Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:sociale_netwerken

Sociale netwerken

  • Sociale netwerken moeten de mogelijkheid bieden aan alle gebruikers om hun informatie en meta-informatie te verwijderen, ook in back-ups.

Om gebruikers te beschermen tegen het delen van privacygevoelige informatie, moeten gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid krijgen hun informatie te verwijderen. Verwijdering van dergelijke informatie moet plaatsvinden in het gehele systeem, inclusief back-ups en aanverwante systemen.

  • Tagging van foto’s of andere privé informatie door anderen mag op netwerksites alleen met expliciete toestemming van de getagde persoon.

Gebruikers moeten zelf de controle in de hand kunnen houden wat er met hun privégegevens gebeurt. Het beschrijven van gegevens die in de privé levenssfeer liggen, mag alleen na toestemming van de gebruiker. De Nederlandse overheid moet hiervoor wetgeving opstellen en haar invloed uitoefenen op de eigenaren van sociale netwerken. Openbaarmaking van foto’s of andere privégegevens moet niet tegen de wil van betrokken gebruikers plaatsvinden.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2010/partijprogramma/sociale_netwerken.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:17 door Azonata