Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016

De inhoud van deze pagina's is vanaf 20 februari 2016 verplaatst naar https://voorstem.nl/nl/ die wordt gehost door de Piratenpartij. As of februari 20th 2016 the English translation of these pages can be found on https://dutchvote.eu/en hosted by the Pirate Party in the Netherlands

Informatie over het Raadgevend referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

Vragen die je hier niet beantwoord ziet (en suggesties voor aanvullingen) kan je plaatsen op deze Piratenpad.

Lees de uitgebreide context eerst voor alle achtergronden en voorgeschiedenis bij de associatieovereenkomst, Oekraïne en de EU.

Wat is een raadgevend referendum?

Sinds 1 juli 2015 kent Nederland een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Zijn mensen het niet eens met een aangenomen wet of verdrag? Dan kunnen zij na het verzamelen van voldoende handtekeningen vragen een wet of verdrag voor te leggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. De uitslag is raadgevend, dus niet bindend. De uitslag moet daarom gezien worden als een advies. Het verplicht de regering niet om een wet of verdrag in te trekken. Dit is het tweede raadgevend referendum dat ooit in Nederland werd gehouden, het eerste was in 2005 en ging over de nieuwe grondwet van Europa.

Wie is het 'referendum platform'

Waar stemmen we over op dit raadgevend referendum?

Je stemt niet alleen over een wettekst maar ook over het al dan niet aangaan van een associatieovereenkomst door de EU met Oekraïne. Het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne wordt door sommigen gezien als een stem vóór of tegen de politiek en zelfs Europa. De vraag die op 6 april in het stemhokje gesteld wordt en de voorlichting wordt geregeld door de referendum commissie. De door hen geformuleerde vraag luidt ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?’

Wie is Geen Peil
Wie is De Referendum Commissie

Waren er voorlopers van dit akkoord, hebben meer landen zo'n akkoord, wat is de voorgeschiedenis van Oekraïne en de Europese Unie die leidde tot deze overeenkomst?

Een historisch overzicht vind je hier.

Wat staat er in dat associatieakkoord waarover we JA of NEE kunnen stemmen?

De originele tekst is hieronder gelinkt, evenals de samenvatting zoals de referendum commissie die maakte. Samenvattingen gemaakt door derden zullen hier worden toegevoegd zodra ze beschikbaar komen.

Wie is 'europa-nu'
Wie is De Referendum Commissie

Wie voeren er campagne voor een JA ik wil dit associatieakkoord?

Input van 'Stemvoor(nederland)'?

Deze groep is gevraagd hun 'ja' argumenten en bronvermeldingen toe te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd.

Wie voeren er campagne voor een NEE ik wil dit associatieakkoord niet?

Input van 'geen peil'?

* “GeenPeil heeft voornamelijk campagne gevoerd op de onwenselijkheid van de Europese toenadering tot Oekraïne”..“Nu het referendum eenmaal een feit is, wil GeenPeil aan niemand opdragen wat ze moeten stemmen. Het ging ons immers om meer inspraak in de democratie voor álle kiezers.”..“De campagne zal daar ook op gericht zijn: of je nou positief, negatief of neutraal tegenover het associatieverdrag staat, GeenPeil wil iedereen faciliteren en helpen om zijn of haar standpunt uit te dragen. Opdat we in Nederland weer meer inspraak krijgen in een democratie van iedereen.”

Input van 'burgercomité eu'?

ze komen binnenkort [eind februari] met een 20 pagina 'pamflet' waarin de verdragstekst wordt geanalyseerd. Ook wezen ze op dit boekje, dat eind februari op de Nederlandse markt komt.

Quote uitgever: “Van de Duitse ARD-journaliste Gabriele Krone-Schmalz: Rusland begrijpen. Het gevecht om Oekraïne en de arrogantie van het Westen. Dit boek verscheen in september jl. en gaat geheel over de Oekraïne-crisis en bevat naast de nodige historische context ook een uitgebreide analyse van het associatieverdrag en ze behandelt ook de voorlopers van dit verdrag. Dit boekje komt in 2 - 3 weken [eind februari?] uit en is echt spot-on wat betreft het referendum. De titel Rusland Begrijpen is dan ook een beetje te eng wat betreft de volledige inhoud. Het is net zo goed een geschiedenis van de westerse bemoeienis met Oekraïne en Rusland in de afgelopen 25 jaar, vandaar ook de ondertitel.”

Wat vinden Piraten van dit referendum?

Piraten zijn voor directere democratie, zoals een referendum. Een slogan van de Piratenpartij is 'informeer jezelf'. Mensen kunnen zich heel goed een mening vormen over wel- of niet stemmen op dit referendum en een JA- of NEE stem als ze besluiten te stemmen.

Waar wordt nog meer informatie over het referendum gedeeld?

Wie is Wierd Duk
Wie is 'follow the money'
Wie is 'ioresearch.nl'

Ga verder naar pagina twee, met daarop de uitgebreide context, achtergrond en voorgeschiedenis bij de associatieovereenkomst. Wat is er gebeurd in en met Oekraïne, Nederland en de EU, wat vooraf ging aan dit referendum.

archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 00:33 door 66.249.69.208