Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:internationaal

Internationaal

De Piratenpartij is bij uitstek een internationaal georiënteerde partij. De Piratenpartij is actief in meer dan 40 landen. De informatiesamenleving is een wereldwijde samenleving die ook wereldwijd beschermd moet worden.

Internationale overeenkomsten zijn bij uitstek niet democratisch. Lobbygroepen hebben er te veel macht. Dit geldt in de Europese Unie, maar ook bij internationale verdragen. Bovendien is het veel te ingewikkeld om internationale handelsverdragen aan te passen. De Piratenpartij wil graag dat ook internationaal gestreefd wordt naar een meer democratische wijze van besluiten.

  • Nederland pleit voor een nieuw verdrag voor vrije informatiesamenleving.

Nederland zal in Europa en wereldwijd pleiten voor een verdrag dat het stimuleren van innovatie en het delen van informatie in een vrije informatiesamenleving regelt.

  • Verdragen waarin auteurs- en patentrecht geregeld zijn, zullen opnieuw worden geëvalueerd.

Nederland moet internationaal ervoor zorgen dat alle verdragen waarin auteurs- en patentrecht zijn geregeld opnieuw geëvalueerd worden in het licht van de vrije informatiesamenleving.

  • Het ACTA-verdrag en andere verdragen die inbreuk plegen op nationale burger- en consumentenrechten zullen niet worden ingevoerd.

Het ACTA-verdrag heeft als doel om auteursrecht, patentrecht en merkenrecht in de huidige vorm te handhaven en de handhaving strenger te maken. Het is een verdrag waardoor landen die deelnemen veel moeilijker eigen beleid kunnen maken. Het ACTA-verdrag wordt onderhandeld achter gesloten deuren waardoor democratische invloed niet mogelijk is. Het ACTA-verdrag druist lijnrecht in tegen de burgerrechten, overheidstransparantie, innovatie en creativiteit, en wordt niet ingevoerd.

  • Op Europees en wereldwijd niveau zal worden samengewerkt met andere Piratenpartijen.

Pirate Parties International is een organisatie in Brussel die internationale samenwerking met Piratenpartijen over de gehele wereld bevordert. Piratenpartij Nederland onderschrijft de Common Grounds, een lijst met punten waaraan we ons houden. Verdragen op Europees en internationaal niveau worden samen met de PPI en nationale Piratenpartijen aangepast of afgeschaft waar nodig.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2010/partijprogramma/internationaal.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/07 19:12 door 66.249.76.113