Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:organistie

Structuur document

  • :organisatie ( voor de index en globale dingen)
  • :organisatie:werkgroepen(:werkwijzen)
  • :organisatie:faciliteiten:(<faciliteit>:<uitleg>)

TODO

  • Communicatie altijd via coördinator.

Organisatie Piratenpartij

De Piratenpartij is in Nederland in 2006 opgericht als informele vereniging, en als politieke partij op 10 maart 2010. Ze kent een platte informele organisatie zoals dat bij grassroot organisaties past. Internationaal is de Piratenpartij actief in meer dan 40 landen om haar doelstellingen te realiseren. Elke Piratenpartij is zelfstandig. Om internationaal effectief te zijn, is het van belang steeds het beleid internationaal af te stemmen. De landelijke partijen overleggen binnen de Pirate Parties International (PPI).

Om aan de verkiezingen mee te kunnen nemen is ook een formele organisatiestructuur nodig. Deze bestaat op dit moment uit een Algemene Leden Vergadering, een Ledenraad (verantwoordelijk voor de politieke lijn) en een Bestuur (verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken). Later komen daar onder andere een Presidium (verantwoordelijk voor het voorzitten van de Algemene Leden Vergadering en de Ledenraad) en afdelingen bij. De Piratenpartij poogt een aantal posten te benoemen, te herkennen aan de donkerpaarse tag in het organogram. Deze posten worden ten minste door 3 mensen bezet. Sommige posten liggen in elkaars verlengde, deze zijn waar mogelijk gegroepeerd. Deze groepen zijn te herkennen aan een licht paarse kleur en hebben exact 3 coördinatoren. Het grote verschil tussen een groep en een post is dat een groep organiseert, terwijl een post uitvoert. Besturende organen zijn met wit aangegeven.

De reden dat we (ten minste) 3 mensen hebben per post is ten eerste dat niemand op deze manier onmisbaar wordt. Ten tweede kan er in geval van crises met meerderheidsstem besloten worden. Ten derde is er op deze manier altijd iemand bereikbaar. Voor iedere post dienen wekelijks back ups gemaakt te worden door tenminste 3 mensen zodat in geval van worst case scenario's deze zo snel mogelijk kunnen doorstarten. Gevoelige posities (toegang tot de rekening, toegang tot de database) dienen bezet te worden door oudgedienden. 'Overlap' bij een post geeft aan dat bij voorkeur iemand in deze groep ook in de overlap groep zit om de communicatie soepel te laten verlopen.

Partij-organisatie

Zoals in het organogram zichtbaar is zijn er 3 organen, de Trias Politica in nieuwe vorm zo je wilt.

De Algemene Leden Vergadering stelt de Ledenraad aan. De Ledenraadsleden worden voor 3 jaar benoemd en jaarlijks wordt 1 derde opnieuw benoemd. De Ledenraad is de wetgevende macht die toe ziet op de inhoud van de partij. Haar taken zijn het samenstellen van het programma, het opstellen van de kieslijst, en de continuïteit te waarborgen.

Voor iedere kieskring is er een lokale afdeling. Iedere lokale afdeling heeft recht op 1 zetel in de Scheepsraad. De scheepsraad mag worden uitgeroepen wanneer er drie of meer lokale afdelingen samen zijn, en de genomen besluiten zijn geldig voor alle aanwezige afdelingen. De Scheepsraad is de uitvoerende macht. Ter controle heeft het bestuur een vetorecht over alle besluiten van een Scheepsraad.

De Ledenraad stelt het Bestuur aan. Het Bestuur ziet erop toe dat de partij het programma kan uitvoeren en dat de Scheepsraad gefaciliteerd wordt. Het Bestuur is de controlerende macht.

archief/tk2012/organistie.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/19 02:27 door 54.36.148.38