Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:ja

De inhoud van deze pagina's is vanaf 20 februari 2016 verplaatst naar https://voorstem.nl/nl/ die wordt gehost door de Piratenpartij. As of februari 20th 2016 the English translation of these pages can be found on https://dutchvote.eu/en hosted by the Pirate Party in the Netherlands

Toelichting op JA-argumenten voor het referendum


Als je dit verdrag niet tekent, beloon je 'de vermoedelijke dader van MH17'

Bron: Volkskrant Bert Lanting, 6 februari 2016

In de Volkskrant van 6 februari 2016 wordt door redacteur Bert Lanting 'MH17' als argument opgevoerd om vóór het associatieverdrag te stemmen, door te speculeren op 'waarschijnlijke' daders; 'Een stem tegen het associatieverdrag is een buiging voor het Kremlin en de pro-Russische rebellen. Of, om het heel cru te stellen: het is een stem voor de mensen die naar alle waarschijnlijkheid vlucht MH17 hebben neergehaald'

Toelichting

Een referentie aan MH17 vóór of tegen een JA of NEE stem, is appelleren aan een onderbuik gevoel zonder feitelijke onderbouwing over de rug van slachtoffers en hun nabestaanden.

Indirect maakt Volkskrant gebruik van de emoties rondom MH17 om door haar veronderstelde link aan te tonen tussen dit associatieverdrag en Rusland. Dit is een variant van het 'geo-politieke argument'. Op GeenStijl.nl wordt ingegaan op het Volkskrant artikel.

Als je dit verdrag niet tekent, beloon je Poetin voor annexeren van de Krim

Toelichting

Michiel van Hulten benoemt dat het verdrag tussen de EU en Oekraïne invloed heeft op de verstandhouding met Rusland. Dit is een variant van het 'geo-politieke argument'.

Samenwerking, geen toetreding

http://www.stemvoor.nl “Wat de tegenstanders van het verdrag ook roepen, toetreding van Oekraïne tot de EU is hier niet aan de orde. Het gaat om samenwerking. Het huidige Oekraïne zal nooit lid worden van de EU. Om lid te worden moet een land aan zware politieke en economische eisen voldoen waar Oekraïne mogelijk pas over tientallen jaren aan zal voldoen. Grenshokjes blijven staan, toeristen en zakenmensen welkom!”

Toelichting

In de Volkskrant dd 8 oktober 2003 wordt deze indruk wel gewekt. Er wordt sinds 1998 op basis van diverse overeenkomsten met Oekraïne samengewerkt. Dit is de eerste keer dat een verdergaand 'associatieakkoord' wordt afgesproken. Herman van Rompuy noemde het the most ambitious agreement the European Union has ever offered to a nonMember State. Sommige leden van de eerste kamer en de betreffende landen zelf zien er een opmars in naar EU lidmaatschap. Op de website van europa-nu.nl staat dit over het meer vrijblijvende Oostelijk Handelsverdrag (een voorloper van het associatieverdrag); “Polen en andere Oost- Europese lidstaten zien het partnerschap als een toekomstige basis voor toetreding van de eerder genoemde landen tot de EU”. Met Kroatië werd eerst een associatieverdrag gesloten, voordat het lid werd van de EU.

Samenwerking met Oekraïne kost geld

http://www.stemvoor.nl “In handel gaan de kosten immers voor de baten uit. En stabiliteit en veiligheid krijg je ook niet voor niks. Daar is ook al geld voor uitgetrokken door de EU. Maar dit samenwerkingsverdrag gaat Nederland geen extra geld kosten. Het verdrag legt wel verplichtingen op ten aanzien van solide financieel beheer, maar er staat geen verplichting in voor de EU-landen om Oekraïne financieel te ondersteunen.”

Toelichting

Handel wordt normaal gesproken gedreven door ondernemende bedrijven die zelf de kosten vóór de baten nemen. De samenwerking met Oekraïne kost de belastingbetaler in Europa 11 miljard gemeenschapsgeld. Deze uitspraak wekt de indruk dat met publiek geld een investeringsrisico wordt afgedekt of het investeringsklimaat wordt verbeterd. Er wordt niet benoemd hoe dit geld, de baten, dan weer terug naar de belastingbetaler vloeit. Desondanks de gedane investeringen gaat Oekraïne eind 2015 deels failliet op haar staatsschuld. De totstandkoming van deze overeenkomst heeft destabiliserend gewerkt en een grotere onveiligheid tot gevolg; de ondertekening van dit verdrag mislukte in november 2013, waarna een bloedige revolutie en coup plaatsvond. Als gevolg daarvan scheidden de burgers van de Krim zich in referendum af wat leidde tot inname en annexatie van de Krim door- en een handelsboycot met Rusland. In het Oosten van Oekraïne woedt sindsdien een soort burgeroorlog. In dat conflict werd vlucht MH17 neergeschoten.

