Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:vrijheid_van_informatie

Vrijheid van informatie

Informatie, ontwerpen en ideeën moeten vrij toegankelijk zijn. Daardoor kan deze informatie optimaal door mensen benut worden. Alle beperkingen in die vrije stroom van informatie moeten worden verwijderd. Via onderwijs moet de burger de kans krijgen onderscheid te maken tussen waardevolle en niet-waardevolle informatie.

  • Vrije en ongecensureerde internettoegang is een burgerrecht.

Internet is diep geworteld in de maatschappij. De toegang ontzeggen van het internet aan iemand is vergelijkbaar met iemand uitsluiten van de maatschappij. Eenieder heeft recht op vergadering en informatievergaring. Vrije en ongecensureerde internettoegang moet daarom een recht zijn van iedere burger. Geen enkele burger mag een internetverbinding worden ontzegd of worden geweigerd. Ook hebben burgers het recht onderling - zonder tussenkomst van anderen - internetverbindingen tot stand te brengen.

  • Internet mag niet onderworpen worden aan censuur.

Filters die verplicht worden toegepast op internetverbindingen worden verboden. Filters die expliciet zijn aangevraagd door consumenten, bijvoorbeeld om minderjarigen te beschermen voor bepaalde inhoud, blijven mogelijk. Hierbij blijft de keuze liggen bij de burger, en niet bij de overheid, welke inhoud wel of niet mag worden bekeken.

  • Netwerkneutraliteit wordt verplicht gesteld.

Alle verkeersgegevens wordt onder gelijke omstandigheden door internetproviders gelijk behandeld. Het blokkeren of juist voorrang geven aan bepaalde aanbieders van diensten op het internet discrimineert diensten op het internet, en moet verboden worden. Voorrang voor bepaalde typen verkeer waarvoor dat technisch noodzakelijk is (Quality of Service, QoS) blijft mogelijk onder strikte voorwaarden.

  • Draadloos en bedraad internet moet voor iedereen, overal beschikbaar zijn.

Op Nederlands grondgebied moet een zo groot mogelijke dekking zijn voor het internet. Daar waar dekking niet aanwezig is op plaatsen waar dit duidelijk gewenst is, faciliteert de overheid het aanleggen van bedraad of draadloos internet.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

archief/tk2010/partijprogramma/vrijheid_van_informatie.txt · Laatst gewijzigd: 2016/12/02 18:18 door Azonata