Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:energie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:tk2010:partijprogramma:energie [2016/12/02 18:15]
Azonata ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
archief:tk2010:partijprogramma:energie [2016/12/06 12:47] (huidige)
66.249.64.58 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 4: Regel 4:
  
   * **Subsidies om het energie opwekken met nieuwe energiebronnen te stimuleren, worden gegeven door patenten af te kopen, niet door de eindproducten te subsidiëren.**   * **Subsidies om het energie opwekken met nieuwe energiebronnen te stimuleren, worden gegeven door patenten af te kopen, niet door de eindproducten te subsidiëren.**
-Wanneer de [[partijprogramma2010:​overheid_open_en_inzichtelijk_maken|overheid]] met publiek geld het energie opwekken met nieuwe energiebronnen wil stimuleren, kan ze er beter voor zorgen dat iedereen goedkoper de producten kan maken en innoveren. Op elk eindproduct subsidie geven komt alleen de patenthouder ten goede. Door het [[partijprogramma2010:​het_patentsysteem_hervormen_ter_bevordering_van_innovatie_en_kennisdeling|patent]] af te kopen worden publieke middelen veel beter gebruikt en hebben ze een blijvend en ook internationaal effect.+Wanneer de [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​overheid_open_en_inzichtelijk_maken|overheid]] met publiek geld het energie opwekken met nieuwe energiebronnen wil stimuleren, kan ze er beter voor zorgen dat iedereen goedkoper de producten kan maken en innoveren. Op elk eindproduct subsidie geven komt alleen de patenthouder ten goede. Door het [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​het_patentsysteem_hervormen_ter_bevordering_van_innovatie_en_kennisdeling|patent]] af te kopen worden publieke middelen veel beter gebruikt en hebben ze een blijvend en ook internationaal effect.
  
   * **Flexibele energieprijs zodat energiepieken en -dalen bij eindgebruikers kunnen worden opgevangen.**   * **Flexibele energieprijs zodat energiepieken en -dalen bij eindgebruikers kunnen worden opgevangen.**
Regel 11: Regel 11:
  
   * **Afhankelijkheid van energie van niet-democratische staten afbouwen en stoppen hun overheden met energiegelden te subsidiëren.**   * **Afhankelijkheid van energie van niet-democratische staten afbouwen en stoppen hun overheden met energiegelden te subsidiëren.**
-Nederland moet de energiecontracten met niet-democratische staten afbouwen. Daarnaast moeten we ons richten op energieproductie in eigen land en bevriende democratische staten door innovatie en gebruik van lokaal aanwezige hernieuwbare energiebronnen. Dit maakt ons meer zelfvoorzienend en voorkomt dat we via onze energiebetalingen regimes in ondemocratische landen steunen en daarmee de [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​burgerrechten_verdedigen_in_een_informatiesamenleving|burgerrechten]] en [[partijprogramma2010:​vrijheid_van_informatie|informatievrijheid]] beperken.+Nederland moet de energiecontracten met niet-democratische staten afbouwen. Daarnaast moeten we ons richten op energieproductie in eigen land en bevriende democratische staten door innovatie en gebruik van lokaal aanwezige hernieuwbare energiebronnen. Dit maakt ons meer zelfvoorzienend en voorkomt dat we via onze energiebetalingen regimes in ondemocratische landen steunen en daarmee de [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​burgerrechten_verdedigen_in_een_informatiesamenleving|burgerrechten]] en [[archief:​tk2010:​partijprogramma:​vrijheid_van_informatie|informatievrijheid]] beperken.
  
 //Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. [[archief:​tk2010:​partijprogramma#​standpunten|Klik hier]] om terug te keren naar het complete overzicht.// ​ //Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. [[archief:​tk2010:​partijprogramma#​standpunten|Klik hier]] om terug te keren naar het complete overzicht.// ​
archief/tk2010/partijprogramma/energie.1480698911.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:15 door Azonata