Financiering Stem voor Nederland

http://www.stemvoor.nl “Stem voor Nederland heeft 200.000 euro subsidie gekregen van Open Society Foundations (OSF). OSF heeft een lange staat van dienst op het punt van het bevorderen van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat in Europa. OSF is net als Stem voor Nederland van mening dat het samenwerkingsverdrag met Oekraïne een belangrijke rol zal spelen bij het verbeteren van gelijke kansen, het bestrijden van corruptie en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid in Oekraïne.”

Toelichting

Miljardair George Soros is eigenaar van de OSF.

Hoge vertegenwoordiger van de EU voor Oekraïne, Kálmán Mizsei, is vice-voorzitter van 'the Roma Policy Board' van de OSF.

De OSF steunt de JA campagne van stemvoornederland voor het referendum.

George Soros is ook wel bekend als de man 'who broke the bank of England' toen hij een miljard dollar verdiende door te speculeren tegen het Britse pond in 1992. China waarschuwt Soros in januari om niet ook tegen de Chinese munt te speculeren, zoals destijds tegen het Britse pond. Soros stelde in 2015 dat hij voornemens was een miljard dollar te investeren in Oekraïne en heeft naast altruïstische motieven daarom ook een mogelijk zakelijk motief bij een JA stem.

Stimulering Oekraïne

http://www.stemvoor.nl “Oekraïne moet vooral zelf aan de slag om een stabiel land te worden. Een volwassen democratie, zonder corruptie en met een welvarende bevolking. Zo kan Oekraïne op een gelijkwaardige manier omgaan met Nederland, de EU en Rusland. Het akkoord houdt het land op het goede pad.”

Toelichting

Na het ondertekenen van dit akkoord speelden incidenten die illustreren dat het akkoord nog niet heeft geleid tot 'het rechte pad'. Oekraïne stelt erkenning van het internationaal strafhof met drie jaar uit. En de geheime dienst, onderdeel van het overheids apparaat van Oekraïne, is betrokken bij de heling van drie gestolen schilderijen uit het westfries museum. In februari 2016 worden de doeken opnieuw te koop aangeboden in het illegale circuit.

Rondom MH17 speelt er de kennelijke onwil van Oekraïne om te voorzien in de opnamen van de luchtverkeersleiding.

Mensenrechten

http://www.stemvoor.nl “Oekraïne gaat veranderingen doorvoeren op het gebied van mensenrechten, in overeenstemming met Europese regels en waarden. Oekraïne gaat zelf aan de slag, het samenwerkingsverdrag houdt het land op het goede pad.”

Toelichting

Oekraïne had al eerder de universele verklaring voor de rechten van de mens en European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms geratificeerd. In het oorlogsgebied in oost Oekraïne vinden een jaar na dat het associatie verdrag is getekend desondanks oorlogsmisdaden plaats.

Handelsbelemmeringen

http://www.stemvoor.nl “Het verdrag met de EU neemt handelsbelemmeringen weg. Door dit akkoord krijgt handelsland Nederland meer kansen op een markt van 45 miljoen mensen.”

Toelichting

De The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) wordt nog onderzocht. <bijdragen gevraagd>

Veiligheid Europa

http://www.stemvoor.nl “De Nederlandse veiligheid staat onder druk. Met zoveel onrust aan de buitengrenzen van de EU moeten we bouwen aan een zone van vrede en stabiliteit in en om Europa. Daarvoor hebben we een stabiel en welvarend Oekraïne nodig.”

