nemen. De samenwerking met Ukraine kost de belastingbetaler in Europe [[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_MEMO-14-159_en.htm|11 miljard]] gemeenschapsgeld. Deze uitspraak wekt de indruk dat met publiek geld een investeringsrisico wordt afgedekt of het investeringsklimaat wordt verbeterd. Er wordt niet benoemd hoe dit geld, de baten, dan weer terug naar de belastingbetaler vloeit. Desondanks de gedane investeringen gaat Ukraine eind 2015 [[http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|deels failliet op haar staatsschuld]]. De totstandkoming van deze overeenkomst heeft destabiliserend gewerkt en een grotere onveiligheid tot gevolg; de ondertekening van dit verdrag [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context#​november|mislukte in november 2013]], waarna een bloedige revolutie en coup plaatsvond. Als gevolg daarvan scheidden de burgers van de Krim zich in referendum af wat leidde tot inname en annexatie van de Krim door- en een handelsboycot met Russia. In het Oosten van Ukraine woedt sindsdien een soort burgeroorlog. In dat conflict werd vlucht MH17 neergeschoten.+Handel wordt normaal gesproken gedreven door ondernemende bedrijven die zelf de kosten vóór de baten nemen. De samenwerking met Ukraine kost de belastingbetaler in Europe [[http://​europa.eu/​rapid/​press-release_MEMO-14-159_en.htm|11 miljard]] gemeenschapsgeld. Deze uitspraak wekt de indruk dat met publiek geld een investeringsrisico wordt afgedekt of het investeringsklimaat wordt verbeterd. Er wordt niet benoemd hoe dit geld, de baten, dan weer terug naar de belastingbetaler vloeit. Desondanks de gedane investeringen gaat Ukraine eind 2015 [[http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|deels failliet op haar staatsschuld]]. De totstandkoming van deze overeenkomst heeft destabiliserend gewerkt en een grotere onveiligheid tot gevolg; de ondertekening van dit verdrag [[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context#​november|mislukte in november 2013]], waarna een bloedige revolutie en coup plaatsvond. Als gevolg daarvan scheidden de burgers van de Krim zich in referendum af wat leidde tot inname en annexatie van de Krim door- en een handelsboycot met Russia. In het Oosten van Ukraine woedt sindsdien een soort burgeroorlog. In dat conflict werd vlucht MH17 neergeschoten.
  
 ===== Financing 'Stem voor Nederland'​ ===== ===== Financing 'Stem voor Nederland'​ =====
Regel 90: Regel 92:
  
 ===== Ukrainian reforms ===== ===== Ukrainian reforms =====
-Bron: Rijksoverheid //​[[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine|Het akkoord geeft Ukraine de mogelijkheid hervormingen door te voeren om een stabiel en welvarend land te worden]]//+Source: Rijksoverheid //​[[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine|Het akkoord geeft Ukraine de mogelijkheid hervormingen door te voeren om een stabiel en welvarend land te worden]]//
  
-Bron: [[http://​programma.vpro.nl/​buitenhof/​afleveringen/​2016/​buitenhof-10-januari---premier-mark-rutte.html| Interview Mark Rutte in Buitenhof, dd 10 januari 2016 op 32.15]]+Source: [[http://​programma.vpro.nl/​buitenhof/​afleveringen/​2016/​buitenhof-10-januari---premier-mark-rutte.html| Interview Mark Rutte in Buitenhof, dd 10 januari 2016 op 32.15]]
  
