Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016 [2016/02/03 10:57]
Rico [Waar wordt nog meer informatie over het referendum gedeeld?]
archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016 [2017/09/13 00:33] (huidige)
66.249.69.208 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 1: Regel 1:
 +De inhoud van deze pagina'​s is vanaf 20 februari 2016 verplaatst naar [[https://​voorstem.nl/​nl/​]] die wordt gehost door de Piratenpartij. As of februari 20th 2016 the English translation of these pages can be found on [[https://​dutchvote.eu/​en]] hosted by the Pirate Party in the Netherlands
 +
 ====== Informatie over het Raadgevend referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne ====== ====== Informatie over het Raadgevend referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne ======
  
 Vragen die je hier niet beantwoord ziet (en suggesties voor aanvullingen) kan je plaatsen op [[https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​referendum_associatie_verdrag_EU_Oekraine|deze Piratenpad]]. Vragen die je hier niet beantwoord ziet (en suggesties voor aanvullingen) kan je plaatsen op [[https://​pad.piratenpartij.nl/​p/​referendum_associatie_verdrag_EU_Oekraine|deze Piratenpad]].
  
-**Lees de [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context|uitgebreide context]] eerst voor alle achtergronden en voorgeschiedenis bij de associatieovereenkomst,​ Oekraïne en de EU.**+**Lees de [[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context|uitgebreide context]] eerst voor alle achtergronden en voorgeschiedenis bij de associatieovereenkomst,​ Oekraïne en de EU.**
  
 ===== Wat is een raadgevend referendum? ===== ===== Wat is een raadgevend referendum? =====
 Sinds 1 juli 2015 kent Nederland een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Zijn mensen het niet eens met een aangenomen wet of verdrag? Dan kunnen zij na het verzamelen van voldoende handtekeningen vragen een wet of verdrag voor te leggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. De uitslag is raadgevend, dus niet bindend. De uitslag moet daarom gezien worden als een advies. Het verplicht de regering niet om een wet of verdrag in te trekken. Dit is het tweede raadgevend referendum dat ooit in Nederland werd gehouden, het eerste was in 2005 en ging over de nieuwe grondwet van Europa. Sinds 1 juli 2015 kent Nederland een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Zijn mensen het niet eens met een aangenomen wet of verdrag? Dan kunnen zij na het verzamelen van voldoende handtekeningen vragen een wet of verdrag voor te leggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. De uitslag is raadgevend, dus niet bindend. De uitslag moet daarom gezien worden als een advies. Het verplicht de regering niet om een wet of verdrag in te trekken. Dit is het tweede raadgevend referendum dat ooit in Nederland werd gehouden, het eerste was in 2005 en ging over de nieuwe grondwet van Europa.
   * [[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​democratie/​inhoud/​raadgevend-referendum|Antwoord met toelichting door de rijksoverheid]]   * [[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​democratie/​inhoud/​raadgevend-referendum|Antwoord met toelichting door de rijksoverheid]]
-  * [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0036443/​geldigheidsdatum_29-01-2016|Antwoord met de letterlijke wettekst van wetten.nl ​de Nederlandse wet]] +  * [[http://​wetten.overheid.nl/​BWBR0036443/​geldigheidsdatum_29-01-2016|Antwoord met de letterlijke wettekst van wetten.overheid.nl]] 
   * [[http://​www.referendumplatform.nl/​|Antwoord van '​referendum platform'​]]   * [[http://​www.referendumplatform.nl/​|Antwoord van '​referendum platform'​]]
  
Regel 24: Regel 26:
 \\ Wie is [[http://​www.referendum-commissie.nl/​de-commissie/​|De Referendum Commissie]] \\ Wie is [[http://​www.referendum-commissie.nl/​de-commissie/​|De Referendum Commissie]]
 ===== Waren er voorlopers van dit akkoord, hebben meer landen zo'n akkoord, wat is de voorgeschiedenis van Oekraïne en de Europese Unie die leidde tot deze overeenkomst?​ ===== ===== Waren er voorlopers van dit akkoord, hebben meer landen zo'n akkoord, wat is de voorgeschiedenis van Oekraïne en de Europese Unie die leidde tot deze overeenkomst?​ =====
-Een historisch overzicht vind je [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context|hier]].+Een historisch overzicht vind je [[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context|hier]].
  
