Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:privacy_van_burgers_dient_gewaarborgd_te_worden

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:tk2010:partijprogramma:privacy_van_burgers_dient_gewaarborgd_te_worden [2016/12/02 18:17]
Azonata ↷ Pagina verplaatst van partijprogramma2010:privacy_van_burgers_dient_gewaarborgd_te_worden naar archief:tk2010:partijprogramma:privacy_van_burgers_dient_gewaarborgd_te_worden
archief:tk2010:partijprogramma:privacy_van_burgers_dient_gewaarborgd_te_worden [2017/09/11 23:08] (huidige)
46.229.168.67 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 12: Regel 12:
 {{:​logo:​privacy.png?​32 |}} === Biometrische gegevens van personen komen te vallen onder de lichamelijke integriteit,​ noodzakelijke opslag moet decentraal plaatsvinden en wordt streng gecontroleerd en gereguleerd. Handel in deze persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon blijft verboden. === {{:​logo:​privacy.png?​32 |}} === Biometrische gegevens van personen komen te vallen onder de lichamelijke integriteit,​ noodzakelijke opslag moet decentraal plaatsvinden en wordt streng gecontroleerd en gereguleerd. Handel in deze persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon blijft verboden. ===
  
-Steeds meer [[:​biometrische_gegevens|biometrische gegevens]]((Vingerafdruk,​ DNA-gegevens,​ irisscan, etc.)) zijn beschikbaar. Ze zijn onderdeel van de identiteit van personen en zeer privacygevoelig. Biometrische gegevens kunnen zeer persoonlijke medische gegevens bevatten en ze kunnen worden gebruikt bij identificatie van personen. Wanneer deze gegevens in verkeerde handen terecht komen, lopen mensen het risico vals beschuldigd te worden van een strafbaar feit. Mensen kunnen tegen hun wil met (risico op) ziektes geconfronteerd worden en daaraan gekoppeld problemen krijgen met ziektekosten- of financiële verzekeringen.+Steeds meer [[publicaties:​biometrische_gegevens|biometrische gegevens]]((Vingerafdruk,​ DNA-gegevens,​ irisscan, etc.)) zijn beschikbaar. Ze zijn onderdeel van de identiteit van personen en zeer privacygevoelig. Biometrische gegevens kunnen zeer persoonlijke medische gegevens bevatten en ze kunnen worden gebruikt bij identificatie van personen. Wanneer deze gegevens in verkeerde handen terecht komen, lopen mensen het risico vals beschuldigd te worden van een strafbaar feit. Mensen kunnen tegen hun wil met (risico op) ziektes geconfronteerd worden en daaraan gekoppeld problemen krijgen met ziektekosten- of financiële verzekeringen.
  
-Wanneer justitie biometrische gegevens ter beschikking heeft, wordt iedereen ten onrechte op voorhand verdachte. De Piratenpartij wil dus ook geen vingerafdrukken-[[:​database|database]] of DNA-gegevensopslag van burgers. Noodzakelijke opslag beperkt zich tot opslag met toestemming van de burger, bijvoorbeeld voor medisch gebruik of beveiliging. Voor burgers die concreet verdacht zijn van een misdrijf, is opslag van biometrische gegevens mogelijk zolang die verdenking duurt - met de garantie dat die biometrische gegevens daarna uit alle systemen verwijderd worden - en alleen met toestemming van een rechter-commissaris.+Wanneer justitie biometrische gegevens ter beschikking heeft, wordt iedereen ten onrechte op voorhand verdachte. De Piratenpartij wil dus ook geen vingerafdrukken-[[publicaties:​database|database]] of DNA-gegevensopslag van burgers. Noodzakelijke opslag beperkt zich tot opslag met toestemming van de burger, bijvoorbeeld voor medisch gebruik of beveiliging. Voor burgers die concreet verdacht zijn van een misdrijf, is opslag van biometrische gegevens mogelijk zolang die verdenking duurt - met de garantie dat die biometrische gegevens daarna uit alle systemen verwijderd worden - en alleen met toestemming van een rechter-commissaris.
  
 {{:​logo:​privacy.png?​32 |}} === Het briefgeheim zoals vastgelegd in de grondwet wordt gerespecteerd,​ het tappen van telefoon- en internetverkeer is enkel geoorloofd indien hiertoe een gerechtelijk bevel bestaat. === {{:​logo:​privacy.png?​32 |}} === Het briefgeheim zoals vastgelegd in de grondwet wordt gerespecteerd,​ het tappen van telefoon- en internetverkeer is enkel geoorloofd indien hiertoe een gerechtelijk bevel bestaat. ===
Regel 50: Regel 50:
 {{:​logo:​privacy.png?​32 |}} === Databases met naar een persoon herleidbare gegevens moeten voldoende beveiligd worden en direct afgesloten kunnen worden bij het constateren van een lek. === {{:​logo:​privacy.png?​32 |}} === Databases met naar een persoon herleidbare gegevens moeten voldoende beveiligd worden en direct afgesloten kunnen worden bij het constateren van een lek. ===
  
-Een lek in een database met naar een persoon herleidbare gegevens kan ertoe leiden dat deze gegevens in andermans handen komen. Omdat eenmaal gelekte gegevens door het internet tot oneindige openbaarheid leiden, zijn de risico’s van lekken in vergelijking met het verleden veel groter geworden. En omdat computers deze gegevens onbeperkt aan elkaar kunnen koppelen, zijn de gevolgen ook bij op het eerste gezicht onschadelijke informatie niet te overzien. Door te regelen hoe een [[:​database]] bij het constateren van een lek direct afgesloten kan worden, worden de naar een persoon herleidbare gegevens beschermd.+Een lek in een database met naar een persoon herleidbare gegevens kan ertoe leiden dat deze gegevens in andermans handen komen. Omdat eenmaal gelekte gegevens door het internet tot oneindige openbaarheid leiden, zijn de risico’s van lekken in vergelijking met het verleden veel groter geworden. En omdat computers deze gegevens onbeperkt aan elkaar kunnen koppelen, zijn de gevolgen ook bij op het eerste gezicht onschadelijke informatie niet te overzien. Door te regelen hoe een [[publicaties:database]] bij het constateren van een lek direct afgesloten kan worden, worden de naar een persoon herleidbare gegevens beschermd.
  
 //Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. [[archief:​tk2010:​partijprogramma#​kernpunten|Klik hier]] om terug te keren naar het complete overzicht.// ​ //Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. [[archief:​tk2010:​partijprogramma#​kernpunten|Klik hier]] om terug te keren naar het complete overzicht.// ​
archief/tk2010/partijprogramma/privacy_van_burgers_dient_gewaarborgd_te_worden.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 23:08 door 46.229.168.67