Toelichting

De periode na het uiteenvallen van het Warschaupact, wordt wel beschouwd als het einde van de koude oorlog en normalisatie van de relatie met Rusland; er was minder sprake van onrust aan de buitengrenzen. Onderdeel van de afspraken die, volgens de Russen, werden gemaakt over de hereniging van oost- en west Duitsland was dat de NAVO zich niet oostwaarts zou uitbreiden. Dat werd niet in een verdrag vastgelegd, maar kennelijk wel uitgesproken, zoals hier (1990) door destijds NAVO baas Wörner;“This will also be true of a united Germany in NATO. The very fact that we are ready not to deploy NATO troops beyond the territory of the Federal Republic gives the Soviet Union firm security guarantees”.

De NAVO breidde uit richting het oosten. In Polen wordt vervolgens een raketschild geplaatst. NAVO zei dat dat 'tegen Iran' was, maar later komt de aap uit de mouw. Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse veiligheid wordt bedreigd door deze expansie, wapenplaatsing én voorwendselen. Dit associatie akkoord kan je interpreteren als 'oostwaarts opschuiven'. Wat dit voor consequenties kan hebben voor 'de buitengrenzen van Europa' is zichtbaar in Oost-Oekraïne en de sancties met Rusland.

Het is de vraag of de veiligheid van Europa meer gebaat is bij stabiele grenzen, of juist meer bij handel en samenwerking met partijen buiten die grenzen.

Hervormingen Oekraïne

Toelichting

De staatsfinanciën van Oekraïne zijn niet houdbaar volgens de regels van het verdrag van Maastricht. Oekraïne ging selectief failliet eind 2015 op haar staatsschuld. Een onderdeel van maatregelen voor Oekraïne (en andere landen met een onhoudbare schuldpositie) om 'een stabiel en welvarend land' te worden zou kunnen zijn; een afschrijven van die schuldpositie. Het akkoord brengt Oekraïne dichter bij de manier waarop de Europese Unie met haar schulden omgaat; teruglopende inkomsten door oplopende belastingdruk, monetaire verruiming, negatieve rente, deflatie. Het stapelen van kredieten aan Oekraïne lijkt wel wat op wat vooraf ging aan de Oranje revolutie in 1994.

Dit is in eerste plaats een vrijhandelsverdrag met Oekraïne

Bron: “..Dit is in eerste plaats een vrijhandelsverdrag met Oekraïne,dat is in ons belang, dat leidt tot meer banen hier…” Rutte, Buitenhof, 10-1-'16

Toelichting

Het associatie akkoord omvat het DCFTA handelsverdrag, dat ook met andere landen in de regio is gesloten. Premier Rutte stelt in dit interview dat dit handelsverdrag het belangrijkste onderdeel van het akkoord met Oekraïne is. Dat is een relevante aanvulling die uit alleen de stukken nog niet zo duidelijk bleek.

Daarna zegt hij dat het akkoord goed is voor onze handel en tot meer banen zal leiden.

Er is voor zover bekend geen onderzoek beschikbaar waaruit dat wordt onderbouwd. De meest recente onderzoeken over de impact van het associatieverdrag zijn uit 2007. Dat is het jaar waarin de onderhandelingen over het verdrag zijn begonnen. De impact van eventuele wijzigingen op de teksten sindsdien zijn in dat onderzoek niet meegewogen. De veranderde situatie in Oekraïne sindsdien en tussen Oekraïne en haar handelspartners Rusland en Europa zijn ook niet meegewogen.

Oekraïne heeft naar verluidt een economie ter grootte van de provincie noord-Holland.

we hebben dit soort verdragen ook met midden Amerika en het midden Oosten, die worden ook geen geen lid van de EU

Bron: ..het is geen pre-toetredingsverdrag, zoals de tegenstanders zeggen”. “We hebben deze associatie akkoorden ook met midden Amerika, we hebben ze met het midden Oosten. Ze willen geen lid worden van de Europese Unie. Dus er is geen risico dat het dat is…” Rutte, Buitenhof, 10-1-'16

Toelichting

Van de NOS website: De Europese Unie heeft tientallen associatieverdragen, maar de inhoud verschilt van land tot land. Associatieverdragen kunnen worden gebruikt om handelsbetrekkingen te regelen of een douane-unie in te stellen. In sommige associatieverdragen wordt ook een toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie voorbereid, bijvoorbeeld in het geval van Kroatië.

Van Rompuy bevestigde dat niet alle associatieverdragen gelijk zijn: "the most ambitious agreement the European Union has ever offered to a nonMember State".

archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016/ja.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:42 door 2001:980:3a80:1:21aa:9a16:294b:87a0