 ==== Explanation ==== ==== Explanation ====
 De staatsfinanciën van Ukraine [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne|zijn niet houdbaar]] volgens de regels van het [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Overheidsschuld|verdrag van Maastricht]]. Ukraine [[http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|ging selectief failliet]] eind 2015 op haar staatsschuld. Een onderdeel van maatregelen voor Ukraine (en andere landen met een onhoudbare schuldpositie) om 'een stabiel en welvarend land' te worden zou kunnen zijn; een afschrijven van die schuldpositie. Het akkoord brengt Ukraine dichter bij de manier waarop de European Union met haar schulden omgaat; teruglopende inkomsten door oplopende belastingdruk,​ monetaire verruiming, negatieve rente, deflatie. Het stapelen van kredieten aan Ukraine lijkt wel wat op [[https://​www.imf.org/​external/​np/​sec/​pr/​1996/​pr9624.htm|wat vooraf ging]] aan [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oranjerevolutie|de Oranje revolutie in 1994]]. De staatsfinanciën van Ukraine [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oekra%C3%AFne|zijn niet houdbaar]] volgens de regels van het [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Overheidsschuld|verdrag van Maastricht]]. Ukraine [[http://​www.bloomberg.com/​news/​articles/​2015-12-18/​ukraine-defaults-on-3-billion-russia-bond-as-court-battle-looms|ging selectief failliet]] eind 2015 op haar staatsschuld. Een onderdeel van maatregelen voor Ukraine (en andere landen met een onhoudbare schuldpositie) om 'een stabiel en welvarend land' te worden zou kunnen zijn; een afschrijven van die schuldpositie. Het akkoord brengt Ukraine dichter bij de manier waarop de European Union met haar schulden omgaat; teruglopende inkomsten door oplopende belastingdruk,​ monetaire verruiming, negatieve rente, deflatie. Het stapelen van kredieten aan Ukraine lijkt wel wat op [[https://​www.imf.org/​external/​np/​sec/​pr/​1996/​pr9624.htm|wat vooraf ging]] aan [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oranjerevolutie|de Oranje revolutie in 1994]].
  
-===== In the first place this is a freetrade agreement with the Ukraine ===== +===== More than anything else, this is a freetrade agreement with the Ukraine ===== 
-Bron: //"​..Dit is in eerste plaats een vrijhandelsverdrag met Ukraine,​[[http://​programma.vpro.nl/​buitenhof/​afleveringen/​2016/​buitenhof-10-januari---premier-mark-rutte.html|dat is in ons belang]], dat leidt tot meer banen hier..."//​ Rutte, Buitenhof, 10-1-'​16+Source: //"​..Dit is in eerste plaats een vrijhandelsverdrag met Ukraine,​[[http://​programma.vpro.nl/​buitenhof/​afleveringen/​2016/​buitenhof-10-januari---premier-mark-rutte.html|dat is in ons belang]], dat leidt tot meer banen hier..."//​ Rutte, Buitenhof, 10-1-'​16
  
 ==== Explanation ==== ==== Explanation ====
Regel 109: Regel 111:
 Ukraine heeft naar verluidt een economie ter grootte van de provincie noord-Holland. Ukraine heeft naar verluidt een economie ter grootte van de provincie noord-Holland.
    
-  * [[https://​www.groene.nl/​artikel/​geenpeil|<​bron; over grootte economie Ukraine; bijdragen gevraagd>​]] +  * [[https://​www.groene.nl/​artikel/​geenpeil|<​source; over grootte economie Ukraine; bijdragen gevraagd>​]] 
-  * [[http://​www.ftm.nl/​exclusive/​europese-commissie-voorspelt-economische-groei-voor-oekraine-op-basis-van-gedateerd-onderzoek/​|bron; over gedateerd zijn en ontbreken van recent onderzoek over economische impact]]+  * [[http://​www.ftm.nl/​exclusive/​europese-commissie-voorspelt-economische-groei-voor-oekraine-op-basis-van-gedateerd-onderzoek/​|source; over gedateerd zijn en ontbreken van recent onderzoek over economische impact]]
  
 ===== we have similar tradeagreements with countries in Central America and the Middle East, those won't become EU memberstates either ===== ===== we have similar tradeagreements with countries in Central America and the Middle East, those won't become EU memberstates either =====
archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016/englishyes.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:42 door 2001:980:3a80:1:21aa:9a16:294b:87a0