Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:nee

Dit is een oude revisie van het document!


Toelichting op de NEE-argumenten voor het referendum


Argumenten van Geen Peil

Argumenten van Burgercomité EU

De EU wil Oekraïne integreren

“In juni jl. is door de Eerste Kamer een Europees associatie-verdrag met Oekraïne goedgekeurd. Zoals duidelijk uit de behandeling van dit wetsvoorstel blijkt, hoopt de EU met dit associatieverdrag Oekraïne (en trouwens ook Georgië en Moldavië) geleidelijk in de EU te integreren. ”

Toelichting

Uit de behandeling van het wetsvoorstel blijkt dat meerdere eerste kamerleden zich hier zorgen over maken. Minister Koenders geeft in antwoord aan dat dat niet hoeft. Navraag bij de eerste kamer leert verder dat; “Tijdens het debat in de Eerste Kamer stellen de Senatoren vragen de minister en geeft de minister hierop antwoord. Het nieuwsbericht is een samenvatting van het debat en onder het kopje “Belangrijke boodschap van steun” leest u een 'reactie van de minister'. Helemaal onderaan het nieuwsbericht kunt u middels het stenogram het gehele debat teruglezen. Het is niet zo dat de minister naderhand aan de Eerste Kamer nog een brief stuurt met daarop een reactie van alle vragen die er tijdens het debat aan de orde zijn gesteld.”

Europese wetten moeten worden overgenomen ten behoeve van toekomstig lidmaatschap

“Deze landen moeten zelfs EU-wetgeving gaan overnemen. Dit verdrag is dus duidelijk een opstapje naar volledig EU-lidmaatschap, ook al zullen onze regering en de EU dit natuurlijk ontkennen. Voor Kroatië, dat in 2001 een associatieverdrag kreeg en sinds 2013 lid is van de EU bleek dit in het verleden al het geval geweest te zijn.”

Toelichting

Wetgeving in die landen wordt in lijn gebracht met EU-wetgeving, maar daaruit kan je nog niet dit als beoogde doel herleiden. Dat dit een soort stiekem doel zou zijn wordt expliciet ontkend.

Europarlementariërs Guy Verhofstadt en Hans van Baalen waren tijdens de rellen/coup op het Maidan plein om de mensen daar een hart onder riem te steken. Zie hier de speech van Verhofstadt citaat: “today the European Union starts with sanctions against the regime of Ukraïne, and that's only the beginning”. “We as the European Union have one obligation, that's to stay behind your cause”. Landen zoals Oekraïne zijn zelf wél van mening dat dit soort verdragen een opstap zijn naar lidmaatschap, wat de uitspraken van Verhofstadt en van Baalen toch wel in dat licht plaatst.

Met sinds 2013 EU lid Kroatië werd inderdaad eerst een associatieverdrag gesloten.

associatieverdrag was aanleiding tot burgeroorlog Oekraïne

“Dit associatieverdrag is bovendien dé aanleiding geweest voor de huidige burgeroorlog in Oekraïne. De voormalige regering Janoekovitsj wilde dit verdrag in 2013 niet ondertekenen. Een deel van de Oekraïense bevolking kwam toen in opstand, ondertussen op onverantwoorde wijze opgehitst op het Maidan door europarlementariërs als Guy Verhofstadt en Hans van Baalen en Tweede Kamerlid voor de PvdA Jacques Monasch, die zo hielpen de lont in het kruitvat te steken. Er vond een staatsgreep plaats met steun van de VS en EU, en een burgeroorlog ontbrandde.”

Toelichting

Het niet willen tekenen door voormalige regering Janoekovitsj, was aanleiding tot de rellen die leidden tot een soort coup. We weten niet wat en gebeurd zou zijn als hij wél had getekend. We weten ook niet waarom hij niet wilde tekenen, hoewel 'druk uit Rusland' genoemd wordt.

