Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:het_delen_van_cultuur_en_informatie_bevorderen_mede_door_het_auteursrecht_te_hervormen

Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen

Onze samenleving zou nooit mogelijk zijn geweest zonder de ontelbare ideeën, ontwerpen en culturele uitingen van mensen die ons voor zijn gegaan. We leven op de schouders van reuzen. Kinderen leren in een paar jaar tijd waar onze voorouders duizenden jaren over gedaan hebben. Deze ontwikkeling gaat, mede door het internet, steeds sneller.

De essentie van cultuur is het delen van informatie, ontwerpen en ideeën. De samenleving heeft zich op deze manier kunnen ontwikkelen. Het auteursrecht werd ontworpen om dit te faciliteren. Nu, in een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot internet, is het auteursrecht een belemmering voor het delen van informatie, ontwerpen en ideeën geworden. Daarom wordt het auteursrecht hervormd.

Het uitgangspunt wordt weer: cultuur delen. Het auteursrecht wordt tot haar commerciële essentie teruggebracht, dat wil zeggen dat het commercieel uitbuiten van werken voor de voor terugverdienen noodzakelijke tijd tegen ander commercieel gebruik wordt beschermd. Niet-commercieel gebruik wordt direct toegestaan. Op de lange termijn moeten alle belemmeringen om creatieve werken te maken en te consumeren moeten worden opgeheven.

Het delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

Het commercieel belang van auteursrecht is ondergeschikt aan de essentie van cultuur: het delen van informatie, ontwerpen en ideeën. Het internet faciliteert dit. Het vrij gebruik van informatie moet voorop staan als er geen expliciet doel is om met auteursrechten van een ander geld te verdienen.

Commercieel auteursrecht differentiëren naar toepassing en beperken in duur.

Het commercieel auteursrecht wordt beperkt tot een periode van maximaal vijf jaar. De one-size-fits-all benadering van nu is niet meer te verdedigen, nu vele consumenten dagelijks auteur zijn en bijvoorbeeld een ingezonden brief in een krant op dezelfde manier beschermd wordt als een film, zonder dat daar enig commercieel nut tegenover staat. Elk type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald - en steeds aangepast - dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen. Wanneer mogelijk wordt op termijn ook commercieel auteursrecht afgeschaft. ‘Commercieel gebruik’ is ‘winst maken met auteursrechtelijk materiaal als kern van het verdienmodel’.

Overgangsmaatregel voor bestaande auteursrechten: oude auteursrechten blijven nog vijf jaar geldig.

Er komt een overgangsmaatregel voor de sector. Het auteursrecht voor commercieel gebruik blijft nog vijf jaar gelden voor auteursrechtelijk materiaal dat al ouder is dan vijf jaar, maar volgens de oude wetgeving nog langer dan vijf jaar onder het auteursrecht zou vallen.

Het combineren, veranderen en remixen van bestaand auteursrechtelijk beschermd materiaal (afgeleid werk) wordt toegestaan.

Het combineren, veranderen en remixen van bestaand werk bevordert cultuur, kunst en wetenschap. Creaties zijn altijd een mix van voorgaande creaties. Creatieve werken zijn nu ook al vaak geïnspireerd door of gebaseerd op andere creaties en dat is gewenst en stimulerend voor cultuur, kunst en wetenschap. Auteursrecht moet daarom niet belemmerend werken. Wanneer er geen expliciet doel is om met auteursrechten van een ander geld te verdienen, moet het vrij gebruik van informatie voorop staan. Wanneer remixen gebeurt met een commercieel doel, moet dit mogelijk zijn tegen een billijke vergoeding.

Bij het remixen of hergebruiken van werken is bronvermelding verplicht wanneer een bronverwijzing beschikbaar is en de bron redelijkerwijs kan worden vermeld.

Door het verplichten van bronvermelding kunnen gebruikers de oorspronkelijke werken en hun makers vinden. Het oorspronkelijke werk en zijn maker krijgen op deze manier de erkenning die ze verdienen. Alle remix-creaties vermelden bronnen zoals dat in de wetenschap al gebruikelijk is. Bij hergebruik van werken wordt de bron van het oorspronkelijke werk vermeld. Wanneer een bron anoniem wil blijven, moet dit kunnen.

Het gebruik en delen van verlaten werken wordt toegestaan.

Verlaten werken zijn werken die niet meer uitgegeven worden of anderszins commercieel geëxploiteerd worden1). Wanneer de auteursrechthouder zijn commercieel auteursrecht niet meer actief uitoefent, mag iedereen het werk ook commercieel exploiteren. Kunst, cultuur en wetenschap mag niet verstoffen.

Naburige rechten beperken.

Naburige rechten kunnen alleen geclaimd worden wanneer een opname, registratie, vermenigvuldiging, uitzending of vertoning voor commercieel gebruik is. ‘Commercieel gebruik’ is ‘winst maken met naburige rechten als kern van het verdienmodel’. Naburige rechten zijn, gelijk de auteursrechten, ondergeschikt aan het recht cultuur, kunst en wetenschap te delen. Voor commercieel gebruik worden de termijnen, vergelijkbaar met het auteursrecht, gemaximaliseerd op vijf jaar.

Het verwijzen naar, linken naar en embedden van al dan niet auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder alle omstandigheden toegestaan. Dit is inclusief het op commerciële basis faciliteren van zoek- indexering- en/of bestandsdeling.

Het internet werkt op basis van deze functionaliteit2). Wanneer hier onderscheid gemaakt zou worden tussen commercieel en niet-commercieel gebruik, zou het internet zich niet goed kunnen ontwikkelen.

Consumentenrechten moeten de burger beschermen tegen onredelijke restricties vanuit de entertainmentbranche. Digital Rights Management toepassingen die inbreuk maken op deze rechten worden verboden.

Door Digital Rights Management worden vrijheden die bij wet aan de burger zijn toegekend door een bedrijf beperkt. Niet bedrijven, maar overheden bepalen wat de burger met creatieve werken kan doen. DRM-toepassingen die inbreuk maken op deze consumentenrechten worden verboden.

Er mogen geen bijzondere heffingenkomen op communicatie, waaronder het internet.

Bijzondere heffingen op communicatie en informatie verhogen de drempel om te communiceren en informatie te delen. Informatie kan vrij gedeeld worden, en daar moet geen verandering in komen door heffingen. Internet en communicatie moet zo vrij en laagdrempelig mogelijk zijn.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

1)
Orphan works
2)
Embedden
archief/tk2010/partijprogramma/het_delen_van_cultuur_en_informatie_bevorderen_mede_door_het_auteursrecht_te_hervormen.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:15 door Azonata