Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:burgerrechten_verdedigen_in_een_informatiesamenleving

Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving

Burgerrechten dienen te garanderen dat een individu niet door haar omgeving ‘opgeofferd’ kan worden. Doordat de burgerrechten in grote delen van de wereld veel minder goed geregeld zijn dan in Nederland, ontstaat in een wereldwijde informatiesamenleving een spanning tussen specifieke doelen, burgerrechten en burgerplichten.

De steeds verdergaande verdeling van de macht tussen staten, Europese Unie en wereldwijde verdragen raakt de kern van de staat. Burgerrechten die vroeger eenvoudig lokaal konden worden gehanteerd raken versnipperd. Enerzijds omdat de burger zich via internet en de toegenomen mogelijkheden tot reizen steeds vaker internationaal beweegt, anderzijds omdat staten steeds meer macht delegeren of afstaan aan andere organisaties met specifieke doelstellingen.

Omdat burgerrechten fundamenteel zijn en ze door de internationale ontwikkelingen gaan overlappen moet de Nederlandse overheid, ook in internationaal verband, de hoogste standaard van burgerrechten verdedigen. Ze mag niet accepteren dat onze burgerrechten in nationale of internationale ontwikkelingen worden beperkt. Dat betekent niet dat in Nederland aan burgerrechten geen burgerplichten gekoppeld zijn.

  • Het recht op leven in een rechtstaat als fundament van democratie.
  • Het recht op privacy.
  • Het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is bewezen.
  • Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.
  • Het recht op toegang tot internet en vrije communicatie.
  • Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting.
  • Het recht niet gediscrimineerd te worden.
  • Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2010/partijprogramma/burgerrechten_verdedigen_in_een_informatiesamenleving.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:12 door Azonata