 ===== Wat staat er in dat associatieakkoord waarover we JA of NEE kunnen stemmen? ===== ===== Wat staat er in dat associatieakkoord waarover we JA of NEE kunnen stemmen? =====
Regel 38: Regel 40:
   * [[http://​www.stemvoornederland.nl| Stem voor (Nederland)]]   * [[http://​www.stemvoornederland.nl| Stem voor (Nederland)]]
   * [[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine|De Nederlandse overheid]]   * [[https://​www.rijksoverheid.nl/​onderwerpen/​associatieakkoord-oekraine|De Nederlandse overheid]]
-  * **[[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​ja|De argumenten van het 'JA kamp'​]]**,​ met toelichting+  * **[[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​ja|De argumenten van het 'JA kamp'​]]**,​ met toelichting
  
 Wie is [[http://​www.stemvoor.nl/​overons/​|stem voor Nederland]] Wie is [[http://​www.stemvoor.nl/​overons/​|stem voor Nederland]]
Regel 48: Regel 50:
  
 ===== Wie voeren er campagne voor een NEE ik wil dit associatieakkoord niet? ===== ===== Wie voeren er campagne voor een NEE ik wil dit associatieakkoord niet? =====
-  * [[http://​geenpeil.nl/​faq|Geen Peil]]+  * [[http://​geenpeil.nl/​faq|Geen Peil]] ​*
   * [[https://​www.burgercomite-eu.nl| Burgercomité-EU]]   * [[https://​www.burgercomite-eu.nl| Burgercomité-EU]]
   * [[http://​oekrainee.eu/​|OekraïNEE]]   * [[http://​oekrainee.eu/​|OekraïNEE]]
-  * **[[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​nee|De argumenten van 'het NEE kamp'​]]**,​ met toelichting+  ​* [[https://​www.sp.nl/​nieuws/​2016/​02/​van-bommel-verdrag-is-slecht-voor-oekraine-europa-en-voor-ons|De SP Socialistische Partij]] en ook op [[http://​www.socialevraagstukken.nl/​dossiers/​janee-tegen-oekraine/​|deze ]] pagina 
 +  ​* **[[archief:raadgevend_referendum_oekraine_2016:​nee|De argumenten van 'het NEE kamp'​]]**,​ met toelichting
  
 Wie is [[http://​geenpeil.nl/​missie/​|Geen Peil]] Wie is [[http://​geenpeil.nl/​missie/​|Geen Peil]]
 \\ Wie is [[https://​www.burgercomite-eu.nl/​organisatie/​|burgercomité EU]] \\ Wie is [[https://​www.burgercomite-eu.nl/​organisatie/​|burgercomité EU]]
 \\ Wie is [[http://​oekrainee.eu/​over/​|OekraïNEE]] \\ Wie is [[http://​oekrainee.eu/​over/​|OekraïNEE]]
- 
 ===== Input van 'geen peil'? ===== ===== Input van 'geen peil'? =====
-Deze groep is gevraagd hun '​nee'​ argumenten en bronvermeldingen toe te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd. +* //"​GeenPeil heeft voornamelijk campagne gevoerd op de onwenselijkheid ​van de Europese toenadering tot Oekraïne"​.."​Nu ​het referendum ​eenmaal een feit is, wil GeenPeil ​aan niemand opdragen wat ze moeten stemmen. Het ging ons immers om meer inspraak in de democratie voor álle kiezers."​.."​De campagne zal daar ook op gericht zijn: of je nou positief, negatief of neutraal tegenover het associatieverdrag staat, GeenPeil wil iedereen faciliteren en helpen om zijn of haar standpunt uit te dragen. Opdat we in Nederland weer meer inspraak krijgen in een democratie ​van iedereen."// 
-  ​[[https://decorrespondent.nl/​3440/​Wat-klopt-er-van-de-argumenten-achter-het-EU-referendum-van-GeenPeil-/​380256316880-afb9a792|De NEE argumenten ​van '​geenpeil'​ kritisch bekeken door 'de Correspondent'​.]] + 
-  * [[http://www.vno-ncw.nl/forum/7-hardnekkige-misverstanden-over-het-verdrag-met-oekra%C3%AFneDe NEE argumenten ​van '​geenpeil'​ kritisch bekeken door '​VNO-NCW'​]]+  * [[http://geenpeil.nl/missie/|missie statement ​van Geenpeil]]
 ===== Input van '​burgercomité eu'? ===== ===== Input van '​burgercomité eu'? =====
-Deze groep is gevraagd hun '​nee'​ argumenten en bronvermeldingen toe te sturen, zodra die zijn ontvangen worden ze hier toegevoegd. Antwoord: ​//ze komen binnenkort met een 20 pagina '​pamflet'​ waarin de verdragstekst wordt geanalyseerd. Ook wezen ze op [[http://​www.deblauwetijger.com/​product/​rusland-begrijpen-gabriele-krone-schmalz|dit boekje]], dat eind februari op de Nederlandse markt komt.//+//ze komen binnenkort// [eind februari]// ​met een 20 pagina '​pamflet'​ waarin de verdragstekst wordt geanalyseerd. Ook wezen ze op [[http://​www.deblauwetijger.com/​product/​rusland-begrijpen-gabriele-krone-schmalz|dit boekje]], dat eind februari op de Nederlandse markt komt.//
  
