Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een recht. Wie zich niet veilig voelt, kan zich niet vrij gedragen. In de informatiesamenleving zijn we ook afhankelijk geworden van het internet. Daar waar veiligheid nu via het internet wordt aangeboden, moet ze ook daar beschermd worden. De overheid én de burger zijn verantwoordelijk voor veiligheid. Tegelijkertijd is veiligheid een relatief begrip. Wie te veel de veiligheid via de overheid wil waarborgen, verliest daardoor ook veiligheid als burger tegenover de overheid.

  • Effectiviteit moet centraal staan bij het bevorderen van veiligheid en het bestrijden van criminaliteit (en dus ook terrorisme).

Excessieve maatregelen om bepaalde minimale veiligheidsrisico's in te perken worden heroverwogen. Bestaande procedures om veiligheidsmaatregelen te nemen, moeten worden bekeken vanuit rationele overwegingen en inschattingen. Angst mag geen drijfveer zijn om risico te analyseren, dit moet door middel van gecalculeerde analyses.

  • Speciale terrorismewetgeving wordt afgeschaft. Misdaad is misdaad.

Terrorisme, wat afgeleid is van het Latijnse “terror”, wat “paniek” betekent, kan letterlijk vertaald worden naar “paniekisme”. Wetgeving moet worden aangenomen op basis van ratio en niet op onderbuikgevoelens. Huidige strafrechtelijke wetgeving is afdoende om “terroristen” aan te pakken.

  • Internetstoringen mogen de samenleving en de economie niet ontwrichten.

De samenleving mag niet buitenspel worden gezet op het moment dat het internet (gedeeltelijk) niet meer functioneert. Internet is inherent ontworpen met het doel te kunnen blijven functioneren bij uitval van delen. Overheidsorganen moeten ook zorgen voor redundantie in verbindingen en apparatuur. Toch kan het internet (vrijwel) geheel uitvallen door (natuur)rampen en sabotage/terreur met bijvoorbeeld elektromagnetische bommen. Er moeten plannen komen die de Nederlandse samenleving nog steeds laat functioneren op het moment dat het internet uitvalt. Binnen overheid, zorg, financiële instellingen en andere essentiële organisaties moet regelmatig geoefend worden met scenario’s waarbij stroom- en netwerkvoorzieningen langdurig niet meer werken.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2010/partijprogramma/veiligheid.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:17 door Azonata