De regime verandering in Oekraïne als gevolg van mislukte onderhandelingen met de EU was de directe aanleiding voor de afscheiding door de Krim, wat weer leidde tot sancties tegen Rusland en was ook de directe aanleiding voor de opstand in oost Oekraïne.

Zowel de EU (voorbeeld; Verhofstadt/van Baalen), als de Verenigde Staten (voorbeeld; Nuland hebben actief op die regime verandering aangestuurd.

De Eurozone steekt zich uit geo politieke overwegingen in de schulden

“De schulden voor de Eurozone blijven zich opstapelen. Ook na de inlijving van landen zoals Bulgarije en Roemenië blijft de EU officieel aansturen op verdere uitbreiding van haar grondgebied met nieuwe landen, om daar wederom tientallen miljarden in te pompen. Ze rukt bewust steeds verder op naar het oosten (uit geopolitieke overwegingen) wat tot allerlei ongewenste spanningen met Rusland heeft geleid. Het associatieverdrag van de EU met Oekraïne, dat in oorlog is en failliet, is niet alleen onverantwoord, maar ook provocatief en een bedreiging voor de welvaart en welzijn van ons én van de Oekraïners.”

Toelichting

De totstandkoming van het associatieakkoord heeft bijgedragen aan 'spanningen met Rusland'. De indruk wordt daardoor gewekt dat er geo politieke belangen kunnen spelen, die aansturen op 'spanningen met Rusland'.

Een welvarende handelsrelatie met Rusland impliceert goede betrekkingen met andere BRICS landen, waaronder China.

Goede betrekkingen van de Eurozone met Rusland (en China) zouden als bedreiging kunnen worden gezien voor de status van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt binnen het westerse financiële systeem gebaseerd op schulden.

Ter illustratie; China en Rusland hebben concrete stappen in die richting genomen door minder afhankelijk te zijn van de Wereldbank, het IMF en van het SWIFT betalingssysteem, door een eigen systeem te bouwen.

Vanuit dat oogpunt bezien zou je een JA in het referendum kunnen zien als een keuze voor het op dollar gebaseerde systeem van schulden, terwijl een NEE een bedreiging is voor de machtspositie van de Verenigde Staten.

een nee is niet alleen een nee tegen het akkoord

“Wij willen met een referendum over dit associatieverdrag met Oekraïne een luid en duidelijk ‘Nee!’ laten horen naar de EU. En de Nederlandse politici dwingen om het debat hierover in ons land met zijn burgers te voeren in plaats van alleen met elkaar. Daarnaast is het referendum een goede aanleiding om de inhoud ervan en het werkelijke effect ervan eens kritisch tegen het licht te houden. Worden de Oekraïense burgers er beter van? Of vooral politici en oligarchen?”

Toelichting

Het associatieakkoord met Oekraïne werd ook gesloten met Moldavië en Georgië. Daarover werd echter geen referendum initiatief genomen. Dit raadgevend referendum gaat om die reden kennelijk niet als eerste om de tekst van het akkoord, maar om het afsluiten van dit akkoord specifiek met Oekraïne.

De Nederlandse politiek lijkt vooralsnog géén campagne te voeren voor dit referendum; de minister lijkt met beperking financiële middelen wel de opkomst te willen beperken.

Het punt 'politici en oligarchen' lijkt valide;

  • Hunter Biden (de zoon van de Amerikaanse vice president Joe Biden) treedt een maand na ondertekening van het akkoord toe tot en wordt voorzitter van de raad van bestuur van het grootste oliebedrijf van Oekraïne;
  • Miljardair George Soros steunt de JA campagne van voor het referendum met twee ton. Soros stelde in 2015 dat hij voornemens was een miljard dollar te investeren in Oekraïne;
  • In Oekraïne breidde in augustus 2014 de Amerikaanse multinational Monsanto haar activiteiten uit, na een lening van 17 miljard door het IMF aan Oekraïne.
archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016/nee.1454508681.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/02/03 15:11 door Rico