 Quote uitgever: "Van de Duitse ARD-journaliste Gabriele Krone-Schmalz:​ //Rusland begrijpen//​. Het gevecht om Oekraïne en de arrogantie van het Westen. Dit boek verscheen in september jl. en gaat geheel over de Oekraïne-crisis en bevat naast de nodige historische context ook een uitgebreide analyse van het associatieverdrag en ze behandelt ook de voorlopers van dit verdrag. Dit boekje komt in 2 - 3 weken [eind februari?] uit en is echt spot-on wat betreft het referendum. De titel Rusland Begrijpen is dan ook een beetje te eng wat betreft de volledige inhoud. Het is net zo goed een geschiedenis van de westerse bemoeienis met Oekraïne en Rusland in de afgelopen 25 jaar, vandaar ook de ondertitel."​ Quote uitgever: "Van de Duitse ARD-journaliste Gabriele Krone-Schmalz:​ //Rusland begrijpen//​. Het gevecht om Oekraïne en de arrogantie van het Westen. Dit boek verscheen in september jl. en gaat geheel over de Oekraïne-crisis en bevat naast de nodige historische context ook een uitgebreide analyse van het associatieverdrag en ze behandelt ook de voorlopers van dit verdrag. Dit boekje komt in 2 - 3 weken [eind februari?] uit en is echt spot-on wat betreft het referendum. De titel Rusland Begrijpen is dan ook een beetje te eng wat betreft de volledige inhoud. Het is net zo goed een geschiedenis van de westerse bemoeienis met Oekraïne en Rusland in de afgelopen 25 jaar, vandaar ook de ondertitel."​
Regel 72: Regel 74:
  
 ===== Waar wordt nog meer informatie over het referendum gedeeld? ===== ===== Waar wordt nog meer informatie over het referendum gedeeld? =====
 +  * [[https://​www.nrc.nl/​nieuws/​2016/​02/​08/​alles-wat-je-moet-weten-over-het-oekraine-referendum|Overzicht van NRC 'over het Oekraïne-referendum'​]]
 +  * [[http://​static1.volkskrant.nl/​static/​nmc/​red/​frameset/​2016/​referendum/​|Overzicht van Volkskrant 'over het Oekraïne-referendum'​]]
 +  * [[http://​politiek.tpo.nl/​2016/​02/​06/​brussel-trok-met-associatieverdrag-veel-te-grote-broek-aan/​|historisch overzicht, geschreven door Wierd Duk]]
   * [[http://​www.ftm.nl/​column/​associatie-overeenkomst-met-grote-politieke-risicos/​|Blog 1 Follow the Money]]   * [[http://​www.ftm.nl/​column/​associatie-overeenkomst-met-grote-politieke-risicos/​|Blog 1 Follow the Money]]
   * [[http://​www.ftm.nl/​exclusive/​op-zoek-naar-feiten-en-achtergronden-eu-associatieakkoord-oekraine/​|Blog 2 Follow the Money]]   * [[http://​www.ftm.nl/​exclusive/​op-zoek-naar-feiten-en-achtergronden-eu-associatieakkoord-oekraine/​|Blog 2 Follow the Money]]
 +  * [[http://​oekrainee.eu/​associatieverdrag-draait-wel-om-eu-lidmaatschap/​|historisch overzicht geschreven door UkraiNEE]]
   * [[http://​www.ioresearch.nl/​home/​nieuws/​artmid/​445/​articleid/​716/​oekra239ne-referendum-%E2%80%98nee-kamp%E2%80%99-ligt-voor-maar-%E2%80%98ja-kamp%E2%80%99-loopt-in| peiling: 2016-januari,​ door ioresearch.nl]]   * [[http://​www.ioresearch.nl/​home/​nieuws/​artmid/​445/​articleid/​716/​oekra239ne-referendum-%E2%80%98nee-kamp%E2%80%99-ligt-voor-maar-%E2%80%98ja-kamp%E2%80%99-loopt-in| peiling: 2016-januari,​ door ioresearch.nl]]
  
-Wie is [[http://​www.ftm.nl/​over-ftm/​|'​follow the money'​]] +Wie is [[http://​yournalism.nl/​voorstellen/​wierd-duk/​|Wierd Duk]] 
-\\Wie is [[http://​www.ioresearch.nl/​home/​organisatie|'​ioresearch.nl'​]]+\\ Wie is [[http://​www.ftm.nl/​over-ftm/​|'​follow the money'​]] 
 +\\ Wie is [[http://​www.ioresearch.nl/​home/​organisatie|'​ioresearch.nl'​]] 
 + 
 +**Ga verder naar pagina twee, met daarop de [[archief:​raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context| uitgebreide context]], achtergrond en voorgeschiedenis bij de associatieovereenkomst. Wat is er gebeurd in en met Oekraïne, Nederland en de EU, wat vooraf ging aan dit referendum.**
  
-**Ga verder naar pagina twee, met daarop de [[raadgevend_referendum_oekraine_2016:​context| uitgebreide context]], achtergrond en voorgeschiedenis bij de associatieovereenkomst. Wat is er gebeurd in en met Oekraïne, Nederland en de EU, wat vooraf ging aan dit referendum.** 
  
archief/raadgevend_referendum_oekraine_2016.1454493452.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/02/03 10:57 door Rico