Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma

Partijprogramma 2010

Op 20 mei 2010 is het Partijprogramma van de Piratenpartij gelanceerd. Naast dat het op de officiële website te vinden is zal op deze Wiki ook een uitgewerkt exemplaar te vinden zijn.

Achtergrond

Informatie, ontwerpen en ideeën zijn van nature niet schaars, omdat ze gedeeld kunnen worden zonder dat de eigenaar van het origineel zijn informatie, ontwerp of idee kwijt raakt. Wat echter wel schaars is, zijn fysieke dragers met behulp waarvan informatie verspreid kan worden. Hierdoor is in de praktijk door de eeuwen heen ook de achterliggende informatie en kennis altijd schaars geweest; het kon vanwege fysieke beperkingen niet in overvloed aan iedereen beschikbaar gesteld worden. Met de komst van het internet zijn deze fysieke beperkingen geheel weg gevallen. Hierdoor is het nu voor het eerst mogelijk een maatschappij tot stand te brengen waarin informatie en kennis in overvloed aan iedereen ter beschikking kan worden gesteld, de vrije informatiesamenleving. Kennis en informatie wordt een algemeen gemeenschappelijk bezit waar iedereen gebruik van kan maken.

De Piratenpartij wil de grootst mogelijke welvaart bereiken door het wereldwijd vrij delen van deze informatie, ontwerpen en ideeën. Door de vrije beschikbaarheid van informatie wordt het bijdragen aan innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs versimpeld en gestimuleerd.

Monopolies op informatie, ontwerpen en ideeën zijn ongewenst. Zij creëren onnodige schaarste en moeten worden afgeschaft. Op de lange termijn bestaan er geen patenten en auteursrechten meer. Patenten die raken aan het leven of het leven zelf monopoliseren, worden zo snel mogelijk afgeschaft.

Erkenning van de bron van informatie, ontwerpen of ideeën is gewenst. Bronvermelding helpt auteurs voor erkenning van hun werk, en draagt bij aan de betrouwbaarheid van de informatie.

Het informatietijdperk brengt mensen wereldwijd dichter bij elkaar. Ze zien elkaars cultuur en kunnen onderling informatie uitwisselen. Burgers, bedrijven en overheden werken over grenzen heen.

De Piratenpartij wil samen met andere piratenpartijen wereldwijd de problemen aanpakken op het niveau waar dat kan. Binnen Nederland en Europa komt de Piratenpartij op voor wat hier bereikt kan worden, ook in het belang van mensen elders in de wereld. Waar overheden en bedrijven over de landsgrenzen heen werken, is democratische controle van de macht heel beperkt. De Piratenpartij streeft naar een vrije informatiesamenleving op nationaal, Europees én wereldwijd niveau.

Burgerrechten en -vrijheden staan onder druk. Nieuwe technologische mogelijkheden en onevenwichtige internationale samenwerking bedreigen fundamentele burgerrechten uit onze rechtsstaat.

De Piratenpartij waarborgt het recht op privacy, het recht op veilig leven in een rechtstaat, het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is bewezen, het recht om in morele en fysieke integriteit te leven, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht niet gediscrimineerd te worden.

Het Nederlandse, Europese en wereldwijde politieke bestel is niet transparant. Ook overheden en machtsconcentraties als grote bedrijven, banken, IMF en Wereldbank werken niet transparant. Onnodig veel informatie wordt gesloten gehouden en klokkenluiders worden niet gewaardeerd.

De Piratenpartij wil daar waar macht zich concentreert transparantie afdwingen. Informatie dient waar mogelijk standaard openbaar te zijn en klokkenluiders moeten worden gesteund.

Innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs worden steeds meer vanuit een oude economische invalshoek benaderd. De informatie die in deze gebieden wordt ontwikkeld, wordt nu gemonopoliseerd. Als gevolg daarvan wordt deze informatie voor anderen onnodig duur of zelfs onbruikbaar. Hierdoor ontstaat onnodig welvaartsverlies (deadweight loss). De markteconomie functioneert veel beter zonder monopolies.

De Piratenpartij wil de informatie uit innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs in een open samenleving wereldwijd delen. De nadruk komt daardoor te liggen op het verhandelen van expertise, de toepassing van kennis. Dit past veel beter bij een op diensten georiënteerde samenleving dan het verhandelen van de informatie. De principes van een open en delende samenleving waarin burgerrechten en gelijke toegankelijkheid tot informatie worden gewaarborgd, worden in allerlei aspecten van de samenleving doorgetrokken.

Structuur

De structuur van het partijprogramma.

Het partijprogramma wordt gepresenteerd in 4 ‘lagen’, en neemt zo de vorm aan van een pyramide.

  1. De kernpunten zijn onze 7 punten die ons allen samenbinden. In feite zijn deze punten wat Piratenpartij Nederland definieert.
  2. De standpunten zijn de concrete punten die de kernpunten uitwerken en praktisch maken.
  3. De uitleg of onderbouwing zorgt voor een heldere, ondubbelzinnige en duidelijke verwoording van het standpunt. Standpunten zijn moeilijk te vatten in 1-2 zinnen zonder kort door de bocht te gaan.
  4. De volledige uitleg is de complete achtergrond van een standpunt en komt op de website te staan. Hier is zoveel mogelijk informatie gewenst en op een zo gepast mogelijke wijze gepresenteerd.

Kernpunten

Standpunten

archief/tk2010/partijprogramma.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/04 00:56 door 95.211.224.48